Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 18. 3. 2024

Portál dopravy nabízí digitální služby už přes rok. Nově lze žádat o změny v registru vozidel.* 

Od 1. 4. 2024 začnou platit nová pravidla pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.* 

Evropské mýtné je již na Slovensku.* 

Neoprávněná manipulace s tachografem.* 

Portál dopravy nabízí digitální služby už přes rok. Nově lze žádat o změny v registru vozidel.

13.2.2024, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Žádosti o převod vlastníka vozidla nebo o vydání doplňkové registrační značky mohou nově podávat fyzické osoby přes Portál dopravy. Novinky šetří nejen čas, ale díky slevě i peníze, za správní poplatky.

„Pokračujeme v digitalizaci dopravních agend a rozšiřujeme digitální služby například o elektronické podání žádosti ke změně vlastníka vozidla nebo vydání doplňkových registračních značek. Systém do žádosti automaticky předvyplní všechny známé údaje. Žadatel také díky on-line žádosti ušetří 20 procent z výše správního poplatku,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Při vyplňování žádosti si uživatel může nastavit kontaktní údaje, na které chce dostávat notifikace o stavu svého požadavku. Jakmile budou doklady k vozidlu nebo registrační značky připravené k předání na zvoleném úřadě, žadateli přijde upozornění. Následně stačí pouze vyzvednout doklady a zaplatit správní poplatek. Na úřadě je zatím stále nutné předložit ke kontrole všechny potřebné doklady ve fyzické formě.

Novinkou je také možnost zažádat si o vydání doplňkové tabulky s registrační značkou, typicky pro umístění na nosič kol. „V tomto případě občan díky Portálu dopravy ušetří jednu návštěvu úřadu, pouze si tabulku na zvoleném úřadě vyzvedne,“ doplňuje ministr dopravy Kupka.

Portál dopravy dále umožňuje například bezplatné stažení výpisu technických dat o vozidle nebo výpisu všech historicky vlastněných či provozovaných vozidel.

Pro využití ePodání přes Portál dopravy stačí mít elektronickou identitu. K přihlášení lze využít bankovní identitu, mobilní klíč eGovernmentu nebo například Moje ID. I nadále má veřejnost možnost přijít na úřad fyzicky a podat žádost přímo tam.

Elektronické podání přes Portál dopravy je dostupné fyzickým a fyzickým podnikajícím osobám. Na zpřístupnění služeb právnickým osobám však již nyní pracujeme. Portál dopravy zaznamenal od svého spuštění více než 500 000 přihlášení a jeho prostřednictvím občané požádali o výměnu více než 125 000 řidičských průkazů.

Jaké jsou novinky v agendě vozidel na Portálu dopravy?

 • Změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla (převod vozidla na nového vlastníka)
 • Vydání doplňkové tabulky s registrační značkou (vydání tabulky s registrační značkou pro umístění na nosič kol, zavazadel apod.)
 • Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel (koupě nového vozidla v ČR nebo dovoz vozidla ze zahraničí)
 • Vyřazení silničního vozidla z provozu nebo zápis zániku silničního vozidla (vyřazení neprovozovaného nebo odcizeného vozidla z provozu, nebo zápis zániku vozidla)
 • Vydání nového osvědčení o registraci silničního vozidla (vydání nového ORV z důvodu jeho ztráty nebo odcizení)
 • Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou (nahlášení chybějící registrační značky jako ochrana před zneužitím)
 • Zápis změny údajů v registru silničních vozidel (zápis změny bydliště, jména vlastníka/provozovatele nebo změna technických údajů vozidla)
 • Vydání tabulky s registrační značkou na vývoz (vydání tabulky s registrační značkou při prodeji vozidla mimo území ČR)
 • Výpis všech svých historicky vlastněných či provozovaných vozidel
 • Výpis technických údajů vozidla
 • Informace o platnosti technické prohlídky

Jaké jsou hlavní výhody u zmíněných novinek?

