Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 12. 6. 2023

Elektronická žádost o řidičský průkaz usnadňuje lidem život již 2 roky.

Nehodovost kamionů dlouhodobě klesá. Experti potvrzují, že se bezpečnost v přepravních společnostech stává standardem.

Elektronická žádost o řidičský průkaz usnadňuje lidem život již 2 roky.

2.6.2023, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Již dva roky si občané mohou ušetřit návštěvu úřadu a požádat o nový řidičský průkaz z pohodlí domova on-line. Takzvané ePodání od té doby využilo více než 64 000 řidičů, kteří o řidičský průkaz zažádali prostřednictvím Portálu občana nebo Portálu dopravy, spuštěného vloni v prosinci. Nejvíce možnost ePodání využívají řidiči v Praze, Brně a Plzni.

„Elektronická žádost o řidičský průkaz patří mezi vlajkové lodě digitalizace dopravních agend. Každý týden ušetříme cestu na úřad více jak tisíci řidičům a zájem setrvale narůstá. Během dvou let jsme významně rozšířili možnosti elektronické žádosti, nyní lze podat elektronicky žádost o výměnu řidičského průkazu i z důvodu odcizení, ztráty či změny osobních údajů. U všech těchto situací lze rovněž zažádat o zrychlené vydání do 5 pracovních dnů,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. Přes Portál občana bylo za přibližně rok a půl, tedy od 1. června 2021 do začátku prosince 2022, podáno více než 40 000 žádostí, přes Portál dopravy za 6 měsíců přes 23 000 žádostí.

Elektronická žádost o řidičský průkaz byla také opakovaně oceněna odbornou veřejností. V roce 2022 získala čestné uznání projektu Český zavináč, v roce 2021 pak byl projekt oceněn jako úspěšný projekt eGovernmentu.

V rámci ePodání lze žádost poslat s využitím datové schránky elektronicky přes Portál dopravy, případně zprostředkovaně přes Portál občana. Výměna je zdarma, nový řidičský průkaz si řidič může vyzvednout na kterémkoliv z 206 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Požádat o nový doklad z důvodu vypršení platnosti je možné nejdříve 90 dnů před koncem jeho platnosti.

Na Portál dopravy se lze přihlásit například prostřednictvím mobilního klíče eGovernmentu, bankovní identity či eObčanky. Portál zobrazí formulář, na kterém jsou předvyplněny údaje z centrálního registru řidičů. V žádosti si řidič vybere jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde si nový řidičský průkaz vyzvedne. Součástí předvyplněných údajů je i nejaktuálnější fotografie a digitalizovaný obraz podpisu z vybraných registrů státu.

Při podání žádosti je možné vybrat si rovněž zasílání notifikací o schválení či zamítnutí žádosti prostřednictvím SMS nebo e-mailu. V takovém případě do dvaceti dnů, nebo do pěti pracovních u zrychleného vydání, přijde také upozornění, že byl doklad vyroben a je připraven k vyzvednutí. Nový řidičský průkaz je možné vyzvednout i na základě ověřené plné moci.

Ministerstvo dopravy pokračuje v digitalizaci dopravních agend. V poslední době na Portál dopravy přibyl v rámci agendy řidičů například digitalizovaný výpis z evidenční karty řidiče, který je možné si stáhnout pohodlně jedním kliknutím bez jakéhokoliv vyplnění formuláře či platbě správního poplatku. V současné době pracujeme také například na dalších elektronických žádostech v agendě vozidel, plavidel, nebo také chystáme uživatelsky přívětivější formulář podpory. Pro jakékoliv dotazy v rámci Portálu dopravy je možné kdykoliv využít bezplatnou nonstop telefonickou linku +420 222 266 758 nebo e-mail podpora@portaldopravy.cz.


Nehodovost kamionů dlouhodobě klesá. Experti potvrzují, že se bezpečnost v přepravních společnostech stává standardem.

25.4.2023, Zdroj: LESENSKY.CZ (www.lesensky.cz)

Z policejních statistik vyplývá, že klesající trend dopravní nehodovosti kamionů pokračuje. Dopravní experti se shodují, že přepravní a logistické společnosti se stále více zaměřují na zvyšování bezpečnosti svého provozu. Pravidelně investují do vzdělávání řidičů, technických kontrol i obnovy vozového parku. Novými trendy se stávají systémy elektronické kontroly zaměřené na záznamy o provozu nákladních vozidel.

