Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 13. 11. 2023

Rakousko a Německo chystají mýtné za emise CO2. Informace o vozidle doplňte včas, radí Eurowag dopravcům.* 

Ne každý chápe, jak nám Německo zavařilo.* 

Co jim vadí na elektromobilech? České firmy z průzkumu Arvalu zmiňují ceny a infrastrukturu. Alespoň jedno elektrické vozidlo už jich ale využívá 14 %.* 

Až 225 tisíc řidičů a řidiček by si do konce roku mělo vyměnit svůj řidičský průkaz.* 

Rakousko a Německo chystají mýtné za emise CO2. Informace o vozidle doplňte včas, radí Eurowag dopravcům.

11.10.2023, Zdroj: EUROWAG (www.eurowag.com)

Německo a Rakousko plánují nově účtovat dopravcům mýtné poplatky v závislosti tom, kolik emisí CO2 jejich nákladní vozidlo produkuje – a další evropské země budou následovat.

Výše mýtného v závislosti na množství produkovaných emisí CO2 – právě podle tohoto principu se bude už brzy účtovat mýto pro kamiony v Německu a v Rakousku. Oba státy tím jako první uvedou do praxe směrnici Evropské unie, dle které by se měla těžká nákladní vozidla klasifikovat do pěti tříd dle emisí CO2, na jejichž základě se určí také příslušné mýtné sazby. Aby mohly kamiony získat lepší třídu CO2 (a tedy i nižší mýtné), musí dopravci včas dodat informace, které jsou pro kalkulaci CO2  u vozidla nezbytné, upozorňuje Eurowag, přední poskytovatel integrovaných řešení v oblasti silniční dopravy v Evropě. V opačném případě budou všechna těžká nákladní vozidla se spalovacím motorem automaticky klasifikována do 1. třídy emisí CO2, což pro dopravce znamená nárůst mýtného až o 70–80 %.

Zatímco doposud zahrnovala kalkulace mýta v zemích EU emisní třídu motoru dle norem EURO (jež zohledňuje například emise oxidů dusíku, uhlovodíků, oxidu uhelnatého nebo pevných částic), na základě směrnice o eurovinětě by se nově do počítání mýtného mělo zařadit také množství produkovaného CO2. Vozidla, jež mají nárok na lepší mýtnou sazbu (tedy produkují méně CO2), jsou jasně definovaná – mezi podmínky patří například první registrace po 1. červenci 2019. Parametrů, podle kterých se emisní třída CO2 počítá, je však mnohem více (viz box). Právě dodání těchto údajů je v zájmu dopravců, jejichž vozidla mají nárok na zařazení do jiné než 1. třídy CO2.

Nová pravidla pro kalkulaci mýtného v Německu a Rakousku by měla vejít v platnost koncem letošního, respektive začátkem příštího roku. Zatímco Německo předběžně počítá s termínem 1. prosince 2023, Rakousko plánuje změnu od 1. ledna 2024. Další členské státy EU by měly implementovat směrnici o eurovinětě nejpozději do března 2025.

Mýtné dle emisních tříd čeká celou EU

„Ačkoliv legislativa ještě není definitivně schválená a je možné, že se termíny posunou, doporučujeme dopravcům, aby svým poskytovatelům mýtných služeb dodali veškeré údaje potřebné k zařazení vozidel do příslušných tříd CO2 co nejdříve. Pokud to neudělají, vozidlo automaticky spadne do nejvyšší emisní – a tím pádem i nejdražší mýtné – třídy,“ vysvětluje Ferdinand Butaš, Toll product manager společnosti Eurowag.

Veškeré parametry, jež jsou nezbytné pro zařazení vozidla do emisní třídy CO2, najdou dopravci v osvědčení o shodě (Certificate of Conformity, CoC), případně v tzv. Customer Information File (CIF) nebo v technickém průkazu vozidla. Pokud majitel vozidla tyto dokumenty nemá, jediným řešením je obrátit se na výrobce nákladního vozidla, jenž mu tyto dokumenty opětovně vystaví. Doba „znovuvydání” dokumentů se může v každé zemi lišit. Je možné, že v některých státech si za tuto službu zastoupení jednotlivých výrobců účtuje poplatky. Posléze je nutné příslušné údaje ručně zadat do klientského portálu / systému poskytovatele mýtných služeb.

