Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 13. 6. 2022

Zavedení nového 16listého karnetu TIR.  

Kdo odpovídá za poškození nebo ztrátu označení kusů v přepravě nebezpečných věcí?  

Zavedení nového 16listého karnetu TIR.

3.6.2022, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Od 25. 6. 2022 se dává do oběhu nový model karnetu – TIR 16listý a dochází e zvýšení celních úřadů odeslání a určení.

Dne 25. června 2022 vstupuje v platnost změna Úmluvy TIR. Touto změnou se zavádí nový model karnetu TIR – 16listý karnet TIR a zároveň dochází ke zvýšení počtu celních úřadů odeslání a určení v karnetu TIR ze stávajících 4 na 8. Tato změna se bude týkat i již existujícího 6listého karnetu TIR.

Změny v novém modelu karnetu TIR jsou následující:

  1.  v Návodu na použití karnetu TIR na obálce karnetu TIR v článku 5 je upraven počet celních úřadů odeslání a určení ze 4 na 8,
    2.    v manifestu o zboží jsou
  •    odstavce 2 a 12 rozšířeny tak, aby odpovídaly zvýšenému počtu úřadů odeslání a určení,
  •    u odstavců 7 až 17 je v důsledku rozšíření počtu úřadů odeslání a určení změněn jejich rozměr,
  •    číslo listu je nyní natištěno černou barvou (dříve červenou)
  1.  na všech útržkových listech
  •     je číslo listu natištěno černě (dříve červeně)
  1.  další změny:
  •     již se nepoužívá lepicí páska na spodní části karnetu TIR, aby bylo možno karnet snadněji vyplnit na laserové nebo inkoustové tiskárně. Na spodní straně jsou pouze 2 sponky spojující všechny listy karnetu TIR dohromady.

Z důvodu zásob stávajících 6- a 14listých karnetů TIR u vydávajících sdružení bylo stanoveno 18 měsíční přechodné období, během kterého mohou být v oběhu i staré modely a mohou být přijímány národními celními orgány, tzn. že staré modely karnetů TIR (6- a 14listý) budou přijímány v období od 25. 6. 2022 do 31. prosince 2023.

Autor: Michaela Havelková


Kdo odpovídá za poškození nebo ztrátu označení kusů v přepravě nebezpečných věcí?

1.6.2022, Ing. Pavel Konečný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Pokud dopravce odjede od odesílatele s řádně označenými kusy a cestou se mu značení ztratí (např. se odlepí atd.), přičemž dopravce následně zastaví kontrola. Za kým jde odpovědnost? Je to nedbalost dopravce nebo odesílatele?

Odpověď:

Pokud se nepletu, máte na mysli označení kusů obsahující nebezpečné věci, nikoliv označení dopravní jednotky.

Za označení kusů (bezpečnostní značky, značky, UN čísla, orientační šipky, aj.) je dle 1.4.2.1.1 ADR odpovědný odesílatel (ten je jako odesílatel uveden v přepravním dokladu). Odesílatel je odpovědný za označení kusů po celou dobu přepravy. Označení kusů musí být zřetelné a trvanlivé, odolné vůči vlivu povětrnosti bez podstatného zhoršení jejich čitelnosti.

Dopravce (řidič) má povinnost se při nakládce vizuálně přesvědčit, že náklad je bez viditelných závad.

Pokud během přepravy dojde k poškození označení, musí být co nejdříve sjednána náprava – nahradit poškozené označení novým. V tomto případě je chyba na straně někoho z účastníků logistických operací, nikoliv odesílatele/baliče.

Pokud během dopravy dojde například k odlepení bezpečnostní značky, protože byla nalepena na neočištěný obal, je toto chyba baliče a pokud se na toto pochybení během přepravy přijde, musí být sjednána náprava.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526