Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 28. 8. 2023

Schvalování technické způsobilosti vozidel podle nové vyhlášky.  

Novela vyhlášek o technických prohlídkách vozidel a provádění kontrol technického stavu vozidel.  

Interval pravidelné technické kontroly u speciálního automobilu.  

Schvalování technické způsobilosti vozidel podle nové vyhlášky.

9.6.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Nový předpis nahrazuje vyhlášku č. 341/2014 Sb.

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Vydáno: 9. 6. 2023
Účinnost: 24. 6. 2023

Vyhláška se použije v oblasti schvalování technické způsobilosti a na technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, které nejsou upraveny v:
a) přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií M, N a O ,
b) přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorie L nebo
c) přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S.


Novela vyhlášek o technických prohlídkách vozidel a provádění kontrol technického stavu vozidel.

9.6.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Cílem je primárně provést novelu zákona, zejména v oblasti provádění technických prohlídek historických vozidel, technických požadavků na vybavení stanic technické kontroly, organizování zkoušek a přezkoušení kontrolních techniků v rámci digitalizace státní správy.

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 155/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno dne: 9. 6. 2023
Účinné od: 1. 9. 2023 a 1. 1. 2024


Interval pravidelné technické kontroly u speciálního automobilu.

8.8.2023, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Vlastníme vozidlo MB 461 VF G300 vedené v kategorii N1 jako speciální automobil, pojízdná dílna s celkovou hmotností nepřevyšující 3500 kg. Domníváme se, že perioda technických kontrol má být podle zákona č. 56/2001 Sb. každé 2 roky. Místní STK také zpočátku v této periodě prohlídky prováděla. Při poslední prohlídce však tuto periodu zkrátila na 1 rok se zdůvodněním, že se jedná o speciální automobil. S jejím názorem nesouhlasíme. Kdo má pravdu?

Odpověď:

Speciální automobil skutečně podléhá pravidelným technickým prohlídkám nejpozději v jednoročních lhůtách, jak vyplývá s ustanovení § 40 odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud Vaše vozidlo, byť z technického průkazu je zřejmé, že i v době jeho zaevidování (11/2011) se jednalo o speciální automobil, mělo první technickou prohlídku stanovenu za 4 roky (platnost TP do 11/2015) a následnou technickou prohlídku za 2 roky (do 11/2017) a nyní Vám byla platnost technické prohlídky stanovena na 1 rok (do 11/2018), je postup stanice technické kontroly v otázce lhůty stanovené příští technické prohlídky v souladu se zákonem. K chybnému vyznačení platnosti technické kontroly došlo již v době zaevidování vozidla, kdy technická způsobilost jakožto u speciálního automobilu měla být stanovena nejpozději ve lhůtě jednoho roku po jeho zaregistrování a následné technické prohlídky měly následovat v jednoročních lhůtách.

Znění dotčeného ustanovení zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích je uvedeno v odst. 1 písm. b) níže citovaného paragrafu:

  • 40

Pravidelné technické prohlídky

1)     Provozovatel silničního vozidla zajistí jeho přistavení k technické prohlídce

  1. a) osobní automobil, nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500kg, motocykl, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, kromě nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, nejpozději ve lhůtě čtyř let po prvním zaregistrování silničního vozidla do registru silničních vozidel a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let,
  2. b) nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, speciální automobil, autobus, silniční vozidlo s právem přednosti v jízdě, vozidlo taxislužby, vozidlo půjčovny automobilů určeného k nájmu, kromě nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, nejpozději ve lhůtě jednoho roku po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách,
  3. c) nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, motocyklu, jehož zdvihový objem pístového spalovacího motoru pohonu silničního vozidla nepřevyšuje 50 cm3 nebo jehož nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 50 km.h-1, s výjimkou motocyklu opatřeného šlapadly, nejpozději ve lhůtě šest let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let.

Dne 1. 10. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 193/2018 Sb., kterým nastala změna zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Tato změna se dotkla i ustanovení § 40. Z tohoto ustanovení bylo vypuštěno označení speciální automobil. To znamená, pokud se jedná o speciální automobil kategorie N1 (celková hmotnost nákladního automobilu nepřevyšuje 3500 kg), musí se takové vozidlo podrobovat pravidelným technickým prohlídkám ve lhůtě 4 let ode dne zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 2 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jak vyplývá z ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) zákona.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526