Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 17. 4. 2023

Euro NCAP zveřejňuje nové hodnocení bezpečnosti dodávek a oznamuje schéma hodnocení těžkých nákladních vozidel.  

Upevnění nákladu na vozidle.  

Euro NCAP zveřejňuje nové hodnocení bezpečnosti dodávek a oznamuje schéma hodnocení těžkých nákladních vozidel.

3.4.2023, Zdroj: European Transport Safety Council (ETSC) (etsc.eu)

Euro NCAP, Evropský program hodnocení nových automobilů, zveřejnil nejnovější výsledky hodnocení bezpečnosti komerčních dodávek, které bylo zahájeno v roce 2021. Cílem hodnocení je podpořit používání pokročilých asistenčních systémů pro řidiče (ADAS) k prevenci nebo zmírnění dopravních nehod zahrnujících dodávková vozidla.

V roce 2023 Euro NCAP zpřísnilo kritéria pro hodnocení a zveřejnilo výsledky pro osmnáct dodávek, které byly testovány v nových podmínkách. Fiat Ducato, který byl loni ohodnocen Platinum, je opět na prvním místě, ale podle letošního přísnějšího protokolu klesl na zlaté hodnocení. Nissan Interstar si zachovává svou pozici a je nadále hodnocen jako nedoporučovaný na základě nedostatku systémů pro předcházení nehodám. Ford Transit dosáhl zlatého hodnocení, zatímco Mercedes-Benz Vito klesl ze zlatého na stříbrné hodnocení a připojil se k Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Transporter, Renault Trafic, Nissan Primastar a Volkswagen Crafter. Bronzové hodnocení dosáhly Citroën Jumpy, Citroën Jumper, Iveco Daily, Opel/Vauxhall Vivaro, Opel/Vauxhall Movano, Peugeot Expert, Peugeot Boxer, Renault Master a Toyota PROACE.

Nová kritéria Euro NCAP pro hodnocení komerčních dodávek posouvají ADAS na vyšší úroveň s větším důrazem na zranitelné účastníky silničního provozu včetně bezpečnosti chodců, zaměřením na noční scénáře, cyklisty a zavedením nového scénáře pro srážky dodávky s osobním automobilem. Euro NCAP plánuje zajistit, že do roku 2026 budou dodávky splňovat stejné požadavky ADAS jako osobní automobily.

Zavedení tohoto systému hodnocení pro komerční dodávky by mohlo být významným krokem ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, protože nehody, kterých se účastní dodávky, bývají závažnější pro protijedoucí vozidla a další účastníky silničního provozu. Euro NCAP věří, že technologie ADAS může pomoci předejít nebo zmírnit následky těchto havárií. Systém hodnocení povzbuzuje výrobce, aby udrželi směr k inovacím a zpřístupnění nejnovějších bezpečnostních technologií ve všech vozidlech na evropských silnicích.

Euro NCAP chce řešit i bezpečnost těžkých nákladních vozidel (HGV). Později v roce 2023 představí organizace nový systém hodnocení pro tuto kategorii vozidel.


Upevnění nákladu na vozidle.

11.4.2023, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správné naložení, uložení a upevnění nákladu je jedním z klíčových prvků bezpečnosti silničního provozu a úspěšného přepravení zboží. Požadavek na bezpečné uložení a zajištění nákladu je v české legislativě obsažen v ustanovení § 52 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních, ve znění novel. Vlastní zajištění nákladu u nákladních vozidel nad 3,5 t je ošetřeno evropskou normou o zajištění nákladu ČSN EN 12 195, pro nákladní vozidla do 3,5 t platí norma ISO 27956. Nejvyšší dovolené zatížení vozidla je stanoveno ve vyhlášce č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel. Kontrola hmotností vozidel a jízdních souprav použitých k přepravě nákladu je zakotvena v ustanovení § 38a-38d zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění novel.

Jednou z variant přepravovaného nákladu je jeho umístění na europaletu, která je certifikovaná pro přepravu zboží a má jednotné rozměry 800x1200x150 mm. Hmotnost samotné palety je cca 30 kg.

Každá europaleta může být maximálně zatížena při uložení do regálu nebo na vidlici vysokozdvižného vozíku následovně:

  • břemenem nerovnoměrně rozloženým do hmotnosti 1000 kg
  • břemenem rovnoměrně rozloženým na do hmotnosti 1500 kg
  • břemenem rovnoměrně rozloženým a celistvě doléhajícím na celou plochu do hmotnosti 2000 kg.

Při stohování může být každá maximálně zatížená paleta ve spodní vrstvě ještě dodatečně zatížena břemenem (tj. loženými paletami) o maximální hmotnosti 4000 kg, pokud tato zátěž doléhá celou plochou opěrné podlahy na urovnaný, vodorovný a tuhý povrh břemena uloženého na paletě ve spodní vrstvě (viz ČSN 26 9110).

Umístění, uložení a zajištění předmětů umístěných na europaletě je věcí odesílatele, který je povinen podle ustanovení § 52 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb. předat náklad k přepravě v takovém stavu a takovým způsobem, který umožňuje splnění požadavků na nakládání, umístění a upevnění nákladu na vozidle.

Hmotnost přepravovaného nákladu musí být uvedena v přepravním dokladu vystaveném odesilatelem, který je odpovědný za to, že hodnota hmotnosti uvedená v přepravním dokladu odpovídá skutečnosti.

Při přepravě nákladu nesmí být překročena maximální přípustná hmotnost vozidla, včetně maximální přípustné hmotnosti na nápravu vozidla. Náklad musí být na vozidle umístěn a upevněn tak, aby byla zajištěna stabilita a ovladatelnost vozidla.

S tím úzce souvisí i optimální rozložení nákladu na ložné ploše vozidla. Toto musí být provedeno tak, aby nedošlo k překročení nejvyššího povoleného zatížení nápravy, které stanovil výrobce vozidla a současně nesmí být překročeny hodnoty uvedené v ustanovení § 5 odst. 1 vyhlášky č. 209/2018 Sb. Rovněž nesmí být překročeno největší povolené zatížení vozidla (jízdní soupravy) stanovené výrobcem vozidla ani hodnoty uvedené v ustanovení § 5 odst. 2 vyhlášky.

Kontrola dodržování povolených a stanovených hmotností spadá do kontrolního vážení, které je zakotveno v ustanovení § 38a-38d zákona č. 13/1997 Sb. Kontrolní vážení zahrnuje kontrolu hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy, kontrolu poměru hmotností vozidel v jízdní soupravě, kontrolu rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol, kontrolu rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy včetně nákladu nebo kontrolu dodržení podmínek spojitelnosti vozidel do jízdní soupravy. Za výše uvedené je odpovědný řidič vozidla s výjimkou případu uvedeném v ustanovení § 43 odst. 5 zákona, kdy odesílatel vydá k přepravované zásilce doklad, v němž uvede nižší hmotnost zásilky, než je její skutečná hmotnost, a při převzetí zásilky není možné provést kontrolu hmotnosti zásilky.

Přeprava nákladu je spojena s jeho upevněním na vozidle, jehož cílem je zabezpečit náklad tak, aby při přepravě nedošlo k poškození přepravovaného nákladu, případně vozidla nebo náklad nespadl z vozidla.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526