Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 19. 2. 2024

Mýtné sazby pro vozidla s hmotností nad 3,5 tuny se od 1. března 2024 rozšíří o novou složku poplatku za produkci emisí CO2.* 

Povinné ručení se bude platit za víc druhů vozidel, zákon podepsal prezident.* 

Udělali byste autoškolu? Otázky si můžete zkoušet na sociálních sítích ministerstva.* 

Mýtné sazby pro vozidla s hmotností nad 3,5 tuny se od 1. března 2024 rozšíří o novou složku poplatku za produkci emisí CO2.

15.1.2024, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Systém elektronického mýtného v České republice zavede od 1. března 2024 novou složku mýtných poplatků, která zohlední produkci emisí CO2 u vozidel podléhajících zpoplatnění. Změna je zavedena v souvislosti s implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362, jejímž cílem je podpořit další snižování produkce emisí CO2.

Změna mýtných sazeb se dotkne všech kategorií vozidel. Kromě dosavadních tří složek mýtného: poplatku za užití pozemní komunikace, poplatku za hluk z provozu a poplatku za znečištění ovzduší (dle normy EURO) bude nově zavedena čtvrtá složka, poplatek za emise CO2. V souladu s evropskou legislativou bude zavedeno pět emisních tříd CO2. V emisní třídě CO2 1 jsou poplatky nejvyšší, naopak emisní třída CO2 5 je určena pro vozidla s bezemisním provozem.

Vozidla s datem první registrace před 1. červencem 2019 a všechna vozidla kategorie M2 a M3 (autobusy) budou zařazena do emisní třídy CO2 1 a nemají nárok na zařazení do vyšší emisní třídy CO2 (2 až 5, s nižšími poplatky). Jejich provozovatelé nemusí podnikat žádné kroky, zařazení proběhne automaticky.

„Dopravcům, kteří provozují vozidla s datem první registrace po 1. červenci 2019, doporučujeme zkontrolovat dokumentaci vozidla od výrobce a následně ověřit s pomocí vyhledávače na stránce www.mytocz.eu/co2, zda nemají nárok na přeregistraci do vyšší emisní třídy CO2 s nižší mýtnou sazbou,“ upozornil Petr Chvátal, generální ředitel společnosti CzechToll.

Kontrola emisní třídy CO2 u vozidel registrovaných po 1. červenci 2019 není pro provozovatele vozidla povinností. Provozovatelům nehrozí žádné sankce, pokud budou provozovat vozidlo s nárokem na vyšší emisní třídu CO2, ale ponechají vozidlo zařazené v emisní třídě 1. Kontrolu a žádost o zařazení do vyšší emisní třídy COmohou provést kdykoli v budoucnosti, pro podání elektronické žádosti není stanovena žádná lhůta.

Požadavky pro zařazení do vyšší emisní třídy CO2 (2 až 5) nesplňují ani všechna vozidla s první registrací po datu 1. července 2019. Rozhodující je splnění parametrů směrnice, které pomůže ověřit Vyhledávač emisní třídy CO2, a doložení všech potřebných dokumentů. Vyhledávač emisní třídy CObude spuštěn 20. ledna 2024 na stránkách www.mytocz.eu/co2.

Nový způsob výpočtu mýtného bude uveden do praxe od 1. března 2024. Změny se nedotknou systému množstevních slev.


Povinné ručení se bude platit za víc druhů vozidel, zákon podepsal prezident.

31.1.2024, Zdroj: ČTK

Vztahovat se bude například na některé elektrické koloběžky, segwaye, sněžné skútry či motorová golfová vozítka.

Praha 31. ledna

Povinnosti uhradit takzvané povinné ručení se rozšíří na více druhů vozidel než dosud. Vztahovat se bude například na některé elektrické koloběžky, segwaye, sněžné skútry či motorová golfová vozítka. S rozšířením počítá nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom odbor komunikace Hradu. Podepsaný zákon také ruší povinnost mít takzvanou zelenou kartu o zaplacení pojistného při cestách v Česku.

