Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 8. 1. 2024

Novela vyhlášky o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.* 

Novinky v dopravě pro rok 2024.* 

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla schválen Sněmovnou.* 

Další úspěch pro řidiče autobusů: Evropský parlament uvolnil pravidla pro cestovní ruch v EU.* 

Novela vyhlášky o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.

29.12.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Novela zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel si vyžádala novelu prováděcího předpisu.

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 444/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 379/2020 Sb.

Vydáno dne: 29. 12. 2023
Účinné od: 1. 1. 2024

Zákon zmocnil ke stanovení obsahu a způsobu provádění školení začínajících řidičů, nejvyššího počtu účastníků školení začínajících řidičů a zároveň ke stanovení vzoru potvrzení o jeho absolvování.


Novinky v dopravě pro rok 2024.

28.12.2023, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Rok 2024 bude pro všechny uživatele dopravy rokem mnoha změn, které mnohdy výrazně ulehčí život nebo zjednoduší a zpřehlední danou oblast. Přinášíme přehled novinek v oblasti zákonů a předpisů, výstavby, digitalizace, snižování administrativní zátěže… Vše na jednom místě.

NOVELA ZÁKONA O SILNIČNÍM PROVOZU
•    Od 1. 1. 2024 máme přehlednější bodový systém. Jsou v něm jasně daná pásma pokut a bodů, zavádí preventivní opatření pro začínající řidiče. Zpřísňují se postihy pro řidiče, kteří dělají přestupky vědomě a ohrožují většinu slušných účastníků silničního provozu, za bagatelní přestupky budou mírnější tresty.
•    L17: Možnost řídit auto od 17 let pod dohledem zkušeného mentora.
•    Řidičák na zkoušku: po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění nehledě na věk řidiče.

PŮJDE TO I BEZ ŘIDIČSKÉHO A TECHNICKÉHO PRŮKAZU
•    Od 1. 1. 2024 řidiči nemusejí při cestách po ČR mít u sebe řidičský průkaz a technický průkaz, oboje však musí mít platné.
•    Od 1. 1. 2024 také bude místo 2 technických průkazů jen jeden. Výměna TP proběhne při první návštěvě úřadu v jiné záležitosti, není třeba speciální návštěva. V novém dokladu budou základní potřebné informace, zbytek bude dostupný elektronicky.

JEDNODUŠŠÍ ADMINISTRATIVA
•    V průběhu ledna zavádíme elektronické podání žádostí o změny v Registru silničních vozidel. Je to další rozšíření funkcionalit Portálu dopravy. Jde mj. o zjednodušení procesu zápisu změny vlastníka či provozovatele vozidla. Již i nové vozidlo půjde registrovat on-line.
•    Zrušení povinnosti předkládat protokol o evidenční kontrole vozidla při žádosti o zápis vozidla do registru silničních vozidel, nebo žádosti o zápis změny vlastníka či provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.
•    Možnost vedení průkazu žáka autoškoly v elektronické podobě – nyní je jen ve fyzické podobě. Přinese to zjednodušení administrace a větší uživatelskou přívětivost pro žáky autoškol.
•    Vypuštění minimálního odstupu 5 pracovních dnů mezi neúspěšnou zkouškou a opakovanou zkouškou z odborné způsobilosti nebo z profesní způsobilosti v oblasti řízení motorových vozidel. Změna umožní žadateli zkusit složit zkoušku dříve, než za 5 dní od neúspěšného pokusu.

DIGITALIZACE – PORTÁL DOPRAVY
•    Od 1. 1. 2024 bude možné na Portálu dopravy požádat o to, aby řidič byl automaticky informovaný o každém záznamu bodů, tedy změně svého bodového konta, a to prostřednictvím SMS, e-mailu nebo i v portálech veřejné správy.

NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY
Od 1. 1. 2024 bude možné setkat se s novými značkami:
•    Bezpečný odstup – srozumitelnější značka pro řidiče – 2s – 2 šipky – 2 auta.
•    Sdílené zóny – možnost optimálně využít veřejný prostor v dopravních uzlech.
•    P + D – parkoviště pro ty, kteří zaparkují vůz a pokračují jako spolujezdci v jiném autě
•    Sanitace hygienického zařízení obytných automobilů a obytných přívěsů.
•    Piktogram e-auta a e-koloběžky: může být značka označení nabíječky, parkování.
•    Nedostatečný průjezdný profil vozovky.
•    Nové označení aut terénních soc. služeb, kterým se rozšiřují parkovací možnosti.

