Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 7. 8. 2023

Dojezdy domů dálnice nezaplaví.  

Dalších pět let. Bloková výjimka chránící trh před monopolizací a zvýšením cen zůstane v platnosti až do roku 2028.  

České silnice brázdí kolem 160 000 vozů bez povinného ručení. Co když dojde k dopravní nehodě?  

Dojezdy domů dálnice nezaplaví.

21.6.2023, Zdroj: ČESMAD BOHEMIA (www.prodopravce.cz)

Navrhovaná změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, by měla umožnit řidičům kamionů dojet v době zákazu jízdy na místo vykládky na území ČR a pak domů nebo do firmy.

Velmi by jim usnadnila život, neboť se často stává, že v prázdninových měsících, kdy platí páteční a sobotní zákaz, nestihnou do cíle dojet, a musí tak trávit čas do sobotního odpoledne na přeplněných parkovištích místo doma s rodinou. Úleva by se netýkala tranzitujících kamionů, ale typicky pouze českých řidičů. Z nich tuto možnost využije dle expertních odhadů jen několik stovek, což je z celkového denního počtu sedmdesáti tisíc kamionů na našich silnicích zanedbatelná část.

Návrh vzbudil velkou diskuzi, zabývali se jím i hosté pořadu Otázky Václava Moravce, ministr dopravy Martin Kupka, stínový premiér Karel Havlíček a hejtman Martin Netolický. Objevil se slogan, že kamiony zaplaví v neděli dálnice.

Prezident Sdružení ČESMAD BOHEMIA Josef Melzer k tomu říká: „Nežádáme sněmovnu o nějakou výhodu pro dopravce, aby více vydělávali, nebo snad aby to měli snazší v konkurenci s železnicí. Motivací je jediná věc. Alespoň trochu ulehčit život řidičům a dát jim možnost trávit víkend s rodinou, pokud jim nevyjde vykládka před začátkem zákazu jízdy. Dojezdů nebudou využívat masově, ale sama možnost dojet v případě potřeby je pro ně důležitá. A společnost jim dluží mnohé. Jen se podívejte na přeplněné odpočívky a na kamiony čekající na vykládku někde v katastru obce poblíž místa vykládky. I tento neduh by dojezdy aspoň částečně mohly tlumit. Pokud poslanci návrh nyní neschválí, budou řidiči zbytečně čekat na další novelu několik let.“

Generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř vyvrací některé mýty, které se objevují:

  • „Dojezdy na vykládku v ČR vůbec nejsou kolizní v neděli nebo ve svátek, popřípadě v sobotu v létě. Změna se prakticky dotkne jen pátků o prázdninách. O víkendech a ve svátek vykládky u příjemců nefungují, kromě nepřetržitých provozů, kde je doprava zajištěna již dnes. V létě klesají obecně počty přeprav o 10 až 20%. Souhlasíme s odhady ministerstva, že by mohlo jít o navýšení maximálně stovek vozidel v době letního pátečního zákazu, a to na celé síti. To určitě není zaplavení dálnic a silnic I. třídy. V neděli a o svátcích pak mluvme nejvýše o desítkách vozidel, to nikdo ani nezaznamená.
  • Řidiči nebudou jezdit více, protože nemůžou. Každý řidič kamionu používá digitální záznamové zařízení s osobní čipovou kartou řidiče. Na kartu se zaznamenávají denní i týdenní legislativou předepsané odpočinky řidiče, řidič musí mít každý týden dva dny (45 hodin) odpočinku – volna, takže nemůže jezdit „víc“. I proto doprava o víkendu stojí. Přestupky jsou velice snadno zjistitelné a tvrdě sankcionované.
  • Nejsme stát s nejbenevolentnějším přístupem k zákazům, naopak, polovina států v Evropě nemá žádný zákaz jízdy. Třetina států má zákaz jen ve státní svátky. V pátek má zákaz jen Polsko o prázdninách s tím, že je množství (26) výjimek, včetně dojezdu  vozidla vracejícího se z ciziny za účelem dokončení přepravní operace nebo jízdy k příjemci, který je registrován v Polsku. ČR je tedy pátečním zákazem bez možnosti dojezdu naprostý unikát.
  • Dojezdy nejsou významnou konkurenční výhodou vůči železniční dopravě. Každý obor má své hlavní problémy. Na dráze je to především nedostatečná kapacita infrastruktury, tam musí stát významně zabrat. V kamionové dopravě jde hlavně o nedostatek řidičů a ten ovlivňují i podmínky pro jejich práci. A tam směřuje pozměňovací návrh. Nelze preferovat jeden druh dopravy tím, že budeme trestat a paralyzovat ten druhý.
  • Zaznívá námitka, že řidiči budou podvádět a pojedou, i když vykládat zboží nebudou. Řidič je povinen mít u sebe doklady k nákladu, z nichž lze vše při kontrole ověřit. Tyto doklady pak dopravce archivuje 2 roky. Námitkou, že lze podvádět, by se dala shodit ze stolu jakákoliv záležitost. Tak obecně společnost nefunguje a excesy se snažme eliminovat.“

Dalších pět let. Bloková výjimka chránící trh před monopolizací a zvýšením cen zůstane v platnosti až do roku 2028.

