Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 4. 12. 2023

Kdy budete muset dovybavit smart tachografem 2. verze? Evropská komise nabízí členským státům odklad povinnosti.* 

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů.* 

Liberalizace přístupu na trh EU pro dopravce z Ukrajiny působí problémy.* 

Kdy budete muset dovybavit smart tachografem 2. verze? Evropská komise nabízí členským státům odklad povinnosti.

23.10.2023, Zdroj: International Road Transport Union (IRU) (www.iru.org)

Evropská komise navrhla, aby nákladní vozidla a autokary registrované od 21. srpna 2023 byly do konce roku vybaveny novým inteligentním tachografem verze 2 (SMT2), a to jak pro vnitrostátní, tak pro mezinárodní dopravu, jak prosazuje IRU.

Členské státy mohou provozovatelům poskytnout lhůtu do 18. srpna 2025 na dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných mezi 21. srpnem 2023 a 31. prosincem 2023 zařízeními SMT2. Toto datum je sladěno s termínem pro dovybavení vozidel, která nejsou vybavena zařízením SMT2 a jsou zapojena do mezinárodní dopravy.

Vedoucí oddělení IRU pro prosazování zájmů EU Raluca Marianová uvedla: „Jsme rádi, že Komise naslouchá nám i členským státům EU. V současné době prostě není k dispozici dostatek inteligentních tachografů verze 2.

„Bez této odkladné lhůty by desítky tisíc nových nákladních vozidel a autobusů uvízly ve skladech a na parkovištích po celé EU.

„Několik členských států se jednostranně rozhodlo poskytnout odkladnou lhůtu. Jsme však rádi, že se Komise vzchopila a prokázala vedoucí úlohu tím, že navrhla koordinovaný a harmonizovaný přístup.“

„Pokud bude blokováno dodávání nových nejmodernějších vozidel se zařízením inteligentního tachografu verze 1, zabráníme tím provozu vozidel šetrnějších k životnímu prostředí a ohrozíme evropské cíle v oblasti snižování emisí CO2,“ dodala.

Nová zařízení SMT2 přinášejí řadu výhod. Oproti chytrému tachografu verze 1 obsahuje SMT2 další funkce, jako je automatická registrace hraničních přechodů a možnost, aby si orgány činné v trestním řízení mohly údaje prohlížet na dálku.

Zařízení SMT2 je klíčovým nástrojem pro kontrolu dodržování pravidel EU o době řízení a odpočinku, jakož i pravidel kabotáže a také vysílání řidičů.

„Vyzýváme Evropskou komisi, aby vytvořila monitorovací systém pro proces modernizace. IRU rovněž zřídí svůj vlastní monitorovací systém, aby mohla včas reagovat, pokud by se proces retrofittingu opozdil,“ uzavírá Raluca Marianová.


Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů.

30.10.2023, Zdroj: Centrum služeb pro silniční dopravu (www.cspsd.cz)

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní vážnou překážkou v provozování mezinárodní i tuzemské silniční dopravy. Pro vozidla registrovaná od 21. 8. 2023 není v současné době jiná legální možnost než vybavení novým typem tachografu označeného G2 V2.

Některé členské státy udělily výjimky z používání a montáže tachografů, které ale dosahovaly pouze na hranice daného státu. Jakmile jde o mezinárodní dopravu, jsou podmínky jasně dané a kontrolní orgány ostatních členských zemí je často velmi tvrdě vymáhají. Státy dále požadovaly změnu evropského nařízení, která by umožnila odklad povinné montáže a používání v rámci celé EU.

Protože k žádané změně nařízení EP a Rady (EU) 165/2014 nedošlo a v nejbližší době ani nedojde, zveřejnilo Generální ředitelství pro dopravu (DG MOVE), Evropské komise, zápis ze zasedání konaného dne 3. 10. 2023. V zápise je zmiňován kritický nedostatek nových tachografů, což řadě dopravců brání v podnikání. Některé země tak žádají o odložení povinné montáže alespoň do konce roku 2023. Následně by se měly tachografy G2 V1 nahradit novými G2 V2, a to nejpozději do 18. 8. 2025.

DG MOVE požadavkům členských států rozumí a souhlasí s nimi. Protože však momentálně není možné v tomto smyslu změnit nařízení, žádá všechny členské státy o velkou míru tolerance, zejména při silničních kontrolách. Předpokládá se, že by se dočasný nedostatek tachografů mohl vyřešit již počátkem příštího roku. Evropská komise bude stav průběžně monitorovat.

Je vysoce pravděpodobné, že se doporučením Komise budou členské státy řídit. Přesto je třeba v mezinárodní dopravě počítat i s tím, že ne všechny země, ne všichni inspektoři budou s tímto zveřejněným dokumentem plně v souladu.

Na závěr ještě jedna nepříjemnost. Pokud jde o tzv. vysílání pracovníků, považuje se od 21. 8. 2023 řidič při doplňkových činnostech nakládky a vykládky za vyslaného, pokud vozidlo není vybaveno G2 V2 tachografem. Jen pro představu – pokud jede řidič českého dopravce s nákladem do Francie a cestou v Německu provede dodatečnou nakládku, je v případě vybavení vozidla jakýmkoliv jiným tachografem než G2 V2, považován za vyslaného.


Liberalizace přístupu na trh EU pro dopravce z Ukrajiny působí problémy.

20.11.2023, Zdroj: ČESMAD BOHEMIA (www.prodopravce.cz)

Odstranění kvót vstupních povolení negativně zasáhlo dopravce z okolních zemí.

Evropská komise rozhodla v loňském roce o liberalizaci přístupu dopravců z Ukrajiny a Moldávie na trh EU, a to s platností do konce června 2024. Odstranění kvót vstupních povolení se projevilo v nárůstu kapacit ukrajinských dopravců a negativně zasáhlo zejména dopravce z okolních zemí – Polska, Litvy a Slovenska. Dobře míněné opatření narušilo fungování společného trhu EU a důsledkem jsou aktuální blokády UKR-PL přechodů či chystaný protest na UKR-SK hranici.

Proto se Sdružení ČESMAD BOHEMIA v pátek 17.11.2023 připojilo ke společné výzvě sdružení dopravců z východní části EU, která žádá o opětovné zavedení regulovaného přístupu dopravců z Ukrajiny a Moldávie na dopravní trh EU.

Zdůrazňuji, že všichni signatáři jednoznačně podporují Ukrajinu v boji proti agresorovi, a to nejen verbálně, ale i materiálně. Výzva není namířena proti dopravcům z UKR a MD, signatáři výzvy jsou s nimi v kontaktu a o narůstajících problémech hovoří. Jde o návrat rozhodování o dělbě přepravovaných objemů zboží na národní úroveň a do bilaterálních jednání.

S výzvou jsme se obrátili také na ministra dopravy Martina Kupku.

Výzva proti liberalizaci přístupu dopravců z Ukrajiny a Moldávie na dopravní trh EU (anglicky)

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526