Německo mění též povinný údaj o hmotnosti

Druhou novinkou, již Německo v souvislosti s výběrem mýta chystá, je povinnost všech dopravců aktualizovat informace týkající se hmotnosti vozidla. Zatímco dosud se k výpočtu mýta používala největší povolená hmotnost vozidla (v technickém průkazu údaj F.2), nyní je potřeba uvést nejvyšší technicky přípustnou celkovou hmotnost při zatížení (F.1). Tato aktualizace se podle odhadů Eurowagu týká až 55 tisíc vozidel, které zákazníci společnosti provozují.

„Chceme naše zákazníky motivovat, aby povinnost aktualizace údajů o vozidle splnili včas. V případě mandatorních údajů o hmotnosti F.1 v Německu se tak vyhnou případné pokutě. U nové klasifikace do tříd CO2 se pro změnu dopravcům nabízí možnost nižších poplatků za mýto v případě, že jejich vozidla splňují příslušné parametry. Je navíc téměř jisté, že vedle Německa a Rakouska se k mýtnému na základě emisí CO2 v horizontu několika měsíců až let přidají i další země včetně Česka. Aktualizace údajů, případně žádost o znovuvydání dokumentů CoC a CIF, zkrátka dopravce tak či tak nemine. V Eurowagu jim proto chceme pomoci s co nejhladším přechodem nejen k mýtnému za emise, ale i k čistší a efektivnější mobilitě,“ říká Ferdinand Butaš.

Eurowag: S vyššími náklady na mýto může pomoci refundace daní

V oblastech zvýšení efektivity a snižování emisí nabízí Eurowag dopravcům množství služeb. Vedle řešení mýtného se jedná o telematické služby, palivové karty, ale také finanční služby a refundaci daní. Právě daňové vratky můžou firmám pomoci překonat nárazové zvýšení mýtných poplatků, stabilizovat cash flow nebo snížit byrokratickou zátěž. Jednou z možností je například služba vrácení DPH z mýtného, a to včetně možnosti vratky předfinancovat.

„Vzhledem k tomu, že pro většinu zákazníků budou nadcházející změny znamenat dražší mýto, počítáme s tím, že bude zájem o navýšení úvěrových limitů,“ vysvětluje Ferdinand Butaš.

Eurowag se tematikou snižování emisí z nákladní dopravy zabývá dlouhodobě. V letošním roce firma představila dvě nové stanice na LNG, věnuje se také elektromobilitě. Jejím cílem je nabídnout svým zákazníkům kompletní portfolio služeb v oblasti čisté mobility.

Více o službách, které Eurowag poskytuje svým zákazníkům, najdete na webových stránkách společnosti. Zákazníci, kteří využívají mýtné řešení EVA, mohou údaje o vozidle nezbytné k výpočtu emisí CO2 aktualizovat ve svém Klientském portálu. Detailní informace ohledně mýtných emisí CO2 naleznete zde.


Ne každý chápe, jak nám Německo zavařilo.

3.11.2023, Zdroj: ČESMAD BOHEMIA (www.prodopravce.cz)

Tisková zpráva o bezprostředních dopadech Green Dealu na silniční dopravu.

Možná se zdá titulek nadsazený, ale z pravidelného šetření Sdružení ČESMAD BOHEMIA mezi silničními dopravci, které proběhlo v tomto týdnu, takový závěr vyplývá jednoznačně. Barometr nákladní dopravy tentokrát přinesl dvě negativní zprávy. Tou první je historicky nejhorší situace v očekávání množství zakázek pro příštích 6 měsíců. Jen pětina dopravců na ně vyhlíží optimisticky, což je o 20 procentních bodů horší než v létě. To znamená, že se ještě dlouho nedočkáme oživení ekonomiky. Doprava je spolehlivý indikátor. Než se něco vyrobí, musí se přivézt materiál, než se něco prodá, musí zafungovat dodávka zboží. Tou druhou je zavírání očí zákazníků před zdražením veškeré silniční dopravy do a z Německa nebo přes něj tranzitující, a to kvůli navýšení mýtných sazeb, které schválil 20. října německý parlament. Rozhodnutí tak padlo jen měsíc před účinností. Přes 40 % zákazníků zatím nepotvrdilo, že akceptují vyšší ceny za přepravu, naopak 20% již ceny upravuje.

