Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 12. 2. 2024

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o silničním provozu.* 

Novela vyhlášky o technických silničních kontrolách.* 

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o silničním provozu.

28.12.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Cílem novely je adaptace zákona o silničním provozu na změny vyplývající z provozní praxe. Zahrnuje nová označení, jako jsou parkoviště P+D pro spolujízdu, místa pro sanitaci obytných vozidel a piktogramy pro elektrokoloběžky. Návrh má zjednodušit a upřesnit stávající ustanovení a přidat nové prvky do současného prováděcího právního předpisu.

Ve Sbírce zákonů ČR byla zveřejněna vyhláška č. 386/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vydáno dne: 22. 12. 2023
Účinné od: 1. 1. 2024

Novela zákona o silničním provozu zavádí koncept tzv. sdílených zón, které mají optimalizovat využití městského prostoru a zklidnit dopravu ve středech měst. Tyto zóny budou mít specifická pravidla provozu a stavební úpravy, aby bylo jasné, že se jedná o zónu s odlišným režimem. Začátek a konec sdílené zóny bude označen speciálními dopravními značkami, jejichž zavedení je součástí novely vyhlášky.

Novela rovněž přináší změny v souvislosti se seniorní populací, konkrétně speciální označení vozidel pracovníků terénních sociálních služeb. Změna vyhlášky obsahuje návrh na vyobrazení tohoto označení. Kromě toho obsahuje návrh vyhlášky další změnové položky, jako je zjednodušení systému dopravních značek, úpravy v označování jízdních pruhů pro cyklisty a zobecnění významu návěstí pro cyklisty.

Více o novele zde.


Novela vyhlášky o technických silničních kontrolách.

22.12.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Zrušení velkého technického průkazu si vyžádalo úpravu prováděcího předpisu k zákonu o silničním provozu.

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 384/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů.

Vydáno: 22. 12. 2023
Účinné od: 1. 1. 2024

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526