23.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

K 31. květnu 2023 měla vypršet platnost takzvané blokové výjimky pro motorová vozidla. Díky ní platí majitelům záruka na jejich automobil i v případě využití služeb neautorizovaných servisů. Evropská unie nyní prodloužila platnost tohoto nařízení o dalších pět let. To mimo jiné znamená, že kvůli této výjimce nedojde k monopolizaci stávajícího trhu ani k výraznému nárůstu cen oprav vozidel.

Bloková výjimka pro opravy a servis motorových vozidel (MVBER) je v platnosti již od roku 2010. Zjednodušeně řečeno díky ní motoristé mohli nechat opravovat své vozy i v neautorizovaných servisech, aniž by přicházeli o záruku. Samozřejmě za předpokladu, že servis při opravě dodrží automobilkou stanovené postupy a použije náhradní díly odpovídající kvality.

„Bloková výjimka zároveň zakotvuje právo nezávislých servisů na plnohodnotný přístup k potřebným technologickým údajům a informacím spojeným s opravami a údržbou daného modelu. Celkově tak toto nařízení výrazně zlepšilo postavení neautorizovaných servisů na trhu a přispělo k vytvoření zdravého konkurenčního prostředí,“ přibližuje Marek Zukal, jednatel společnosti Quick Stop Car, jejímž cílem je rychlé vybudování čtyř set plně vybavených a energeticky soběstačných servisních jednotek a pneuservisů u čerpacích stanic pohonných hmot v České republice.

Revize z Evropské unie

Podle Zukala je bloková výjimka přirozenou reakcí na ochranu zákazníků proti pokusům výrobců originálních dílů monopolizovat trh. Kvůli tomu, že je stále více součástek vyráběno takzvaně na zakázku, získávají výrobci originálních dílů čím dál větší podíl na trhu právě proto, že navrhují řešení, která svou specifičností vylučují nezávislé autoservisy z tržní soutěže. Zároveň se autorizované servisy podle Zukala snaží omezovat přístup k informacím o vozidle.

Právě na tyto nešvary, které se v souvislosti s blokovou výjimkou často objevují, reaguje Evropská komise aktualizací stávajícího nařízení. Revidované pokyny mají pomoci firmám posoudit slučitelnost jejich dohod s pravidly hospodářské soutěže EU. Zároveň má být také zajištěno, aby provozovatelé trhu s náhradními díly, včetně autoservisů, měli i nadále přístup k nezbytným údajům, jež jsou stěžejní pro opravy a údržbu.

„Autorizovaní i nezávislí odborníci by měli mít přístup k těmto údajům za stejných podmínek. Stávající zásady pro poskytování technických informací a nástrojů nezbytných pro opravy a údržby byly rozšířeny tak, aby zahrnovaly údaje generované vozidlem. Tato revize zároveň zakazuje dohody mezi společnostmi, které omezují hospodářskou soutěž. Přesto existuje výjimka. Tyto dohody mohou být prohlášeny za slučitelné s jednotným trhem za předpokladu, že přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží, případně pokud vedou k podpoře technického či hospodářského pokroku. Zároveň ale musejí spotřebitelům umožňovat spravedlivý podíl na výsledných výhodách. To vše za předpokladu, že nebude nijak omezována konkurence,“ popisuje revize europoslanec Ondřej Kovařík z frakce Renew Europe, jenž je členem Výboru pro dopravu a cestovní ruch EP.

Možnost svobodné volby

Podle Zukala je velmi důležité, že byla bloková výjimka prodloužena, souhlasí i s revizemi. Přesto v dokumentu vidí řadu nedostatků. „Trh autoopraven samozřejmě není černobílý. Bohužel i nadále platí, že i přes platnou blokovou výjimku mají autorizované servisy na trhu lepší postavení. Evropská unie by se měla bezesporu ještě více zaměřit na to, proč nepřetržitě roste počet originálních náhradních dílů, proč i přes restrikce stále existují mylné informace o zárukách nebo proč neustále rostou omezení ze strany výrobců vozidel,“ uvádí Zukal, jehož síť autoservisů Quick Stop Car cenově vykrývá pozici právě mezi autorizovanými a garážovými opravnami.