V Německu bude od 1. prosince příplatek CO2 pro kamion, tj. nákladní soupravu nad 18 t s 5 a více nápravami a motorem EURO VI činit 0,158 EUR (3,90 Kč/km), což je zvýšení stávajícího poplatku o 83 %. Pro lepší představu, jaký nárůst v nákladech dopravců to představuje, je to stejné, jako kdyby ze dne na den poskočila cena nafty na stojanech cca o 15 korun. Samozřejmě kamion nejede jen po dálnici, ale dálkové přepravy ji využívají dominantně. Například jen za německý úsek při cestě do Hamburku zaplatí od 1. prosince český dopravce o 2 000 Kč více, za tranzit do Francie přes Německo si připlatí přes 60 EUR.

Generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř situaci komentuje:

„Podle našich zjištění si zákazníci silniční dopravy zatím nepřipouštějí, že Green Deal na ně začíná dopadat. Málokdo očekával, že se německé zpoplatnění infrastruktury skutečně takřka zdvojnásobí, obzvlášť když avizovaný nárůst v ČR od 1. března je 15% a třeba v Rakousku od ledna pouhých 7,4 %. Není v silách žádného silničního dopravce pokrýt ani zčásti německé zdražení mýta z vnitřních zdrojů, když se marže v tomto oboru pohybují v řádu několika jednotek procent. Navíc dopravci musí zakalkulovat i vyšší zpoplatnění prázdných přejezdových kilometrů. Zdražení služeb silniční dopravy je nevyhnutelné a lze očekávat, že jej pocítí nejen importéři, ale celá naše exportně zaměřená ekonomika.“


Co jim vadí na elektromobilech? České firmy z průzkumu Arvalu zmiňují ceny a infrastrukturu. Alespoň jedno elektrické vozidlo už jich ale využívá 14 %.

28.9.2023, Zdroj: Botticelli, spol.s.r.o. (botticelli.cz/cs)

Elektromobilů přibývá jak v ostatních státech EU, tak i v Česku. Největší podíl na rozvoji elektromobility přitom mají stále firmy. Osobní automobily na elektrický pohon do svých flotil pořídila nebo chce pořídit v následujících třech letech čtvrtina společností, které se zúčastnily průzkumu Arval Mobility Observatory 2023. Konkrétně 14 % z nich už je používá teď. Váhajícím vadí především vysoké pořizovací ceny a podle nich nedostatečná infrastruktura.

Ta je ale přitom v Česku reálně dostačující. „Veřejná dobíjecí infrastruktura je u nás z hlediska počtu elektromobilů v poměru k počtu dobíjecích bodů na vysoké úrovni,“ říká Tomáš Kadeřábek, odborník na elektromobilitu společnosti Arval. K tomu má navíc ještě přispět nová evropská směrnice, která od roku 2026 slibuje nabíječku na každých 60 kilometrech hlavních evropských tahů.

Svou roli navíc nepochybně hraje i prodlužující se dojezd nových elektrických automobilů. Například plně naložená Tesla Y dojede z Prahy do chorvatské lokality Biograd na Moru na pouhá tři nabití. „V naší flotile používáme přes sto elektromobilů, pro naše účely jsou tato vozidla optimální a nevnímáme v souvislosti s nimi téměř žádná omezení. K přechodu na elektromobilitu jsme sáhli zejména z důvodu snížení naší uhlíkové stopy, do roku 2026 chceme mít flotilu z minimálně 75 % plně elektrifikovanou,“ říká Zuzana Filipová, ředitelka komunikace a udržitelnosti MONETA Money Bank. Elektromobilita bude pro řadu dalších firem jedním z klíčových témat v rámci ESG, tedy celkové udržitelnosti.

O elektrických vozidlech uvažují také menší české společnosti, lákavá je pro některé i kombinace s vlastními solárními panely, díky kterým mohou provozní náklady výrazně klesnout. “Plánujeme nákup elektro dodávky pro závozy po Praze. Podle předběžných propočtů bychom ji během léta měli dobře uživit i přesto, že na energii z naší fotovoltaiky jede celá budova pražské centrály. Jednou z variant při pořizování vozidla je určitě operativní leasing,“ říká Jiří Kužniar, šéf IT a komunikace firmy MASO-PROFIT, českého prodejce řeznické a gastro technologie. Lehká užitková vozidla na elektrický pohon využívá 8 % společností z průzkumu Arvalu, dalších 10 % to plánuje v příštích třech letech.

Nákup nových vozidel? Jde to i jinak

Právě operativní leasing chce zavádět nebo navyšovat jako alternativu k běžnému nákupu
27 % společností z citovaného průzkumu. Za prvních šest měsíců letošního roku poskytly členské společnosti České leasingové a finanční asociace firmám prostředky o objemu téměř 94 miliard korun. Výraznou součástí toho jsou právě i „operáky“, které redukují starosti spojené se servisem vozidla a umožňují lépe unést vyšší ceny elektromobilů.

