Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 30. 10. 2023

Elektrokamiony ve flotile: Jaké výzvy čekají dopravce?* 

Odpovědný zástupce a koncese.* 

Vydávání víz do Ruské federace.* 

Elektrokamiony ve flotile: Jaké výzvy čekají dopravce?

18.8.2023, Zdroj: EUROWAG (www.eurowag.com)

Elektromobilita, globální megatrend současnosti, čím dál více promlouvá i do oblasti komerční silniční dopravy (CRT). Tlak na snižování emisí se dotýká nejen výrobců, ale také samotných dopravců. Provoz bateriově poháněných vozidel totiž přináší specifické výzvy a nároky.

Ačkoliv je elektromobilita v oblasti komerční silniční dopravy stále na počátku své cesty, potenciál, který nabízí, je už nyní obrovský. Data nám ukazují, že 90 % přepravních zakázek tvoří cesty kratší než 300 km. Tyto jízdy navíc představují téměř polovinu ujetých kilometrů silniční nákladní dopravy jako celku. První generace elektrických nákladních vozidel přitom nabízí dojezdovou vzdálenost od 200 do 300 km. Z toho vyplývá, že technologie bateriově poháněných kamionů už nyní dokáže obsloužit velkou část dopravních zakázek.

Přesto nelze očekávat, že dopravci hromadně pošlou svá stávající dieselová vozidla do šrotu. Ani k tomu není důvod – vzhledem ke stavu dobíjecí infrastruktury se zatím uvádějí do provozu hlavně elektrokamiony pro přepravu na krátkou vzdálenost.  Přeprava na dlouhou vzdálenost je totiž zatím stále pouze plánem do budoucna. Zde si proto dieselová vozidla pravděpodobně udrží svoji převahu ještě nějakou dobu. Dopravní firmy tak čeká období tzv. hybridních (nebo také smíšených) flotil, kdy budou bateriově poháněná vozidla postupně implementovat do svého současného vozového parku.

Elektrifikace flotily představuje nové výzvy

Bateriově poháněná vozidla kladou na manažery flotily, dispečery i majitele logistických firem nové nároky. Mezi hlavní kritéria, s nimiž je potřeba pracovat, patří pořizovací náklady elektrokamionů, odhad dojezdové vzdálenosti na jedno nabití, přehled o možnostech dobíjení, výstavba dobíjecích bodů ve firemních garážích/depech, kooperace se zákazníky a možnost dobíjení při vykládce, náklady na pojištění vozu, poplatky za mýto nebo třeba zbytková hodnota elektrokamionu.

Do hry ale vstupují i běžné provozní otázky, například: Jak implementovat platby za dobíjení do firemních systémů? Jak uzpůsobit provoz a údržbu vozu nárokům na zdraví baterie? Jak připravit na obsluhu elektrokamionů řidiče? Jak ovlivní dojezdovou vzdálenost roční období?

Klíčem jsou data o provozu 

Aby mohli dopravci efektivně provozovat smíšené flotily, budou potřebovat patřičné nástroje, jako je telematika a digitální platformy pro správu flotily. Už jen samotné rozhodnutí o tom, zda a jak svůj vozový park elektrifikovat, totiž významně záleží reálných datech o provozu. Právě na jejich základě lze spočítat, jak může elektrifikace ušetřit náklady a jaká je návratnost investice.

Správné nástroje navíc mohou v mnoha ohledech provoz vozového parku zefektivnit: umožňují řidičům pohodlně a rychle tankovat nebo dobíjet, zjednodušují administrativní zátěž a sledují důležité údaje o provozu (odpracované hodiny, styl jízdy řidičů, aktuální dojezd vozidla) i o vozidlech (hladina nabití, kapacita a stav baterie). Právě schopnost shromažďovat správná data a dodávat je do správných systémů rozhoduje o tom, jak rychle a efektivně může dopravce využívat nepopiratelné výhody elektromobility. Eurowag, přední poskytovatel integrovaných řešení v oblasti silniční dopravy v Evropě, vám umí například na základě reálných dat vypracovat analýzu vašeho fleetu a jeho vhodnou postupnou elektrifikaci.

Správné nástroje přinášejí vyšší efektivitu i úspory

Potřebu nových řešení, které dopravcům usnadní elektrifikaci vozového parku a správu hybridní flotily, si uvědomuje čím dál více firem. Společnost Eurowag proto vyvinula platformu EVA. Tato palubní jednotka v sobě spojuje výkonnou telematiku, platbu mýtného a také patentovaný systém proti krádežím paliva.

