Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 1. 1. 2024

Řidiči se v roce 2024 začnou setkávat s novými dopravními značkami.* 

Pokyny pro přepravu nebezpečných věcí v kombinované dopravě.* 

3600 on-line žádostí týdně. První měsíc ePodání bez datové schránky přinesl skokový nárůst zájmu.* 

Řidiči se v roce 2024 začnou setkávat s novými dopravními značkami.

11.12.2023, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Nové dopravní značky budou v příštím roce řidiči potkávat na našich dálnicích a silnicích. Legislativní rada vlády schválila novelu vyhlášky č. 294/2015 Sb. Novinky v ní obsažené vycházejí ze změn v rámci schválené velké novely zákona o silničním provozu a zároveň dochází k zapracování zkušeností z praxe jako reakce na aktuální trendy vývoje silničního provozu. O využívání a umístění nových značek mohou od 1. ledna 2024 rozhodnout příslušné správní úřady.

„Novela zákona o silničním provozu přináší na naše silnice od 1. ledna celou řadu změn. Proto přicházíme i s novými typy dopravních značek, které právě na některé z těchto novinek reagují. Řidiči tak při svých cestách začnou potkávat značky upozorňující na začátek a konec sdílené zóny nebo na dodržování bezpečného odstupu při jízdě na dálnici,“ přibližuje nové značení ministr dopravy Martin Kupka.

Mezi hlavní novinky v dopravním značení patří:

  • Zavedení dopravní značky IZ 10a „Sdílená zóna“ a IZ 10b „Konec sdílené zóny“ –  budou označovat oblast sdílené zóny, nového dopravně urbanistického řešení míst určených pro užívání všemi účastníky silničního provozu. Sdílené zóny, které mohou být nově zřizovány v rámci úpravy center měst a obcí za účelem optimálního využití veřejného prostoru a současně ke zklidnění dopravy.
  • Zavedení dopravní značky IP 30f „Parkoviště P+D (Park & Drive) – označené typu parkovišť určených pro zaparkování vozidel, jejichž řidiči budou pokračovat do centra města jako spolujezdci v jiném vozidle. Na rozdíl od existujících parkovišť typu P+R nebo K+R zde nedochází ke změně druhu dopravy, ale jen k přestupu více osob do jiného vozidla. Parkoviště typu P+D jsou dnes úspěšně provozována v Rakousku, v Německu, v Belgii, Francii nebo v Nizozemí. Pro lepší představu konkrétního využití, si lze představit výhledově využití např. v okolí sjezdu z D1 Velké Popovice.
  • Úprava vizuální podoby dopravní značky IP 32 „Bezpečný odstup“ – pozměněná podoba značky bude pro řidiče srozumitelnější a lépe jim připomene, jak odstup správně dodržet. Zatímco dříve na značce bylo vyobrazeno jedno vozidlo a za ním dvě šipky, nyní jsou dvě šipky mezi dvěma auty. Vzniká tak vhodná mnemotechnická pomůcka, bezpečný odstup = 2 sekundy = 2 šipky.
  • Nová podoba piktogramu e-auta a e-koloběžky – změnou vizuální podoby symbolu č. 211 pro elektromobil dochází ke sjednocení se symbolem nejčastěji užívaným napříč státy EU a tedy k většímu porozumění označení zahraničními řidiči. Zavedením určeného symbolu č. 229 pro elektrokoloběžku pak reagujeme na aktuální rozmach tohoto městského dopravního prostředku.
  • Zavedení speciálního označení vozidla O 5c „Terénní sociální služba – vozidla provozovatelů terénních sociálních služeb budou využívat k prokázání nároku na parkování.

Dále dochází například k zavedení nové dopravní značky IJ 15 „Servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných vozidel“ nebo k úpravě významu a užití dopravní značky IS 20 „Návěst před křižovatkou pro cyklisty“. „Jsme přesvědčeni, že nové dopravní značky usnadní řidičům a řidičkám orientaci v provozu a pomohou jim k bezproblémovému dodržování pravidel silničního provozu,“ uvádí Stanislav Dvořák, ředitel Odboru agend řidičů Ministerstva dopravy.

Orgán, který rozhoduje o umístění dopravní značky, je stanoven dle druhu komunikace. Na dálnicích o umístění značek rozhoduje Ministerstvo dopravy po vyjádření Ministerstva vnitra. Na silnicích I. třídy toto rozhodování spadá do kompetence místně příslušného krajského úřadu s potřebou vyjádření Policie ČR. U silnic II. a III. třídy rozhodují o umístění značek jednotlivé obecní úřady, znovu přitom potřebují souhlasné stanovisko Policie.
Díky přechodným ustanovením nebudou muset být současné značky s novou podobou plošně měněny. S ohledem na minimalizaci nákladů a na životní cyklus dopravních značek je přechodné ustanovení určeno v délce 10 let.

