Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 9. 10. 2023

Velká novela zákona o silničním provozu.* 

Úprava ceny 14listého karnetu TIR.* 

IRU zveřejnila informace k odkladným lhůtám týkajících se druhé verze smart tachografů.* 

Velká novela zákona o silničním provozu.

8.9.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Ve Sbírce zákonů ČR vyšel zákon č. 271/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Vydáno: 14. 9. 2023
Účinné od: 31. 12. 2023, 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024

Novela zjednodušuje i zpřehledňuje bodový systém a zpřísňuje sankce za nejzávažnější a nejnebezpečnější přestupky. Zároveň na naše silnice přináší dvě důležité novinky – možnost řídit auto od 17 let pod dohledem mentora a řidičák na zkoušku po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění.


Úprava ceny 14listého karnetu TIR.

2.10.2023, Zdroj: ČESMAD BOHEMIA (www.prodopravce.cz)

Zvyšuje se cena 14listého karnetu TIR.

S účinností od 1. října 2023 se zvyšuje cena 14listého karnetu TIR ze stávajících 2.000 Kč na 2.200 Kč. Ke změně ceny dochází z důvodu zvýšených pořizovacích nákladů a zvyšujícímu se kurzu švýcarského franku.


IRU zveřejnila informace k odkladným lhůtám týkajících se druhé verze smart tachografů.

25.8.2023, Zdroj: Trans.INFO (trans.info)

Vlády Švédska a Norska oznámily, že nebudou pokutovat řidiče nebo dopravce, kteří nebudou schopni do 21. srpna zabudovat do svých nákladních vozidel inteligentní tachograf druhé verze. Podle praktického průvodce, který připravila Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) následují tento příklad další země.

Jak vysvětluje IRU, inteligentní tachograf verze 2 (SMT2) je nová generace palubního digitálního záznamového zařízení, které slouží k prosazování právních předpisů EU týkajících se doby řízení a odpočinku u profesionálních řidičů, kabotáže a vysílání řidičů.

Od 21. srpna 2023 musejí být nově registrovaná užitková vozidla vybavena tachografem SMT2.

Vzhledem k podstatným zpožděním v dostupnosti nových zařízení SMT2 však velké množství nových nákladních vozidel a autobusů nemůže být včas tímto zařízením vybaveno.

V důsledku toho začaly jednotlivé členské státy EU zavádět dočasná toleranční období pro registraci a používání nových vozidel vybavených přechodně zařízením SMT1.

Aby silniční dopravci věděli, jaká je situace v jednotlivých zemích, vypracovala IRU níže uvedenou tabulku, kterou ve středu sdílelo Sdružení silničních dopravců.

Tabulka:

Země Dočasné povolení registrace nových vozidel vybavených SMT1 po 21. 8. 23 Imunita na sankce pro dopravce používající vozidla registrovaná po 21. 8. 23, která jsou vybavena SMT1 Podmínky spojené s osvobozením Další informace
Rakousko Ano, do 31. 5. 2024 pouze pro vnitrostátní dopravu. Informace není k dispozici. Povinná modernizace do 1. 6. 2024. Odkaz
Francie Ano, v omezeném časovém rámci stanoveném příslušnými orgány. Informace není k dispozici. Povinná modernizace pomocí SMT2 do:

4 měsíců u nových vozidel prodávaných jako kompletní
6 měsíců u vozidel prodaná jako nekompletní.

Odkaz
Německo Ano, do 31. 12. 2023. Ano, do 31. 12. 2023 bez ohledu na státní příslušnost provozovatele dopravy/zemi registrace vozidla. Dodatečná montáž SMT2 je povinná nejpozději do 24 měsíců od první registrace vozidla. Odkaz zde a zde
Irsko Ano, do 30. 9. 2023 pouze pro vnitrostátní dopravu. Ano, do 30. 9. 2023 pouze pro vnitrostátní dopravu. Nová vozidla pro mezinárodní dopravu (včetně dopravy mezi Irskem a Severním Irskem) by měla být vybavena systémem SMT2 od 21. 8. 2023, zatímco ostatní vozidla musí být dovybavena do 30. 9. 2023.
Itálie Ano, do 30. 9. 2023, výslovně na základě doporučení Evropské komise. Informace není k dispozici. Informace není k dispozici. Odkaz
Nizozemí Ne. Informace není k dispozici. Modernizace pomocí SMT2 je povinná od 21. 8. 2023.
Norsko Informace není k dispozici. Ano, do 30. 9. 2023 bez ohledu na státní příslušnost provozovatele dopravy/zemi původu vozidla registrace. Informace není k dispozici.
Španělsko Ano, do 31. 12. 2023. Ano, do 31. 12. 2023. Informace není k dispozici.
Švédsko Ano, do 31. 4. 2024. Ano, do 31. 1. 2024, bez ohledu na státní příslušnost provozovatele dopravy/zemi registrace vozidla. Povinná modernizace pomocí SMT2 do konce ledna 2024. Odkaz

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526