Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 21. 8. 2023

Evropská komise zavádí nové tachografy.  

Nové karty do tachografu.  

Sháníte řidiče? Využijte žlutý špendlík Truckjobsu.  

Evropská komise zavádí nové tachografy.

10.8.2023, Zdroj: Centrum služeb pro silniční dopravu (www.cspsd.cz)

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023 povinný smart tachograf druhé verze. Správně jde o digitální tachograf druhé generace, druhé verze (G2/V2).

Termín zavedení vyvolával diskuse a rozpaky, zástupci některých členských zemí se snažili přijít se silnými argumenty, které by přesvědčily Evropskou komisi o jeho odkladu. Komise však po zvážení všech okolností datum 21. 8. 2023 potvrdila.

Hlavní důvod, proč se mělo o odložení uvažovat, je momentální nedostatek nových tachografů z důvodu jejich opožděného schválení. Výrobci vozidel se tak dostali do velkých problémů, a ne všichni budou schopni uspokojit požadavek zákazníků na dodání nových vozidel. Jinými slovy, kdo by si koupil vozidlo bez tachografu nebo s tachografem, který neodpovídá požadavkům evropského nařízení? S takovým vozidlem by dopravce nemohl provozovat silniční dopravu, a jeho nákup by pak nedával smysl.

Schvalování tachografů G2/V2 doprovázely technické problémy, kdy z důvodu prozatím ne zcela funkčního ověřování pravosti signálu OSNMA globálního navigačního satelitního systému GNSS nemohli výrobci tachografů získat potřebné certifikáty. Nedostatek je nyní dočasně vyřešen úpravou přílohy nařízení o tachografech. Výrobci mohou mít schválené tachografy i bez této nové bezpečnostní funkce s tím, že se počítá s dodatečnou aktualizací software..

Velkým problémem pro výrobce vozidel je ale skutečnost, že schválený tachograf má k dnešnímu dni pouze jeden výrobce tachografů – Continental VDO, který ale podle všeho není schopen uspokojit tak velkou poptávku.

Některé členské země EU zvažují možnosti pro zavedení výjimky, na základě které, by mohla být vozidla i po zmiňovaném datu dočasně vybavena „nedovoleným“ typem tachografu G2/V1. Kromě toho, že výjimku nelze udělit v mezinárodním provozu, bude v krátkém čase povinná náhrada verzí G2/V2.

Kontrolní orgány v zemích EU nemají jinou možnost než nedodržení povinnosti vybavení novým tachografem postihovat. Protože ukládání pokut je výhradně v kompetenci jednotlivých členských zemí EU, nedá se jednoznačně říct o jak vysoké pokuty by se mohlo jednat. Vzhledem k tomu, že většina přestupků, týkajících se funkce a montáže tachografů, patří do kategorie velmi závažných nebo nejzávažnějších, nebudou pokuty nízké.

Jak může dopravce poznat, že má ve vozidle ten správný typ tachografu? Na první pohled se pozná tak, že nad pravým horním rohem displeje je dobře známý symbol pro Bluetooth komunikaci. Nebo se zeptá prodejce a pokud bude chtít mít stoprocentní jistotu, provede si výtisk technických údajů z tachografu. Na výtisku je na předposledním nebo posledním řádku bloku údajů o typu a výrobci tachografu velké písmeno „V“, za ním následuje čtyřmístný kód. Kód musí začínat číslicemi 41, pokud je na výtisku 40, jde o starší typ tachografu G2/V1, kterým mohou být vybavena pouze vozidla registrovaná do 20. 8. 2023. Informace o číslování a označení se samozřejmě vztahuje pouze na vozidla vybavená tachografem Continental VDO. Pokud bude mít schválení také jiný výrobce, bude jeho značení odlišné.

© CSPSD

Věřme, že se vše podaří a tachografů bude pro nová vozidla dostatek. Kromě nových funkcí, které pomohou kontrolorům, budou například řidiči projíždět přes státní hranice bez zadávání symbolu země, do které vstoupili. Tak jak to bývalo ještě poměrně nedávno.


Nové karty do tachografu.