Kompletní znění novely vyhlášky č. 294/2015 Sb. a její odůvodnění, včetně přehledu podoby nových značek, najdete zde.


Pokyny pro přepravu nebezpečných věcí v kombinované dopravě.

24.11.2023, Zdroj: Mezinárodní unie společností pro kombinovanou dopravu silnice/železnice (UIRR) (www.uirr.com)

Mezinárodní unie společností pro kombinovanou dopravu silnice/železnice (UIRR) vydala praktickou publikaci k přepravě nebezpečných věcí různými formami dopravy.

Kombinovaná přeprava je vhodná pro přepravu většiny nebezpečných věcí. Zboží přepravované po silnici lze obvykle přepravovat i po železnici. Specifické technické požadavky řeší odesílatelé a speditéři již u vstupu do procesu balení.

Kombinovaná přeprava nebezpečných věcí se však řídí zvláštními předpisy.

Dokument uvádí základní předpisy, které jsou nezbytné pro řádnou přepravu po železnici. Obsahuje také odkazy na různé zdarma dostupné výtisky RID, ADR, ADN v různých jazycích.

Guidelines on dangerous goods 2023 DE EN FR IT

3600 on-line žádostí týdně. První měsíc ePodání bez datové schránky přinesl skokový nárůst zájmu.

4.12.2023, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Už měsíc funguje možnost odeslat žádost o výměnu řidičského průkazu elektronicky bez nutnosti mít zřízenou datovou schránku fyzické osoby. Stačí se pouze přihlásit do Portálu dopravy a v něm odeslat žádost o řidičský průkaz. Další zjednodušení žádosti přineslo i výrazné zvýšení zájmu žadatelů o on-line podání. Zatímco před zrušením povinnosti mít datovou schránku využívalo on-line podání přibližně 1600 lidí týdně, nyní překračujeme hodnotu až 3600 žadatelů za týden.

„Mám radost, že možnost elektronické žádosti o vydání řidičského průkazu využívá stále více řidičů a řidiček. Systém je velmi jednoduchý, intuitivní a máme na něj od veřejnosti pozitivní odezvu. Díky odstranění povinnosti mít pro odeslání žádosti datovou schránku je elektronické podání přístupné již téměř všem občanům a my jsme rádi, že lidem můžeme ušetřit cestu na úřad a s tím spojený čas a peníze,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

On-line žádost o nový řidičský průkaz nezabere více než pár minut a žadatel se nemusí bát, že v ní udělá nějakou chybu, je totiž kompletně předvyplněná, a to včetně nejnovější fotografie a podpisu. Na žadateli je pouze volba místa, na kterém si chce nový průkaz vyzvednout, popř. vyplnění kontaktních údajů pro zasílání notifikací, pokud již tyto nemá uložené v registru obyvatel. Pro doručení nového řidičského průkazu si může vybrat z kteréhokoliv z 206 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, jejich seznam najdete na webu Ministerstva dopravy.

„Kromě samotné žádosti o nový řidičský průkaz z důvodu vypršení platnosti, změny údajů, krádeže nebo ztráty si mohou zájemci vyřídit přes Portálu dopravy další desítky služeb ze všech dopravních oblastí, registrem vozidel počínaje a prodloužením lodního osvědčení konče. Další služby budou postupně přibývat, v příštím roce se chceme zaměřit například na digitalizaci žádostí souvisejících s přepisy vozidel,“ uvedl Karel Váchal, zástupce digitálního zmocněnce Ministerstva dopravy.

Ačkoliv od 1. ledna 2024, díky novele zákona o silničním provozu, již nebude nutné mít u sebe fyzicky při řízení řidičský průkazu, nic se nemění na povinnosti platným řidičským průkazem disponovat. Periodické výměny průkazů tedy budou probíhat stejně jako doposud. Řidičský průkaz je mezinárodní doklad a pravidelné výměny vyplývají z mezinárodních předpisů.

V letošním roce končila platnost rekordních více než 845 000 řidičských průkazů. V současné době je jejich ještě neobnovených 178 911. K tomuto číslu je však nutné připočítat i až 100 tisíc lidí, kteří si každý rok o nový řidičský průkaz už nepožádají, třeba proto, že se rozhodnou přestat aktivně řídit.

V příštím roce projde platností 441 tisíc řidičáků. Dostáváme se tím na čísla, která jsou pro Českou republiku typická. „I díky stále více využívané možnosti on-line podání žádosti o nový řidičský průkaz jsem přesvědčen, že žádných velkých front na úřadech nebudeme svědky a každý svou výměnu zvládne rychle a včas,“ uzavírá ministr Kupka.

Do Portálu dopravy se občané mohou přihlásit pomocí své bankovní identity, mobilním klíčem eGovernmentu, pomocí eObčanky atd.

Videonávod k ePodání skrze Portál dopravy naleznete zde.
 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526