DÁLNIČNÍ ZNÁMKY 2024
•    Od 1. 3. 2024 se po mnoha letech změní cena dálničních známek, zároveň bude k dispozici jednodenní dálniční známka.
•    Jen mezi lety 2012 až 2022 přibylo na dálniční síti celkem 226,5 km dálnic. V roce 2023 to je 15,4 kilometrů, v roce 2024 se plánuje otevřít k provozu rekordních více než 100 kilometrů. Veškeré peníze z dálničních známek poputují do výstavby a údržby dálnic.
•    Cena ročních kuponů stoupne na 2 300 Kč, což odpovídá navýšení o inflaci za deset let, kdy se poplatek neměnil.
•    Výše poplatku vychází z evropské směrnice podle povinných stropovaných poměrů, pro jednodenní kupón to bude 200 korun.
•    Klesnou ceny:
o   10denní – o čtyřicet korun na 270 Kč
o    měsíční – o deset korun na 430 Kč

DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD (DESÚ)
•    Od 1. 1. 2024 začíná pracovat tento jeden úřad pro územní řízení a povolování staveb (tj. dnešní územní a stavební řízení); bude odvolacím správním orgánem proti rozhodnutím krajských stavebních úřadů pro nevyhrazené stavby dopravní a energetické infrastruktury, od samospráv převezme vyvlastňovací řízení a od krajských hygienických stanic posuzování ochrany veřejného zdraví u staveb.

TRANSFORMACE ŘSD NA STÁTNÍ PODNIK
•    Forma státního podniku je osvědčená pro zajištění činností důležitých pro stát, umožňuje samostatnou obchodní činnost a na druhé straně ponechává široké řídicí pravomoci v rukách zakladatele, tj. MD.
•    Chceme takto umožnit lepší dlouhodobé plánování správy dálnic a silnic I. třídy a možnost ještě efektivněji využít finanční prostředky či zlepšit pozici na trhu práce.

EURO 7
•    Návrh nové emisní normy EURO 7 výrazně přijatelnější a realističtější – finální kompromisní dohoda mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou.
•    Znění normy nebude představovat riziko pro konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu a neohrozí přístup k osobním automobilům.

INVESTICE DO VÝSTAVBY 2024

Rekordní rozpočet zajistí rozvoj dálnic a železnic
•    SFDI má v 2024 disponovat částkou 150,5 mld. Kč
•    Rozpočet je sestaven z:
o    národních zdrojů ve výši 118,4 mld. (z toho 26 mld. tvoří dluhové financování)
o    evropských prostředků ve výši 32,1 mld. Kč.
•    Rozdělení výdajů:
o    investice 99,4 mld. Kč
o    neinvestiční výdaje pak 51,1 mld. Kč.

•    Rozpočet počítá i s příspěvkem pro kraje na jejich silnice II. a III. tříd., v jehož rámci si kraje příští rok rozdělí 4 mld. korun. Více než 1 miliarda půjde železničním dopravcům na podporu zavádění jednotného evropského zabezpečovače ETCS.

Výstavba silnic
•    ŘSD bude pracovat s rekordním rozpočtem přes 79 mld. Kč.
•    Rekordní rozestavěnost dálničních a silničních staveb bude pokračovat i v 2024.
•    Aktuálně je rozestavěno 248,3 km dálnic a silnic I. třídy
o    Z toho 184,1 km dálnic
o    64,2 km silnic I. třídy

Rok 2024
•    V roce 2024 se otevře celkem 146,3 km nových dálnic a silnic I. třídy:
o    z toho dálnic 118,1 km
o    a silnic I. třídy 28,2 km
•    V roce 2024 je v plánu zahájit dohromady 163,7 km dálnic a silnic I. třídy,
z toho dálnice 116,7 km a 47 km silnic I. třídy.
•    Díky vysoké rozestavěnosti se v letech 2023 a 2024 otevře 133,5 km nových dálnic a 83 km silnic I. třídy!

Rozvoj a modernizace železnice 
•    Výdaje na železnice mají být v 2024 ve výši 57,48 mld. Kč.
•    Bude pokračovat projektová příprava vysokorychlostních tratí,
o    Nyní se pracuje na 417 km tratí, v přípravě je přes 3 200 km tratí
o    Do ETCS půjde v roce 2023 celkem 2,4 mld. Kč
Stáhněte si:


Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla schválen Sněmovnou.

14.12.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a rovněž návrh doprovodného zákona. Oba zákony jsou v současné době na projednání v Senátu.

Nová právní úprava reaguje na příslušnou evropskou směrnici a přináší klíčové změny do právního rámce týkajícího se pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Sněmovní tisk 517 – Vládní návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – EU

Vzhledem k rozsahu změn, které přináší transponovaná směrnice, byla tato problematika zpracována ve zcela novém zákoně, který přinese moderní a efektivní rámec pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Návrh zahrnuje několik významných změn, které bylo potřeba provést v právní úpravě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na základě novely tzv. motorové směrnice a které reagují na zkušenosti s aplikací dosavadní právní úpravy. Jedná se především o rozšíření okruhu vozidel podléhajících povinnosti pojištění odpovědnosti – vozidlem se nově rozumí vozidlo, jehož maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h, resp. je vyšší než 14 km/h, pokud je jeho provozní hmotnost větší než 25 kg, a také přípojná vozidla. Zákon zároveň v souladu se směrnicí stanovuje, že za motorová vozidla pro účely pojištění se považují ta, kde je motor hlavním zdrojem pohybu. Nově tak bude povinnost pojištění dopadat např. na elektrické koloběžky či Segwaye. Nebude tedy dopadat na elektrokola, protože jejich primárním zdrojem energie je šlapání, a ne pouze přípojný motor.

