Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 7. 6. 2022

Formulář potvrzení o činnostech 2022

Převoz lahví se svařovacím plynem. 

Formulář potvrzení o činnostech 2022.

31.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přímo vyplnitelný a tisknutelný formulář o činnostech podle dohody AETR nebo evropského rozhodnutí 2009/959/EU.

Formulář potvrzení o činnostech z dohody AETR (PDF, DOC)

Formulář potvrzení o činnostech z rozhodnutí č. 2009/959/EU (PDF, DOC)

Pozn.: PDF formuláře je možné vyplnit pomocí nástroje Psací stroj v Acrobat Reader.

Hlavním zdrojem informací při silničních kontrolách jsou záznamy na tachografu. Absence záznamů by měla být odůvodněná pouze tam, kde z objektivních důvodů záznamy na tachografu, včetně údajů vkládaných ručně, nebylo možné provést. V takových případech je třeba vystavit potvrzení dokládající uvedené důvody.

Ukázalo se, že formulář potvrzení uvedený v příloze rozhodnutí Komise 2007/230/ES nedostačuje pro pokrytí všech případů, kdy je technicky nemožné zaznamenat činnosti řidiče na záznamovém zařízení.

Aby mohly členské státy účinněji a efektivněji kontrolovat dodržování ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, bylo třeba formulář pozměnit vložením prvků doplňujících prvky uvedené v čl. 11 odst. 3 směrnice 2006/22/ES.


Převoz lahví se svařovacím plynem.

11.5.2022, Ing. Pavel Konečný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Musí být nějak označeno nákladní vozidlo přepravující cca 8 kusů lahví se svařovacím plynem? Řidič má ADR, ale neví, jestli musí být cedulkou označen vůz.

Odpověď:

Předpokládám, že se jedná o přepravu UN 1001 ACETYLÉN, ROZPUŠTĚNÝ. Pokud se přepravováno na jedné dopravní jednotce více než 333 kg čisté hmotnosti plynu, musí být dopravní jednotky označena oranžovými tabulkami. Pokud je přepravováno 333 kg čisté hmotnosti plynu a méně, jedná o přepravu dle 1.1.3.6 ADR (tzv. podlimitní přeprava) a dopravní jednotka se nijak neoznačuje.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526