Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 5. 2. 2024

Výkon řidiče po přesednutí do jiného vozidla.* 

Zásadně odmítáme povinný nákup bezemisních nákladních vozidel.* 

Francouzské násilnosti ohrožují české dopravce.* 

Výkon řidiče po přesednutí do jiného vozidla.

4.1.2024, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Chceme vyjet 2 řidiči. Po cca 12 hodinách práce mám přesednout do jiného vozidla. Mohu dál pokračovat na „výkon“ jednoho řidiče? Kolega mi tvrdí, že pokud opustím vozidlo, musím zahájit denní odpočinek a on také. Díky za odpověď.

Odpověď:

Odpověď na otázku vyplývá z nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy. Nařízení definuje provoz s více řidič  v čl. 4 písmeno o) následovně: „provoz s více řidiči“ je stav, kdy jsou během doby řízení mezi dvěma po sobě následujícími denními dobami odpočinku nebo mezi denní dobou odpočinku a týdenní dobou odpočinku ve vozidle přítomni nejméně dva řidiči, aby je řídili. Během první hodiny provozu s více řidiči není přítomnost dalšího řidiče nebo řidičů povinná, ve zbývající době však povinná je. Článek 8 odst. 5. obsahuje následující požadavek: „Jsou-li ve vozidle přítomni nejméně dva řidiči, musí mít každý z nich denní odpočinek nejméně 9 hodin za každé období 30 hodin od skončení denní nebo týdenní doby odpočinku.“

Z dotazu vyplývá, že cca po 12 hodinách bude ukončen „provoz s více řidiči“ tím, že jeden řidič opustí vozidlo. Na základě této skutečnosti nebude splněna povinnost uvedená v čl. 4 písmeno o) a řidiči musí zahájit denní odpočinek s dobou trvání 9 hodin.

Poznámka. V dotazu je uveden pojem „12 hodin práce“. Do pracovní doby se započítává doba řízení, jiné práce a bezpečnostní přestávka (nikoliv pobyt na sedadle spolujezdce s výjimkou části 45 minut, která se započítává jako bezpečnostní přestávka). Z dotazu není zřejmé kolik z uvedené doby činní řízení nebo jiné práce (nakládka a vykládka) jednotlivých řidičů a jak se řidiči střídali v řízení vozidla. Současně je nutné připomenout, že nařízení vlády 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě v §3 písm. a) definuje pracovní dobu řidiče a v § 5 odst. 2 stanovuje délku směny (2) „Délka směny může činit nejvýše 13 hodin. Délka směny zaměstnance pracujícího v noční době může činit nejvýše 10 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.“

Závěr: Pokud se řidiči rozdělí, dojde k ukončení provozu s více řidiči a musí následovat denní odpočinek v rozsahu minimálně 9 hodin. Pokud řidiči chtějí pokračovat každý samostatně po 12 hodinách, ve kterých tvořili osádku, musí dodržet požadavky stanovené pro jednoho řidiče v intervalu 24 hodin (tzn. nesmí překročit denní dobu řízení 9/10 hodin a musí dodržet denní odpočinek 9/11 hodin v intervalu 24 hodin, do kterého se započítává i doba řízení v průběhu 12 hodin, kdy tvořili osádku).


Zásadně odmítáme povinný nákup bezemisních nákladních vozidel.

19.1.2024, Zdroj: ČESMAD BOHEMIA (www.prodopravce.cz)

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA společně s Mezinárodní unií silniční dopravy IRU, vyzývá členské státy EU, aby důrazně odmítly návrh Evropského parlamentu uložit dopravcům povinné cíle pro nákup těžkých nákladních vozidel s nulovými emisemi.

V listopadu 2023 Parlament přijal svůj vyjednávací postoj k návrhu Evropské komise na zavedení CO2 standardů pro těžká vozidla, který směřuje mimo jiné k  zavedení povinného podílu těžkých motorových vozidel s nulovými emisemi ve flotilách velkých silničních dopravců.

Ředitelka IRU pro prosazování zájmů EU Raluca Marianová k tomu řekla:

„Povinnost nakupovat vozidla s nulovými emisemi může nejen porušovat právo na vlastnictví a právo podnikat, ale může také vést k narušení trhu, protože verze Parlamentu předpokládá, že se taková omezení využívání kapitálu budou týkat pouze velkých provozovatelů.“

Generální tajemník ČESMAD BOHEMIA to potvrzuje slovy:

„Silniční dopravci mají marže v řádu jednotek procent. Je popřením soukromého podnikání, aby úředníci a politici nařizovali části dopravců nakupovat vozidla, která nejsou vhodná pro dálkovou dopravu a jsou zatím dvakrát až třikrát dražší než klasická dieselová. Vadí mi, že pro tento návrh hlasovali i někteří čeští europoslanci, kteří by mohli mít ještě v paměti výsledky centrálně řízeného hospodářství.“
Raluca Marianová k tomu dodává: „Nákup vozidel s nulovými emisemi by měl být podpořen finančními pobídkami pro zavádění nových technologií a vytvořením příznivých podmínek, včetně infrastruktury pro provoz těchto vozidel. Jakýkoli návrh, který by nutil dopravce k nákupu určitých typů vozidel, by měl být důrazně odmítnut.“


Francouzské násilnosti ohrožují české dopravce.

29.1.2024, Zdroj: ČESMAD BOHEMIA (www.prodopravce.cz)

Protesty francouzských zemědělců neustávají a jejich součástí se bohužel stávají i násilné akce vůči zahraničním kamionům převážejícím zemědělskou produkci.

Byla už napadena i česká vozidla, ze kterých bylo vyházeno, znehodnoceno i ukradeno zboží, nafta z nádrží, došlo i na poškození pneumatik.

Vyzvali jsme okamžitě ministra Martina Kupku k intervenci vůči francouzským partnerům, do nichž se zapojili i další čeští politici. Nutno ale konstatovat, že věc mají v rukou plně Francouzi a iniciativa je bohužel spíše na straně protestujících než na straně policie. ČESMAD BOHEMIA se společně s Mezinárodní unií silniční dopravy IRU obrací na Evropskou komisi i přímo francouzskou vládu, aby přijala okamžitá preventivní opatření, která by usnadnila volný pohyb zboží tím, že umožní nerušený přístup ke klíčovým obchodním trasám, a aby řidičům zaručila dostatečnou bezpečnost. Rovněž požadujeme, aby členské státy poskytovaly dostatek transparentních informací o přístupu na dálnice.

Dokud se farmáři nedohodnou s francouzskou vládou na ukončení blokád a protestů, nelze cestu do Francie doporučit, neboť francouzské pořádkové síly zatím nejsou zárukou nastolení pořádku a ochrany soukromého vlastnictví.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526