Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 27. 11. 2023

Evropský parlament podporuje cíle pro snižování emisí CO2 u nákladních vozidel a autobusů.* 

VÝZKUM: Těžký náklad snižuje dojezd elektrických dodávek. O kolik přesně?* 

Hašení elektromobilů a prevence z pohledu ředitelství hasičů.* 

Evropský parlament podporuje cíle pro snižování emisí CO2 u nákladních vozidel a autobusů.

24.10.2023, Zdroj: Evropský parlament

Výbor pro životní prostředí přijal návrhy na zpřísnění norem EU pro emise CO2 u nových těžkých nákladních vozidel, mezi něž patří autobusy, nákladní automobily a přívěsy.

  • Přísnější emisní limity do roku 2035 mají zlepšit kvalitu ovzduší v EU
  • Cíle jsou v souladu s evropskými cíli Green deal a REPowerEU.
  • Těžká nákladní vozidla se na emisích skleníkových plynů ze silniční dopravy v EU podílejí 25 %.

Zpráva byla přijata 48 hlasy pro, 36 proti, jeden se zdržel hlasování. Uvádí se v ní, že zpřísnění požadavků na snižování emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel (HDV) a zavedení nezbytné infrastruktury pro dobíjení a tankování bude hrát klíčovou roli při snižování emisí celého vozového parku HDV, aby byly dosaženy klimatické cíle EU pro rok 2050.

Přísnější celkový cíl pro rok 2035, městské autobusy s nulovými emisemi do roku 2030.

Poslanci Evropského parlamentu chtějí striktní cíle pro snižování emisí CO2 u středních a těžkých nákladních vozidel, včetně vozidel pro zvláštní účely (jako jsou popelářské vozy, sklápěče nebo míchačky betonu) a autobusů. Tyto cíle by byly stanoveny na 45 % pro období 2030-2034, 70 % pro období 2035-2039 (oproti 65 % navrhovaným Komisí) a 90 % od roku 2040.

Poslanci se shodli na tom, že od roku 2030 by všechny nově registrované městské autobusy měly mít nulové emise. Doplnili možnost, aby členské státy požádaly o dočasnou výjimku (do roku 2035) pro meziměstské autobusy poháněné biometanem, a to za přísných podmínek spojených s přítomností tankovací infrastruktury a původem paliva.

Mezi další navrhovaná opatření patří:

  • zřízení každoročního „Fóra pro bezemisní HDV“, které by se zabývalo efektivním a nákladově účinným zaváděním infrastruktury pro dobíjení a doplňování paliva;
  • do konce roku 2026 by Komise měla posoudit možnost vypracování metodiky vykazování emisí CO2 za celý životní cyklus nových HDV.

Další kroky

Poslanci EP mají zprávu přijmout na plenárním zasedání v listopadu. Dokument bude představovat vyjednávací pozici Parlamentu s vládami EU ohledně konečné podoby nové legislativy.


VÝZKUM: Těžký náklad snižuje dojezd elektrických dodávek. O kolik přesně?

26.10.2023, Zdroj: Botticelli, spol.s.r.o. (botticelli.cz/cs)

Výzkum leasignové společnosti Arval v Británii ukázal, že přeprava těžkých nákladů snižuje reálný dojezd elektrických užitkových vozidel o 23-31 %. Rozsáhlé testování proběhlo v certifikovaném centru Millbrook Proving Ground UATC v anglickém Bedfordshire. Řešení do budoucna představuje hustší infrastruktura a postupné prodlužování dojezdu u nových modelů.

U středně velkých elektrických dodávek mělo zatížení nákladem do poloviny kapacity za následek zkrácení dojezdu o 7 %. Při plném naložení to bylo 11 %. Při současném využití tažného zařízení v kombinaci s plným nákladem se pak dojezd zkrátil o 24 %. V kategorii velkých dodávek se při naplnění do poloviny dojezd zkrátil o 11 %, plně naloženým se kapacita zmenšila o 14 % a při tažení nákladu došlo k 31% poklesu. Při využití tažného zařízení u osobního elektromobilu výzkumníci zaznamenali 23% snížení reálného dojezdu.