„Přesto je moc dobře, že dokument MVBER existuje. Obzvláště v dnešní ekonomicky složité době je důležité ponechat zákazníkům možnost svobodné volby, komu při servisování svůj vůz svěří. To by bez blokové výjimky nebylo možné,“ uzavírá.


České silnice brázdí kolem 160 000 vozů bez povinného ručení. Co když dojde k dopravní nehodě?

22.6.2023, Zdroj: European Transport Safety Council (ETSC) (etsc.eu)

Podle dat České kanceláře pojistitelů (ČKP) v Česku v roce 2022 přibylo 194 000 vozidel se sjednaným povinným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla. Celkem má takzvané povinné ručení 9,053 milionu vozidel. Nepojištěných vozidel je podle jejích dřívějších odhadů asi 160 000. Jak postupovat, pokud se stanete účastníkem dopravní nehody a jedním ze subjektů je majitel nepojištěného vozu?

Pokud se člověk stane účastníkem dopravní nehody a druhá strana tvrdí nebo se zjistí, že nemá povinné ručení, nebo pojišťovnu neuvede, vždy by se měla přivolat Policie ČR. Předejde se tak pozdějším problémům. Vždy je třeba mít nafocený vůz nepojištěného viníka plus jeho státní poznávací značku, nejlépe i identifikační číslo. Osobu je nutné ztotožnit.

Podle pojišťovny UNIQA je takovýchto případů stále méně, odhadem nízké desítky ročně. „Vzhledem k poměrně striktnímu postihu nepojištěných aut ze strany ČKP, které trvá už asi 10 let (průběžně porovnává registrované vozy v provozu a pojištěné vozy, kdy majitelé jsou korespondenčně vyzýváni k zaplacení povinného ručení + zaplacení penále za nepojištěnou dobu), je takových aut na silnicích stále méně. Ale byly doby, kdy jich bylo více než 400 000,“ říká Eva Svobodová, tisková mluvčí UNIQA pojišťovny.

Vyřízení pojistné události pak probíhá přes Garanční fond zřízený právě ČKP. Ten slouží k úhradě škod ať už na zdraví, či majetku způsobené právě nepojištěnými vozidly. „ČKP provede likvidaci škody a úhradu stejně, jako by tak učinila pojišťovna v případě pojištěného vozidla. Pokud bude nepojištěným vozidlem způsobena škoda, kterou bude muset Česká kancelář poškozenému uhradit, bude ji na viníkovi nehody vymáhat,“ vysvětluje Veronika Pilková, tisková mluvčí ČKP.

Garanční fond je tvořen příspěvky pojišťoven a z pokut za absenci povinného ručení od provinilců, které nejsou vůbec nízké. ČKP pak vymáhá vyplacené pojistné plnění po nepojištěném viníkovi společně s pokutou.

Může se stát, že dojde k nehodě způsobené „nezjištěným“ vozidlem, kdy viník opustí místo nehody a nepodaří se ztotožnit ani řidiče ani jeho vůz. V takových případech ČKP hradí pouze škodu na zdraví, nikoliv úhradu škod na majetku.

Pokud se stane, že dojde k nehodě s vozem s falešnými značkami, je rozhodující, zda lze vozidlo řádně identifikovat jiným způsobem a zda bylo vozidlo – nikoli ta falešná poznávací značka – pojištěno. Pokud je vozidlo nepojištěné, pak je postup stejný.

Nepojištěných vozů se zahraniční SPZ výrazně přibylo před rokem, tedy po vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu, kdy do Česka zamířilo množství Ukrajinců prchajících před válkou. Podle odhadů ČKP se v současné době po českých silnicích pohybuje asi 34 000 ukrajinských aut. A 4 000 z nich jsou bez povinného ručení.

V přechodném období po vypuknutí války, kdy zde vozidel s ukrajinskou SPZ bylo hodně a v jejich přesunu z Ukrajiny vládl zmatek a spěch, zavedla ČKP krok, v rámci něhož na sebe vzal odpovědnost Garanční fond a do srpna loňského roku nevyžadoval u ukrajinských aut povinné ručení s tím, že případně jimi vzniklé škody uhradí. „Poté byli ukrajinští motoristé vyzváni, aby si povinnost dodatečně splnili, takže naprostá většina vozidel z UA je na našich silnicích řádně pojištěna. Výskyt nepojištěných incidentů v provozu není v naší evidenci významný,“ doplňuje Eva Svobodová.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526