Těch sice v Česku přibývá, stále se jich ale prodává méně, než je evropský průměr. Od ledna do června letošního roku se jich v Česku registrovaly necelé tři tisícovky „Bez financování mimobankovními společnostmi ČLFA by elektromobilová situace v ČR byla ještě výrazně horší,“ uvedla k tématu Jana Hanušová, předsedkyně představenstva leasingové a finanční asociace. Z jejích klientů, kteří si za první pololetí pořizovali auto na baterie, jich operativní leasing využilo celkem 33 %.

Zdroje:
Arval Mobility Observatory 2023

ČLFA – https://www.clfa.cz/data/dokumenty/1710-tiskova-zprava-o-vysledcich-leasingoveho-uveroveho-a-factoringoveho-trhu-v-1pololeti-2023-8-srpna-2023.pdf

ČLFA – https://www.clfa.cz/data/dokumenty/1729-tiskova-zprava-clfa-o-prodeji-elektromobilu-v-eu21-srpna-2023.pdf


Až 225 tisíc řidičů a řidiček by si do konce roku mělo vyměnit svůj řidičský průkaz.

2.11.2023, Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Během 10 měsíců letošního roku si o výměnu končícího řidičského průkazu požádalo téměř 650 tisíc zájemců, kterých se povinná výměna týkala. Pro nový řidičský průkaz si tak přišlo 77 % řidičů z celkových 875 tisíc, kterým letos platnost průkazu končí. Do konce roku zbývá vyměnit ještě 225 tisíc průkazů, nejvíce v Praze a ve Středočeském kraji. O nový řidičský průkaz si mohou žadatelé požádat on-line přes Portál dopravy.

„Doporučujeme všem řidičům si zažádat o nový řidičský průkaz online prostřednictvím Portálu dopravy. Ušetříte si jednu cestu na úřad, žádost si vyřídíte z pohodlí domova během pár minut. Pokud se navíc chcete vyhnout frontám při vyzvednutí nového řidičského průkazu, doporučuji si na webu příslušného úřadu rezervovat termín a čas vyzvednutí nového řidičáku,“ říká ministr dopravy Martin Kupka a dodává: „Ačkoliv si každý rok vyšší desítky tisíc lidí řidičský průkaz již neobnoví, přesto doporučuji všem zbytečně neodkládat výměnu, abyste si vyhnuli předvánočnímu shonu na úřadech.“

O výměnu řidičského průkazu z důvodu uplynutí platnosti je možné požádat nejdříve tři měsíce před skončením platnosti dokladu. Řidiči si o nový řidičský průkaz mohou zažádat buď elektronicky přes Portál dopravy nebo fyzicky na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, nebo. Při elektronické žádosti si řidič vybere, na kterém úřadu si chce svůj nový řidičský průkaz vyzvednout. Vybrat si může z kteréhokoliv z 206 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, jejich seznam najdete na webu Ministerstva dopravy. Elektronická žádost je velmi rychlá, nezabere více než pár minut a všechny důležité údaje má žadatel v systému již předvyplněné. K samotné výměně je nutné donést platný doklad totožnosti a stávající řidičák.

Elektronicky i fyzicky je možné podat žádost o výměnu neplatného řidičského průkazu jak ve lhůtě standardní, tj. do 20 dní (bez poplatku), tak ale i ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů. Tento úkon je již zpoplatněn částkou 700 Kč, přičemž při elektronické žádosti k úhradě tohoto správního poplatku dochází v okamžiku vyzvednutí nového řidičského průkazu.

K 1. listopadu si svůj řidičský průkaz prozatím vyměnilo 649 866 občanů z celkových 845 424, kterým letos platnost řidičského průkazu vypršela nebo vyprší. Nejvíce řidičských průkazů zbývá vyměnit v Praze (29 646), Středočeském (27 982) a Jihomoravském kraji (26 570). V příštím roce se výměna řidičských průkazů z důvodu konce jejich platnosti bude týkat 448 443 lidí.

Ačkoliv od 1. ledna 2024 díky novele zákona o silničním provozu již nebude nutné mít u sebe fyzicky při řízení řidičský průkazu, nic se nemění na povinnosti platným řidičským průkazem disponovat. Periodické výměny průkazů tedy budou probíhat stejně, jako doposud.

Videonávod k ePodání skrze Portál dopravy naleznete zde.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526