Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 2. 5. 2023

Jak nebezpečná je komunikace, po které denně jezdíte?  

Odmítl vážení, celníkům zaplatil dvě stě tisíc.  

Jak nebezpečná je komunikace, po které denně jezdíte?

14.4.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o pozemních komunikacích přináší transpozici směrnice o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury.

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 99/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno dne: 14. 4. 2023
Účinné od: 15. 4. 2023

Nové ustanovení § 7b:

7b

Posouzení bezpečnosti pozemních komunikací v provozu

(K § 18m odst. 5 zákona)

(1)  Pozemní komunikace se posuzuje podle kritérií uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce se zvláštním důrazem na bezpečnost pohybu zranitelných účastníků silničního provozu. Pozemní komunikace se posuzuje v dělení na úseky vymezené křižovatkami s jinými silnicemi; křižovatka náleží vždy pouze do jednoho z na sebe navazujících úseků.

(2)  Posuzovaný úsek dálnice se hodnotí jako úsek s

 1. a)  vysokou úrovní bezpečnosti, pokud relativní nehodovost nepřevyšuje hodnotu 0,19 a pokud jej lze takto hodnotit podle souhrnného posouzení podle ostatních kritérií,
 2. b)  střední úrovní bezpečnosti, pokud relativní nehodovost převyšuje hodnotu 0,19 a nepřevyšuje hodnotu 0,79 a pokud jej lze hodnotit jako úsek se střední nebo vysokou úrovní bezpečnosti podle souhrnného posouzení podle ostatních kritérií, nebo
 3. c)  nízkou úrovní bezpečnosti, pokud relativní nehodovost převyšuje hodnotu 0,79 nebo pokud jej lze takto hodnotit podle souhrnného posouzení podle ostatních kritérií.

(3)  Posuzovaný úsek silnice I. třídy se směrově oddělenými jízdními pásy se hodnotí jako úsek s

 1. a)  vysokou úrovní bezpečnosti, pokud relativní nehodovost nepřevyšuje hodnotu 0,34 a pokud jej lze takto hodnotit podle souhrnného posouzení podle ostatních kritérií,
 2. b)  střední úrovní bezpečnosti, pokud relativní nehodovost převyšuje hodnotu 0,34 a nepřevyšuje hodnotu 1,83 a pokud jej lze hodnotit jako úsek se střední nebo vysokou úrovní bezpečnosti podle souhrnného posouzení podle ostatních kritérií, nebo
 3. c)  nízkou úrovní bezpečnosti, pokud relativní nehodovost převyšuje hodnotu 1,83 nebo pokud jej lze takto hodnotit podle souhrnného posouzení podle ostatních kritérií.

(4)  Posuzovaný úsek silnice I. třídy bez směrově oddělených jízdních pásů se hodnotí jako úsek s

 1. a)  vysokou úrovní bezpečnosti, pokud relativní nehodovost nepřevyšuje hodnotu 0,32 a pokud jej lze takto hodnotit podle souhrnného posouzení podle ostatních kritérií,
 2. b)  střední úrovní bezpečnosti, pokud relativní nehodovost převyšuje hodnotu 0,32 a nepřevyšuje hodnotu 1,27 a pokud jej lze hodnotit jako úsek se střední nebo vysokou úrovní bezpečnosti podle souhrnného posouzení podle ostatních kritérií, nebo
 3. c)  nízkou úrovní bezpečnosti, pokud relativní nehodovost převyšuje hodnotu 1,27 nebo pokud jej lze takto hodnotit podle souhrnného posouzení podle ostatních kritérií.

(5)  Posuzovaný úsek silnice II. třídy se hodnotí jako úsek s

 1. a)  vysokou úrovní bezpečnosti, pokud relativní nehodovost nepřevyšuje hodnotu 0,44 a pokud jej lze takto hodnotit podle souhrnného posouzení podle ostatních kritérií,
 2. b)  střední úrovní bezpečnosti, pokud relativní nehodovost převyšuje hodnotu 0,44 a nepřevyšuje hodnotu 1,75 a pokud jej lze hodnotit jako úsek se střední nebo vysokou úrovní bezpečnosti podle souhrnného posouzení podle ostatních kritérií, nebo
 3. c)  nízkou úrovní bezpečnosti, pokud relativní nehodovost převyšuje hodnotu 1,75 nebo pokud jej lze takto hodnotit podle souhrnného posouzení podle ostatních kritérií.

(6)  Posuzovaný úsek silnice III. třídy se hodnotí jako úsek s

 1. a)  vysokou úrovní bezpečnosti, pokud relativní nehodovost nepřevyšuje hodnotu 0,21 a pokud jej lze takto hodnotit podle souhrnného posouzení podle ostatních kritérií,
 2. b)  střední úrovní bezpečnosti, pokud relativní nehodovost převyšuje hodnotu 0,21 a nepřevyšuje hodnotu 1,21 a pokud jej lze hodnotit jako úsek se střední nebo vysokou úrovní bezpečnosti podle souhrnného posouzení podle ostatních kritérií, nebo
 3. c)  nízkou úrovní bezpečnosti, pokud relativní nehodovost převyšuje hodnotu 1,21 nebo pokud jej lze takto hodnotit podle souhrnného posouzení podle ostatních kritérií.

Odmítl vážení, celníkům zaplatil dvě stě tisíc.

21.4.2023, Zdroj: Celní správa České republiky (www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx)

Od začátku roku řešili pardubičtí celníci devětadvacet porušení v rámci kontrolní činnosti zaměřené na dodržování hmotnostních limitů u nákladních a dodávkových vozidel.

Během měsíce dubna podrobili nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu jednadvacet vozidel, z nichž šest bylo přetížených. Posledním kontrolovaným byl „klaďák“ polské imatrikulace. Řidič do poslední chvíle váhal, zda má najet na kontrolní váhy.

Nakonec vážení odmítl. Za neuposlechnutí výzvy k podrobení vozidla nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení mu celníci uložili pokutu ve výši 100 000 korun a vyslovili zákaz pokračování v jízdě. Překvapení pro řidiče i samotné celníky teprve následovalo.

Prověřováním zjistili, že v minulosti byla řidiči dopravce za stejný prohřešek (odmítnutí vážení) uložena dosud neuhrazená pokuta ve stejné výši  jiným celním úřadem. Dopravce i řidič si byli svého provinění dobře vědomi.  Do půl hodiny se obě uložené pokuty v celkové výši 200 000 objevily na účtu celního úřadu.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526