Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 25. 9. 2023

Dopravní rozpočet pro rok 2024 zajistí pokračování rychlého tempa výstavby dopravní infrastruktury.* 

Zástupci dopravců jsou proti rozdělení licence B na dvě kategorie.* 

Ještě 316 tisíc řidičů by si do konce roku mělo vyměnit řidičský průkaz.* 

Dopravní rozpočet pro rok 2024 zajistí pokračování rychlého tempa výstavby dopravní infrastruktury.

12.9.2023, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Státní fond dopravní infrastruktury má v příštím roce disponovat částkou 150,5 miliardy korun. Návrh rozpočtu fondu schválil Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. Rozpočet je sestaven z národních zdrojů ve výši 118,4 miliard, z toho 26 miliard tvoří dluhové financování, a z evropských prostředků ve výši 32,1 miliard korun.

“Návrh rozpočtu SFDI na příští rok potvrzuje, že dopravní stavby jsou klíčovou prioritou státu a podmínkou pro další potřebný růst ekonomiky. Je důležité, že i v době úspor držíme investiční tempo. Společnost od nás očekává a beru to jako naši povinnost, abychom v příštích letech byli schopni realizovat dlouho připravované investice na dostavbu a modernizaci železniční i dálniční infrastruktury,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Z pohledu rozdělení výdajů mají investice tvořit 99,4 mld. Kč a neinvestiční výdaje pak 51,1 mld. Kč. Výdaje na železnice mají být ve výši 57,48 mld. Kč. Bude tak pokračovat výstavba trati na pražské letiště, začnou také práce na modernizaci trati Plzeň – Domažlice – st.hranice SRN. Pokračovat bude i projektová příprava vysokorychlostních tratí.

Ředitelství silnic a dálnic bude pracovat s rekordním rozpočtem více než 79 miliard korun. To pomůže rozběhnout nové stavby klíčových silnic a dálnic, jakými jsou například příhraniční úsek D11, 4 úseky dálnice D35 nebo další část Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1.

Rozpočet počítá i s příspěvkem pro kraje na opravy a rekonstrukce jejich silnic II. a III. tříd., v rámci kterého si kraje příští rok rozdělí 4 miliardy korun. Více než 1 miliarda půjde železničním dopravcům na podporu zavádění jednotného evropského zabezpečovače ETCS.

Aktuálně je ve výstavbě dohromady 266 kilometrů silničních staveb, z čehož je 178,7 kilometrů dálnic a 87,3 kilometrů silnic I. třídy. V příštím roce bude zprovozněno rekordních 113,7 kilometrů nových dálničních úseků, jako je například 32 kilometrů dálnice D4, 28,4 kilometrů dálnice D3 kolem Českých Budějovic nebo 21,4 kilometrů dlouhý úsek dálnice D55 u Uherského Hradiště. Další informace o realizovaných i chystaných stavbách je možné zobrazit v interaktivní mapě Ředitelství silnic a dálnic.

Z železničních staveb aktuálně probíhá modernizace trati Praha-Bubny – Praha-Výstaviště jako součást spojení na pražské letiště, stavební práce jedou naplno také v Kladně na kompletní modernizaci nádraží a železniční tratě. V příštím roce bude dokončeno zdvojkolejnění mostu v Praze-Braníku. V Pardubicích stavební dělníci pokračují s přestavbou a modernizací železničního uzlu. Pokračuje také rekonstrukce výpravních budov například v Písku, Bílině, Aši, Benešově nad Ploučnicí nebo v Krásné Lípě. Více informací o všech realizovaných i chystaných stavbách je možné najít v interaktivní mapě Správy železnic.


Zástupci dopravců jsou proti rozdělení licence B na dvě kategorie.

20.9.2023, Zdroj: International Road Transport Union (IRU) (www.iru.org)

Zástupci IRU, FIA Region I a ACEA jednoznačně nesouhlasí s rozdělením řidičského průkazu B pro osobní automobily na dvě skupiny, jak jej navrhuje zpráva Evropského parlamentu k revizi směrnice EU o řidičských průkazech.

Na začátku letošního roku Evropská komise navrhla zákonodárcům EU balíček týkající se bezpečnosti silničního provozu, který zahrnuje změny stávající směrnice upravující řidičské průkazy pro všechny skupiny vozidel v EU.

Zpravodaj Parlamentu, který vede revizi směrnice o řidičských průkazech, navrhuje rozdělit řidičský průkaz skupiny B na dvě skupiny: B pro vozidla s hmotností do 1,8 tuny a B+ pro vozidla s hmotností od 1,8 do 3,5 tuny.

Konkrétně to znamená, že většina současných řidičů elektromobilů (i elektromobily kompaktní třídy váží kvůli baterii více než 1,8 tuny) a větších osobních a dodávkových automobilů bude muset získat novou skupinu řidičského oprávnění.

