Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 17. 7. 2023

Novela vyhlášek o technických prohlídkách vozidel a provádění kontrol technického stavu vozidel.  

Novela vyhlášky o registraci vozidel, která ruší technický průkaz.  

Nová vyhláška o terapeutických programech pro řidiče.  

Novela vyhlášek o technických prohlídkách vozidel a provádění kontrol technického stavu vozidel.

9.6.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Cílem je primárně provést novelu zákona, zejména v oblasti provádění technických prohlídek historických vozidel, technických požadavků na vybavení stanic technické kontroly, organizování zkoušek a přezkoušení kontrolních techniků v rámci digitalizace státní správy.

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 155/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno dne: 9. 6. 2023
Účinné od: 1. 9. 2023 a 1. 1. 2024

Více o novele zde.


Novela vyhlášky o registraci vozidel, která ruší technický průkaz.

9.6.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Místo stávajících dvou dokladů bude vozidlům vydáván pouze jeden jediný doklad, a to osvědčení o registraci vozidla.

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 154/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Vydáno dne: 9. 6. 2023
Účinné od: 24. 6. 2023 a 1. 1. 2024

Více o novele zde.


Nová vyhláška o terapeutických programech pro řidiče.

3.7.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o silničním provozu si vyžádala vydání nového prováděcího předpisu. Terapeutické programy jsou určené pro pachatele závažných přestupků či trestných činů spáchaných v souvislosti s řízením motorových vozidel.

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 208/2023 Sb., o terapeutických programech pro řidiče.

Vydáno: 30. 6. 2023
Účinnost: 1. 7. 2023 a 1. 4. 2024

Tato vyhláška upravuje:
a) podrobnosti obsahu, provádění a počet účastníků terapeutického programu,
b) výši úhrady, jejíž zaplacení je podmínkou účasti na terapeutickém programu,
c) výši paušální částky náhrady nákladů pro lektory a bližší podrobnosti jejího poskytování,
d) podrobnosti o obsahu a provádění kvalifikačního kurzu pro lektory a zkoušky,
e) rozsah a obsah průběžného vzdělávání lektorů,
f) požadavky na akreditovaný psychoterapeutický výcvik a
g) vzor certifikátu o absolvování terapeutického programu.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526