2.8.2023, Zdroj: Centrum služeb pro silniční dopravu (www.cspsd.cz)

Státní tiskárna cenin, jako dodavatel karet tachografu pro ČR, získala schválení pro nový typ karet G2/V2. Již od pondělí 17. 7. 2023 tyto karty personalizuje a prostřednictvím CSPSD zasílá úřadům obcí s rozšířenou působností.

Grafickým provedením se nové karty od těch starších nijak neliší, na první pohled se dají rozeznat snad pouze podle čísla typového schválení na zadní straně.

G2/V2 karty splňují nové technické podmínky a dokáží například zaznamenat činnosti řidiče za dvojnásobně dlouhé časové období (56 dnů). Navíc, ve spolupráci se smart tachografy II, poskytují informace o druhu vozidla (přeprava nákladu nebo osob), nakládce a vykládce vozidla a konečně také očekávaný automatický záznam překročení hranic zemí.

Tento krok byl nezbytným předpokladem pro povinné zavedení smart II tachografů od 21. 8. 2023 u nově registrovaných vozidel. Nově vydané karty jsou funkční ve všech dosavadních typech digitálních tachografů, ale pouze ve spojení s nejnovějšími tachografy poskytují výše zmíněné dodatečné informace. Dosud vydávané a platné karty zůstávají prozatím v platnosti, a to jak pro tuzemskou, tak i mezinárodní dopravu.

V souvislosti s touto změnou vyhlásí CSPSD v průběhu září další kolo pro objednávky karet pro cvičné účely pro autoškoly, školicí střediska řidičů nebo jiná vzdělávací zařízení. V případě zájmu prosím sledujte aktuality na našem webu.


Sháníte řidiče? Využijte žlutý špendlík Truckjobsu.

11.8.2023, Zdroj: ČESMAD BOHEMIA (www.prodopravce.cz)

Řady zájemců o práci profesionálního řidiče nemají potřebné doklady a hledají firmy, které jim pomohou získat profesní průkaz nebo rozšířit řidičské oprávnění o skupinu C, E a případně i D. Firmy jsou přitom připraveny jim v tom pomoci, ale vzájemně o sobě neví. Žlutý špendlík Truckjobsu se to snaží změnit.

V České republice aktuálně chybí kolem 25 000 profesionálních řidičů. Firmy tak mají velký problém najít nové a schopné pracovníky. Existují přitom stovky zájemců, kteří by profesi řidiče rádi dělali, ale chybí jim k tomu jediné – získat potřebný řidičský nebo profesní průkaz.

Každý měsíc se na Truckjobs obrátí mnoho zájemců s tímto problémem. Příběhy jsou vždy stejné. Uchazeč se chce stát řidičem, ale kvůli finanční náročnosti si to nemůže dovolit. Náklady na získání profesního průkazu se pohybují kolem 30 000 Kč a přidáme-li k tomu řidičský průkaz, jsme na 60 tisících. Finance se tak staly bariérou, která znemožňuje mnoha zájemcům splnit si svůj sen a stát se profesionálním řidičem.

Jistou možnost nabízí rekvalifikační kurzy přes úřady práce. Ty se ovšem z důvodu značné administrativy a dlouhého schvalování nesetkávají s velkým zájmem. Uchazeči se proto obrací přímo na firmy se žádostmi o pomoc. Zájemce tak může získat snadněji a rychleji potřebnou kvalifikaci a k tomu navíc profesionální zácvik. Svůj závazek si poté u firmy takzvaně odpracuje nebo se domluví na splátkové úhradě.

Co je žlutý špendlík Truckjobsu

Žlutý špendlík označuje dopravní firmu, která řidiči pomůže se zajištěním řidičského nebo profesního průkazu.

Na Truckjobsu je zveřejněn adresář firem. Pokud zde má firma svůj zápis, může využívat inzerce za nižší ceny.

Dopravní firma si aktivuje zápis v adresáři firem a svoji firmu označí žlutým špendlíkem. Pro uchazeče to bude signál, že firma nabízí pomoc se zajištěním řidičského nebo profesního průkazu. Označení lze kdykoliv vypnout.

Ve firemním profilu je vhodné napsat na jaké druhy přepravy se dopravní firma specializuje, aby se hlásili zájemce podle představ dané společnosti.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526