Zákon upravuje řadu výjimek z povinnosti pojištění odpovědnosti. Nově se týká v případě provozu neregistrovaných vozidel mj. uzavřených objektů a prostor i prostor, které sice fyzicky uzavřeny nejsou, ale jsou nepřístupné veřejnosti na základě jiných zákonů. Výjimku tak budou mít např. zahradní traktory, které se pohybují výhradně na soukromém pozemku, nepřístupném veřejnosti. Pokud ovšem vyjedou mimo něj na silnici, musí mít pojištění.

Výjimka z povinnosti pojištění odpovědnosti se rovněž týká provozu vozidel při jejich účasti na organizovaném motoristickém závodu ve vymezeném prostoru mimo běžný provoz vozidel na uzavřených motoristických tratích nebo trasách, při kterých řidič není povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích, přičemž bude povinností pořadatele motorsportu zajistit pojištění motorsportu podle zvláštního ustanovení.

Nově se vymezuje provoz vozidla – tím se nyní rozumí jakékoli použití vozidla odpovídající jeho obvyklé funkci jako dopravního prostředku bez ohledu na vlastnosti vozidla a bez ohledu na terén, ve kterém je vozidlo použito, a na to, zda stojí, nebo je v pohybu. Povinnost sjednat pojištění odpovědnosti se nově přenáší z vlastníka vozidla na jeho skutečného provozovatele. Povinnost pojištění z provozu vozidla se bude týkat vždy provozovatele a ne řidiče, který si ho například dočasně půjčil. To platí i v případě krátkodobého využívání sdílených koloběžek.

Ruší se zelené karty pro prokazování pojištění odpovědnosti při provozu vozidla na území České republiky a nahradí je on-line evidence pojištění. Kontrola tak bude na území České republiky možná i bez zastavení vozidla, nicméně pro cesty do zahraničí bude zelená karta nadále potřebná či vhodná pro zamezení komplikací. Zjednoduší se také evidenční úkony při změnách v registru silničních vozidel. Dochází rovněž ke zvýšení minimálních limitů pojistného plnění ze současných 35 mil. Kč na 50 mil. Kč.

Účinnost zákona je stanovena na druhý měsíc následující po vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů. Např. při vyhlášení zákona ve Sbírce v lednu bude účinnost změn od 1. března. Přechod na online systém výměny dat a s tím související zrušení zelené karty pro vnitrostátní účely budou následně realizovány po uplynutí šestiměsíčního přechodného období. Informace k účinnosti změn bude MF komunikovat na základě vývoje dalšího projednání návrhu zákona.

Související tisková zpráva:

Další úspěch pro řidiče autobusů: Evropský parlament uvolnil pravidla pro cestovní ruch v EU.

12.12.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Plénum Evropského parlamentu dnes přijalo kompromisní pozměňovací návrhy týkající se pravidel řízení a doby odpočinku řidičů autokarové dopravy, které minulý měsíc podpořil parlamentní výbor pro dopravu. Toto hlasování znamená pro řidiče autokarové dopravy, cestující a provozovatele pozitivní výsledek během nadcházejících třístranných jednání v lednu 2024 a konečně zajišťuje řidičům autokarové dopravy odpovídající pravidla pro jejich profesi.

Podle pozměňovacích návrhů, které podpořilo plénum Evropského parlamentu, budou moci řidiči autokarové dopravy rozdělit své 45minutové přestávky na dvě přestávky v délce nejméně 15 minut. Při cestách, které trvají šest dní nebo déle, budou moci řidiči autokarové dopravy jednou za cestu pokračovat v cestě další hodinu a poté zužitkovat přestávku. Budou také moci řídit delší vnitrostátní cesty v délce až 12 dnů, což je v současné době možné pouze při mezinárodních cestách.

Ředitelka IRU pro prosazování zájmů EU Raluca Marianová uvedla: „Odvětví silniční dopravy a cestovního ruchu jsou na cestě k velkému vítězství během nadcházejících jednání v rámci trialogu v lednu 2024. Jsme velmi blízko tomu, abychom řidičům autokarů konečně dali pravidla určená pro jejich práci, nikoli pro práci řidičů kamionů. Příslušný předpis by měl vstoupit v platnost v první polovině roku 2024.“

Současná pravidla poškozují pracovní pohodu řidičů autokarů, brzdí evropský cestovní ruch a brání prosperitě nejbezpečnější a nejekologičtější formy hromadné přepravy osob.

„Nyní v Radě očekáváme zrychlené jednání, které konečně umožní řidičům zájezdových autobusů organizovat své přestávky podle povahy jejich práce a potřeb cestujících, a to i prodloužením vnitrostátních linek na 12 dní, přičemž prioritou bude především bezpečnost,“ dodala.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526