 • Všechny známé údaje o žadateli a jeho vozidle se automaticky předvyplní. Podání žádosti bude tak rychlejší.
 • Při elektronickém podání bude uplatněna sleva na správním poplatku ve výši 20 %
 • Dostanete od nás notifikaci, že si lze vyzvednout nové ORV nebo RZ
 • V Portálu dopravy uvidíte všechny své žádosti včetně podrobností
 • Zcela zdarma si můžete stáhnout seznam všech svých aktuálních i historicky vlastněných či provozovaných vozidel
 • Zcela zdarma si rovněž můžete stáhnout výpis technických dat o vozidle

Díky Portálu dopravy mohou občané již více než rok využívat spoustu digitálních dopravních služeb, například pak:

 • možnost zažádat si o výměnu řidičáku z důvodu uplynutí platnosti, odcizení, ztráty nebo změny osobních údajů,
 • zjistit stav svého bodového konta,
 • nastavit si zasílání notifikace v případě jakékoliv změny bodového konta, a to zcela zdarma,
 • stáhnout výpis z evidenční karty řidiče či bodového konta,
 • zjistit platnost řidičského průkazu,
 • zobrazit informace o všech historicky vlastněných či provozovaných vozidlech,
 • zjistit stav tachometru automobilů,
 • nahlížet na informace či podávat žádosti v agendě plavidel,
 • nahlížet na informace či podávat žádosti v letecké agendě,
 • a další.

Stručný postup ePodání

 1. Portál dopravy zobrazí formuláře žádostí, které po zvolení budou předvyplněny údaji z Registru silničních vozidel.
 2. Žadatel si vybere úřad vykonávající agendu registrace vozidel, na kterém si chce vyzvednout nové doklady či registrační značky k vozidlu.
 3. Po potvrzení správnosti předvyplněných údajů bude žádost odeslána na zvolený úřad.
 4. Po kontrole a schválení přijde notifikační zpráva s výzvou k převzetí nových dokladů či registračních značek na Vámi zvoleném úřadě.

Modelové situace

Situace A) Petr nemá elektronickou identitu, ale chce řešit převod auta

 • Pro pana Petra se v této situaci nic nemění, požádat může i nadále přímo na úřadě, kde všechno proběhne tak, jak byl v minulosti zvyklý. Rovněž si může zcela zdarma elektronickou identitu zřídit, a to několika způsoby. Blíže na Chci založit Identitu občana (gov.cz).

Situace B) Martina chce přepsat auto, ale neví, jestli má budoucí vlastník eIdentitu

 • Paní Martina nemusí mít strach, kupující může úkon dokončit odkudkoli a kdykoli nejen přes Portál dopravy, ale i fyzickou návštěvou kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností vykonávající agendu registrace vozidel.
 • Budoucí vlastník ale může přepis vozidla dokončit přes Portál dopravy pouze tehdy, pokud paní Martina využila ePodání. Jinými slovy, pokud paní Martina podala žádost o přepis fyzicky na úřadě, musí na úřad i budoucí vlastník.

Situace C) Marek chce urychleně požádat o třetí registrační značku

 • Pokud má pan Marek elektronickou identitu, nemusí čekat na to, až bude mít čas jít na úřad, popřípadě zde pak stát frontu – může zažádat z pohodlí domova.
 • Při podání žádosti si nastaví kontaktní údaje, na které bude dostávat notifikace o vyřizování jeho požadavku, a to až do upozornění, že si registrační značku může vyzvednout.
 • Při podání žádosti online navíc ušetří 20 procent z výše správního poplatku.

Situace D) Lucie žádá o změnu osobních údajů v registru vozidel a neví, co dělat se stávajícími doklady k vozidlu

 • Paní Lucie si musí vzít doklady k vozidlu s sebou a při převzetí nových dokladů o vozidle je předložit.
 • Pokud by si chtěla ponechat zneplatněný technický průkaz, může požádat o jeho vrácení. Úředník jejímu požadavku vyhoví a udělá o tom záznam do spisu.

Od 1. 4. 2024 začnou platit nová pravidla pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

7.3.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Nová právní úprava reaguje na příslušnou evropskou směrnici a přináší klíčové změny do právního rámce týkajícího se pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Od 1. dubna 2024 vejde v účinnost zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla včetně doprovodného zákona.

