Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 10. 4. 2023

Snížení emisí z dopravy: Komise přijala pokyny ke zlepšení kontrol vozidel.

21.3.2023, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Evropská komise zveřejnila doporučení ke zlepšení pravidelných technických kontrol vozidel. Vzhledem k tomu, že silniční doprava je největším zdrojem znečištění ovzduší ve městech, je přesné testování klíčové pro zajištění toho, aby vozidla po celou dobu své životnosti splňovala emisní normy. Harmonizované testování rovněž zajišťuje spravedlivou hospodářskou soutěž mezi výrobci.

Vzhledem k tomu, že současné metody testování nejsou přizpůsobeny novějším vozidlům vybaveným filtry pevných částic, nemohou zajistit, aby byla při kontrolách odhalena vozidla s vadnými nebo pozměněnými filtry pevných částic. Některé členské státy proto zavedly nebo brzy zavedou měření počtu částic (PN) jako součást svých kontrol. Tyto metody jsou sice podobné, ale v některých aspektech se liší.

Aby byl zajištěn koordinovaný přístup v celé EU, definují pokyny Komise požadavky týkající se zařízení a postupu měření PN, metrologické a technické požadavky a doporučují limit vyhověl/nevyhověl.

Doporučení vycházejí ze stávajících metod vyvinutých některými členskými státy, ze závěrů laboratorních zkoušek provedených Společným výzkumným střediskem Komise a také z konzultací odborné skupiny Komise pro technickou způsobilost. Pokyny se vztahují na pravidelné technické prohlídky vozidel vybavených vznětovými motory a představují první krok k harmonizovanému měření PN při technických prohlídkách.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526