 

Chytrá řešení šetří energie a další náklady

Inteligentní topení, klimatizace, rekuperace a udržování celkově ideálního vnitřního klimatu či aktivní využívání slunečního svitu. Využívání IoT (internetu věcí), automatické recepce, vzdálených dohledových center či chytrý úklid. To jsou jen některé z chytrých řešení, která nyní ohromně rostou na významu a také jsou stále využívanější,“ říká Ondřej Mareček z SSI Group.

Smart řešení prostřednictvím čidel a IoT snižují energetickou náročnost tak, že hlídají topení, klimatizaci, provoz žaluzií a další. V čem technologie v budovách přinášejí neocenitelnou pomoc, je například hledání energetických úspor. Bez množství provázaných technologií, které měří a sbírají hodnoty teploty, tlaku, času a další, by analýza efektivity provozu nebyla možná.

Příkladem chytrých řešení je osazení oken čidly, která v případě otevření zajišťují automatické vypnutí topení nebo chlazení. „Na osluněných částech budovy jsou instalovány žaluzie, které se automaticky přizpůsobují stavu venkovního prostředí. Na aktuální potřeby reagují na základě informací z chytrých čidel, které vyhodnocují a volí nejlepší řešení,“ říká Michal Černý zástupce společnosti Screen Innovations.

Chytrá řešení šetří čas a personál

Nedostatek personálních zdrojů a tlak na efektivitu mění také formát úklidu, kde se nyní začínají prosazovat autonomní mycí stroje. Ty pak fungují automaticky na základě naprogramovaného algoritmu. „Robot samostatně vykoná zadané a naprogramované úkoly čištění a sám přijede v případě potřeby do dokovací stanice. Senzory a software zajišťují spolehlivou navigaci, objíždění překážek a bezpečně zamezí kolizi,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Dokovací stanice autonomního mycího stroje zajišťuje plně automatizovanou práci, včetně plnění čistou vodou, vyprazdňování špinavé vody, proplachování nádrže a nabíjení lithium-iontové baterie s dlouhou životností. Pro dokumentaci a kontrolu odesílá hlášení stavu na mobilní koncová zařízení a sestaví detailní zprávy o čištění na příslušném webovém portálu. Stroj tak podporuje úklidový personál, který se díky tomu může věnovat náročnějším úkolům.

Dalším příkladem je využívání automatizovaných systémů u recepcí či dohledových center. „Tzv. dohledové a poplachové přijímací centrum je komplexní bezpečnostní systém, který v sobě spojuje nejmodernější technologie a perfektně vyškolené profesionály. Pokud nastane potenciálně nebezpečná situace, jeho pracovníci dokáží na místo okamžitě vyslat posílení ostrahy, hasiče, zdravotníky i policii,“ říká Ondřej Mareček z SSI Group a dodává: „Výhodou je, že takové centrum spravuje několik budov a ušetří se tak personální a další náklady v každé jednotlivé budově. Pult centralizované ochrany má dokonalý přehled i díky analytickým kamerám a sensorům s umělou inteligencí. Dokáže tak efektivně sledovat a vyhodnocovat běžné poplachové události jako je pohyb osob ve střeženém objektu, funkčnost systémů, změnu teploty v hlídaném prostoru, například v serverovně a další mimořádné události.“

Udržitelnost a tlak ESG

Za dveřmi už je také nutné plnění norem ESG. „Od roku 2024 má vstoupit v platnost směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), která bude standardizovat reporting udržitelnosti u větších firem v EU. Ta se postupně bude aplikovat i na malé a střední podniky,“ říká odborník na udržitelnost poradenské společnosti Accenture Karel Kotoun.

„Tato směrnice má již nyní přímý vliv na většinu firem. Aby ji dokázaly splnit, budou muset dodržovat a reportovat svoji uhlíkovou stopu také v oblasti provozu firemních prostor včetně kancelářských. A pokud budou provozovat svoji činnost v chytrých budovách, budou mít splnění této směrnice v této oblasti jednodušší,“ říká Ondřej Mareček z SSI Group.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526