Zákon zahrnuje několik významných změn, které bylo potřeba provést v právní úpravě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na základě novely tzv. motorové směrnice a které reagují na zkušenosti s aplikací dosavadní právní úpravy. Jedná se především o rozšíření okruhu vozidel podléhajících povinnosti pojištění odpovědnosti – vozidlem se nově rozumí vozidlo, jehož maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h, resp. je vyšší než 14 km/h, pokud je jeho provozní hmotnost větší než 25 kg, a také přípojná vozidla. Zákon zároveň v souladu se směrnicí stanovuje, že za motorová vozidla pro účely pojištění se považují ta, kde je motor hlavním zdrojem pohybu. Nově tak bude povinnost pojištění dopadat např. na elektrické koloběžky či Segwaye. Nebude tedy dopadat na elektrokola, protože jejich primárním zdrojem energie je šlapání, a ne pouze přípojný motor.

Zákon upravuje řadu výjimek z povinnosti pojištění odpovědnosti. Nově se týká v případě provozu neregistrovaných vozidel mj. uzavřených objektů a prostor i prostor, které sice ve fyzicky uzavřeny nejsou, ale jsou nepřístupné veřejnosti na základě jiných zákonů. Výjimku tak budou mít např. zahradní traktory, které se pohybují výhradně na soukromém pozemku, nepřístupném veřejnosti.  Pokud ovšem vyjedou mimo něj na silnici, musí mít pojištění.

Výjimka z povinnosti pojištění odpovědnosti se rovněž týká provozu vozidel při jejich účasti na organizovaném motoristickém závodu ve vymezeném prostoru mimo běžný provoz vozidel na uzavřených motoristických tratích nebo trasách, při kterých řidič není povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích, přičemž bude povinností pořadatele motorsportu zajistit pojištění motorsportu podle zvláštního ustanovení.

Nově se vymezuje provoz vozidla – tím se nyní rozumí jakékoli použití vozidla odpovídající jeho obvyklé funkci jako dopravního prostředku bez ohledu na vlastnosti vozidla a bez ohledu na terén, ve kterém je vozidlo použito, a na to, zda stojí, nebo je v pohybu. Povinnost sjednat pojištění odpovědnosti se nově přenáší z vlastníka vozidla na jeho skutečného provozovatele. Povinnost pojištění z provozu vozidla se bude týkat vždy provozovatele a ne řidiče, který si ho například dočasně půjčil. To platí i v případě krátkodobého využívání sdílených koloběžek.

Ruší se zelené karty pro prokazování pojištění odpovědnosti při provozu vozidla na území České republiky a nahradí je on-line evidence pojištění. Kontrola tak bude na území České republiky možná i bez zastavení vozidla, nicméně pro cesty do zahraničí bude zelená karta nadále potřebná či vhodná pro zamezení komplikací. Zjednoduší se také evidenční úkony při změnách v registru silničních vozidel. Dochází rovněž ke zvýšení minimálních limitů pojistného plnění ze současných 35 mil. Kč na 50 mil. Kč.

Účinnost zákona je stanovena od 1. dubna 2024. Přechod na online systém výměny dat a s tím související zrušení zelené karty pro vnitrostátní účely budou následně realizovány po uplynutí šestiměsíčního přechodného období, tedy od 1. října 2024.


Evropské mýtné je již na Slovensku.

5.3.2024, Zdroj: EUROWAG (www.eurowag.com)

Jedno zařízení, jedna platba, více zemí: Evropská služba elektronického výběru mýtného (EETS) je nyní dostupná i na Slovensku. Dopravcům zjednoduší administrativu a zpřístupní všechny zpoplatněné silnice ve vybraných zemích. Kromě toho budou zákazníci společnosti Eurowag využívat i další výhody palubní jednotky připravené na EETS.

Společnost Eurowag, přední evropský poskytovatel integrovaných řešení pro silniční dopravu, nabízí od 15. března 2024 na Slovensku evropské služby elektronického výběru mýtného (EETS), čímž se společnost stává také jediným poskytovatelem, který tuto službu nabízí na mezinárodní úrovni v zemích střední a východní Evropy. „EETS umožní platby mýtného v devíti zemích Evropské unie na základě jediné smlouvy. Dopravcům navíc při průjezdu těmito zeměmi stačí jediná palubní jednotka ve vozidle,“ vysvětluje jednu z hlavních výhod EETS expert Eurowagu Milan Moravský.