Zákon zvyšuje také minimální limity pojistného plnění v případě újmy na zdraví, smrti nebo majetkové škody. Ve všech případech se limit zvyšuje z nynějších 35 milionů korun na 50 milionů korun. V případě újmy na zdraví nebo smrti se limit vztahuje na každého postiženého, u majetkové škody je limit pro jednu škodní událost bez ohledu na počet poškozených.

Rozšíření okruhu vozidel, za která bude nutné povinné ručení platit, vyplývá z jejich nové definice. Povinnost se bude vztahovat na všechna motorová auta s konstrukční rychlostí přes 25 kilometrů za hodinu a na motorové vozy s konstrukční rychlostí vyšší než 14 kilometrů za hodinu, která váží více než 25 kilogramů. Zákon zároveň stanovuje, že za motorová vozidla se považují ta, kde je motor hlavním zdrojem pohybu.

U elektrických koloběžek se pojištění bude muset sjednávat, pokud jejich nejvyšší konstrukční rychlost je přes 25 km/h nebo pokud jejich provozní hmotnost je vyšší než 25 kilogramů a maximální konstrukční rychlost vyšší než 14 km/h. Vláda v důvodové zprávě uvádí, že počet nehod způsobených koloběžkami za posledních pět let vzrostl desetkrát, přičemž počet nehod způsobený elektrokoloběžkami je víc než dvojnásobný proti běžným koloběžkám.

Pokud policista při kontrole vozidla podléhajícího povinnému pojištění zjistí, že nemá povinné ručení, bude mít právo přikázat řidiči, aby ho odstavil. Výjimku budou mít například elektrokola, protože jejich primárním zdrojem energie je šlapání, a ne pouze přípojný motor. Výjimku budou mít také zahradní traktory, které se pohybují výhradně na soukromém pozemku. V momentě, kdy vyjedou mimo něj na silnici, stávají se vozidlem a musí mít pojištění, upozornilo již dříve ministerstvo financí. Povinnost sjednat pojištění odpovědnosti zákon přenáší z vlastníka vozu na jeho skutečného provozovatele, nikoli řidiče, který si ho například dočasně půjčil. To platí i při krátkodobém využívání sdílených koloběžek, uvedlo ministerstvo dopravy.

Nově bude zelená karta sloužit s ohledem na digitalizaci jen jako mezinárodní doklad o zaplacení pojištění odpovědnosti, pokud řidiči pojedou do zahraničí. Při cestách do dalších zemí EU ji řidiči budou muset mít podle předsedy senátního výboru pro dopravu Miroslava Plevného (za STAN) nejméně do začátku příštího roku.


Udělali byste autoškolu? Otázky si můžete zkoušet na sociálních sítích ministerstva.

18.1.2024, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Rok 2024 se nese ve znamení velkých změn v dopravě, které souvisejí nejen s úpravou silničního zákona. Reaguje na ně 45 nových otázek, které budou od 10. března 2024 součástí teoretické zkoušky v autoškole. Nové otázky i ty, ve kterých se často chybuje, si můžete vyzkoušet v seriálu na sociálních sítích Ministerstva dopravy.

Cílem seriálu příspěvků je šířit informace o nedávných změnách v dopravě. „Zveřejňování otázek na sociálních sítích je součástí resortní kampaně spojené s novelizovaným silničním zákonem i dalšími novinkami, které vstoupily v platnost od 1. ledna 2024. Chceme veřejnosti nabídnout možnost osvojit si novinky v dopravě trochu jinou formou,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Uživatelé, kteří se zapojí, mohou narazit nejen na nové otázky, ale také na ty starší, v nichž uchazeči o řidičské oprávnění zpravidla chybují. Těšit se mohou také na některé zajímavosti, o kterých mnohdy ani nemusí vědět.

Příspěvky s otázkami se na sociálních sítích ministerstva objeví každé úterý a čtvrtek odpoledne. Tím se rozběhne doba, kdy budou mít uživatelé vybírat tu z nabízených možností, která je podle nich pravdivá. Správné odpovědi zveřejníme vždy následující den dopoledne.

Kompletní sada nových otázek je k dispozici na webu noveotazky.cz nebo na portálu hazardperception.cz, kde jsou navíc jednotlivé situace rozebrané z pohledu platných předpisů.

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526