To se dotkne jak řidičů osobních vozidel, tak profesionálních řidičů dodávek přepravujících osoby (taxislužba nebo mikrobusy) a zboží (řidiči rozvážející zásilky). Dnešní předpisy stanoví pouze jednu skupinu řidičského oprávnění, B, pro všechna vozidla s hmotností do 3,5 tuny.

Ředitelka IRU pro prosazování zájmů EU Raluca Marianová uvedla: „Tyto pozměňovací návrhy neberou v úvahu reálné důsledky pro řidičské průkazy a představují skutečnou hrozbu pro pokrok v oblasti životního prostředí, odrazují od zavádění elektrických vozidel, jakož i od reálného a řádného fungování dopravních služeb.“

Dodatečné školení a zkoušky pro získání řidičského průkazu B+ by rovněž vyvolaly finanční, administrativní a praktickou zátěž pro všechny stávající profesionální řidiče a provozovatele, kteří budou potřebovat odpovídající rekvalifikaci.

„Spoléháme na to, že dopravní výbor Parlamentu podpoří občany EU, profesionální řidiče a dopravní společnosti tím, že odmítne všechny nově předložené pozměňovací návrhy týkající se skupiny B+, které uměle a neoprávněně rozdělují řidičské oprávnění B na dvě skupiny,“ uzavřel Raluca Marian.


Ještě 316 tisíc řidičů by si do konce roku mělo vyměnit řidičský průkaz.

19.9.2023, Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Do konce letošního roku zbývá ještě vyměnit více než 316 tisíc řidičských průkazů. Do 15. září 2023 si nový řidičský průkaz vyměnilo 558 447 řidičů a řidiček z celkových 875 tisíc, kterým letos platnost řidičského průkazu končí. Větší část dokladů je tak již vyměněna, přesto není dobré nechat výměnu na poslední chvíli. Nejvíce řidičských průkazů zbývá ještě do konce roku vyměnit ve Středočeském kraji a v Praze. Žadatelé si ovšem mohou ušetřit jednu návštěvu úřadu a o nový řidičský průkaz zažádat jednoduše přes Portál dopravy.

Žádost o nový řidičák lze podat on-line skrze Portál dopravy. Stačí pár kliknutí a můžete si ušetřit jednu cestu na úřad a čekání ve frontě. Žádost je rychlá a snadná a doporučuji ji každému, kdo si má ještě letos zažádat o nový řidičský průkaz,“ připomíná ministr dopravy Martin Kupka.

O výměnu řidičského průkazu z důvodu uplynutí platnosti je možné požádat nejdříve tři měsíce před skončením platnosti dokladu. Řidiči si o nový řidičský průkaz mohou zažádat buď fyzicky na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, nebo elektronicky s využitím datové schránky přes nový Portál dopravy. Při elektronické žádosti si řidič vybere, na kterém úřadu si chce svůj nový řidičský průkaz vyzvednout. Vybrat si může z kteréhokoliv z 206 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, jejich seznam najdete na webu Ministerstva dopravy.  Elektronická žádost je velmi rychlá, nezabere více než pár minut a všechny důležité údaje má žadatel v systému již předvyplněné. K samotné výměně je nutné donést platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz.

Elektronicky i fyzicky je možné podat žádost o výměnu neplatného řidičského průkazu jak ve lhůtě standardní, tj. do 20 dní (bez poplatku), tak ale i ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů. Tento úkon je již zpoplatněn částkou 700 Kč, přičemž při elektronické žádosti k úhradě tohoto správního poplatku dochází v okamžiku vyzvednutí nového řidičského průkazu.

K 15. září 2023 zbývalo vyměnit ještě 316 977 řidičských průkazů. Mezi nejvytíženější kraje patří Středočeský kraj, Hlavní město Praha a Jihomoravský kraj, kde zbývá vyměnit ještě 39 669, 39 648, respektive 37 032 řidičských průkazů. Z hlediska věku se potom výměna týká nejvíce řidičů ve věkové skupině 61 a více let, ve věkové skupině do 30 let jich je naopak nejméně.

Mimo žádosti o výměnu řidičského průkazu z důvodu uplynutí platnosti lze o něj elektronicky přes Portál dopravy požádat také z důvodu odcizení, ztráty či změny osobních údajů.  

Proč měnit řidičák i když ho od 1. 1. 2024 nebude potřeba vozit u sebe?
Možnost nevozit český řidičák platí pouze na území České republiky. Jedná se o mezinárodní doklad, jehož vydávání nařizuje evropská směrnice o řidičských průkazech. Výměna slouží také jako kontrolní okamžik k aktualizaci údajů, např. i jinde využitelné fotky v systémech státu.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526