Co to u lehkých užitkových dodávek znamená v praxi? Přepočteno na kilometry například to, že by dodávka s dojezdem 200 kilometrů při plném naložení ujela pouze 178 kilometrovou vzdálenost. Pokud se majitel rozhodne současně ještě táhnout náklad, dojezd klesne na 152 kilometrů.

Elektrické dodávky fungují regionálně, klíčová bude infrastruktura
„Výzkum britského Arvalu ukázal, že dojezd komerčně využívaných elektrododávek se při současném plném naložení a tažení nákladu snížil o čtvrtinu až třetinu. Vozidla s elektropohonem táhnutí nákladu bez problémů zvládnou, ovlivnění dojezdu je však vyšší než u vozidel se spalovacím motorem a hodí se tak zatím spíše pro příměstský provoz, než pro dálkovou přepravu“ říká Tomáš Kadeřábek, odborník na elektromobilitu českého Arvalu.

Údaje z výzkumu mohou společnostem pomoci zjistit, k jakému využití se elektrické dodávky hodí a kde začínají jejich limity. Mezitím dochází k technologickému posunu, kdy se dojezdy elektromobilů prodlužují. Zásadní bude zejména infrastruktura, na kterou pamatuje nová evropská směrnice AFIR. Ta do roku 2030 počítá s vybudováním nabíječek pro nákladní vozidla a autobusy na každých 60 km hlavních evropských tahů. Nákladní a autobusová doprava je podle Evropské komise zodpovědná za 6 % emisí skleníkových plynů v Evropě, je proto žádoucí se na nákladní vozidla zaměřit.

„V oblasti nákladní dopravy je třeba se zaměřit nejprve na lokální provoz, na který nemají dopad nižší dojezdy. Co se týče delších tras, stojí před námi velký úkol – jak v produkci výkonnějších vozidel, tak v doplnění potřebné infrastruktury. Inciativu musí ukázat zejména jednotlivé státy,“ říká Aleš Polák, generální ředitel leasingové společnosti Arval.

Elektrifikace má nesporné výhody, musí ale překonat bariéry
Elektromobilita má z pohledu ochrany klimatu jasná pozitiva, která jsou platná i v nákladní dopravě, tím nejdůležitějším jsou emise uhlíku. „Výroba elektrifikovaných vozidel, a tedy i dodávek, samozřejmě uhlíkově neutrální není, podstatná je ovšem nulová produkce uhlíku z výfuku. To je obecně výhoda elektromobilů, díky které pak při provozu svou uhlíkovou stopu vzniklou při výrobě mažou,“ vysvětluje Tomáš Kadeřábek z Arvalu.

Dopad na ekologickou zátěž má také zdroj elektrické energie, který se v dané zemi využívá. Ve státech s velkým podílem elektráren na fosilní paliva je uhlíková stopa vyšší, zatímco v zemích s více obnovitelnými zdroji energie nízká.  „Avšak i ve státech jako Čína nebo Polsko, kde se většina elektrické energie vyrábí z uhlí a uhlíková stopa 1 kWh činí až 800 g CO2, je provoz bateriového elektromobilu emisně méně zatěžující než provoz auta se spalovacím motorem. A v zemích, jako je Norsko, které využívají elektřinu vyrobenou vodními elektrárnami, může mít 1 kWh uhlíkovou stopu až 30krát nižší,“ uzavírá Tomáš Kadeřábek.

Zdroje:

Arval EV towing report

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport/road-transport-reducing-co2-emissions-vehicles_en


Hašení elektromobilů a prevence z pohledu ředitelství hasičů.

18.10.2023, Zdroj: Electro Dad (www.youtube.com/c/ElectroDad)

Požáry elektromobilů? Jak na ně nahlíží hasiči? Jan Staněk přijal opět pozvání na půdu generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Spolu s ředitelem odboru IZS a jednotek PO plk. Ing. Martinem Legnerem, ředitelem odboru prevence plk. Ing. Michalem Valuchem a Ing. Pavlem Hrzinou, Ph.D. z ČVUT, FEL se společně zanořili do tématu prevence požárů a hašení elektromobilů.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526