Díky řešením, jako je EVA, mají dopravní firmy k dispozici stěžejní informace k efektivnímu provozu. V případě bateriově poháněných vozidel se jedná například o zmíněný stav nabití, zdraví baterie, odhad času zbývajícího k plnému dobití a mnoho dalších užitečných dat. Pokročilá telematika umožňuje dopravcům data analyzovat a vyvozovat z nich závěry o provozu – ať už v reálném čase, nebo prostřednictvím dlouhodobých statistik. Tyto informace přispívají k optimalizaci provozu hybridní (či jakékoliv jiné) flotily a činí jej efektivnějším a úspornějším.


Odpovědný zástupce a koncese.

3.10.2023, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Udělal jsem si zkoušku na mezinárodní dopravu nad 3,5 tuny. Známý by rád rozjel podnikání v autodopravě, tak jestli bych se za něj zaručil. Na 2 roky s tím, že potom dostane koncesi. Myslím si, že to není možné a že zkoušky si bude muset udělat ihned. Je to tak?

Odpověď:

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v § 8b, který se týká odpovědného zástupce, uvádí v odstavci (3) a (4) následující:

(3) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly může ustanovit odpovědným zástupcem osobu, která k němu nemá skutečnou vazbu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, pokud součet velkých vozidel používaných tímto podnikatelem k podnikání nepřesáhne 50.

(4) Odpovědný zástupce může vykonávat činnost současně nejvýše pro 4 podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly, pokud součet velkých vozidel používaných těmito podnikateli k podnikání nepřesáhne 50.

Přímo použitelným předpisem EU, který je uveden v textu, je nařízení (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES. Z článku 4, který se týká odpovědného zástupce, je v odstavci 2 uvedeno následující:

Nesplňuje-li podnik požadavek odborné způsobilosti stanovený v čl. 3 odst. 1 písm. d), může mu příslušný orgán vydat povolení k výkonu povolání provozovatele silniční dopravy bez odpovědného zástupce pro dopravu určeného podle odstavce 1 tohoto článku pod podmínkou, že

a) určí fyzickou osobu s bydlištěm ve Společenství, která splňuje požadavky stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. b) a d) a která je oprávněna podle smlouvy vykonávat úkoly odpovědného zástupce pro dopravu jménem podniku;

b) smlouva mezi podnikem a osobou uvedenou v písmenu a) stanoví úkoly, které má tato osoba účinně a nepřetržitě plnit, a uvádí její povinnosti jakožto odpovědného zástupce pro dopravu. Úkoly, které je třeba upřesnit, zahrnují zejména řízení údržby vozidel, kontrolu přepravních smluv a dokladů, základní účetnictví, přidělování nákladů nebo přeprav řidičům a vozidlům a kontrolování postupů v oblasti bezpečnosti;

….

Závěr: Z výše uvedeného je zřejmé, že žadatel o koncesi Vás může ustanovit odpovědným zástupcem, pokud vlastníte osvědčení o odborné způsobilosti, které Vám vydal příslušný dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky a pokud splňujete požadavek uvedený v zákoně o silniční dopravě § 8a odst. 4 (viz výše).

Pro Vaši informaci je uveden také odst. 2 písm. b) článku 3 výše citovaného nařízení, který stručně stanoví obsah smlouvy mezi Vámi a osobou, která požádá o udělení koncese.

Poznámka: Vámi získaná odborná způsobilost se vztahuje jak na mezinárodní, tak i vnitrostátní dopravu.


Vydávání víz do Ruské federace.

16.10.2023, Zdroj: ČESMAD BOHEMIA (www.prodopravce.cz)

Od konce října do Ruska pouze e-víza.

S účinností od 27. října 2023 se uzavírá ruské vízové centrum v Praze, neboť je ukončeno vlepování „papírových“ víz do cestovních pasů.

Poslední den pro podání žádosti o vízum

roční – 17. října 2023
1 vstupní/2 vstupní vízum – 19. října 2023.

Následně se budou vydávat pouze elektronická víza, která platí pouze na 1 vstup. Konzulární poplatek za vydání tohoto víza je 52,- USD. O způsobu zažádání o elektronické vízum budeme informovat v následujících dnech.
Sdružení bude jednat o možnosti zachování stávajícího způsobu vydávání víz pro řidiče mezinárodní nákladní a autobusové dopravy s konzulárním odborem Velvyslanectví Ruské Federace v Praze.

Autor: Michaela Havelková

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526