Kromě Slovenska umožňuje palubní jednotka EVA společnosti Eurowag platit v České republice, Maďarsku, Rakousku, Polsku, Německu, Belgii, Španělsku a Portugalsku a na vybraných mostech a tunelech. Pokud tedy slovenský dopravce potřebuje přepravit zboží například z Žiliny do belgického přístavu Oostende, nemusí na celou trasu instalovat do své kabiny další jednotku a mýtné za použití zpoplatněných dálnic a silnic první třídy ve všech tranzitních zemích zaplatí najednou.

Společnost tak nemusí hlídat transakce a fakturaci pro každý stát zvlášť. Výhodou je také eliminace zdržení na hranicích, protože není nutné registrovat a pronajímat onboardingovou jednotku pro každou zemi,“ říká odborník společnosti Eurowag.

Snadná instalace

Pořízení a nastavení palubní jednotky EVA od společnosti Eurowag je velmi snadné. Po registraci a objednání dodá společnost Eurowag palubní jednotku dopravci během několika dní, a to již s objednanými mýtnými doménami. Další země lze snadno objednat podle potřeby a aktivace proběhne během několika hodin. Pro stávající zákazníky je aktivace EETS ještě jednodušší. Pokud již mají jednotku EVA, stačí, aby si prostřednictvím klientského portálu vybrali EETS pro konkrétní vozidla.

Instalace palubní jednotky do vozidla je také velmi intuitivní a rychlá, v podstatě stačí zkontrolovat správnost nastavených údajů,“ říká Milan Moravský. Palubní jednotku nemusíte kupovat, stačí zaplatit za její pronájem.

Doplňkové služby

Výhody palubní jednotky EVA se netýkají pouze EETS. Zahrnuje také bezplatné integrované služby správy vozového parku. Dispečeři nebo správci mohou snadno plánovat trasu vozidla, sledovat jeho polohu a v případě potřeby dostávat automatická upozornění. Součástí palubní jednotky EVA je také speciální technologie FuelGuard. Ta dokáže porovnávat polohu vozidla a místo použití palivové karty, čímž účinně zabraňuje krádežím paliva.

Základní balíček lze navíc v případě potřeby rozšířit o další pokročilé funkce. V rámci režimu EW TRUCK PRO lze například využívat data ze sběrnice CAN Bus, dálkově stahovat tachograf nebo sledovat jízdní návyky řidiče.


Neoprávněná manipulace s tachografem.

9.2.2024, Zdroj: Policie ČR (www.policie.cz)

Nákladní soupravu zajistili policisté, řidič byl do 48 hodin postaven před soud, dopravce složil stotisícovou kauci.

Minulý pátek 2. února, krátce před 8. hodinou ráno, zastavili a kontrolovali v Děčíně na ulici Ústecká policisté z dopravního inspektorátu Děčín, kteří se specializují na dodržování sociálně právních předpisů u nákladní dopravy, řidiče jízdní soupravy, složené z tahače a návěsu s chorvatskými registračními značkami.

Policisté vyzvali řidiče, aby jim předložil doklady potřebné pro řízení vozidla a poté také doklady, které se týkají provozu nákladní soupravy. Při kontrole dat z tachografu a následným šetřením policisté zjistili závažné porušení. Na kartě řidiče a do digitálního tachografu nebyla zaznamenána jízda, ale byl zaznamenán odpočinek, a to v době, kdy řidič prokazatelně s jízdní soupravou jel.

Nákladní vozidlo bylo zajištěno a následně podrobeno důkladnému znaleckému zkoumání snímače, tachografu i řídící jednotky vozidla. Odborným posudkem bylo prokázáno, že vozidlo bylo v provozu v době, kdy tachograf vykazoval nepřetržitý odpočinek. Tedy, že řidič měl úmyslným jednáním ovlivnit zápis dat do tachografu a karty řidiče tím, že provedl neoprávněnou úpravu softwaru, kterou spustil zadáním aktivačního kódu na tachografu a tím zabránil zápisu dat do tachografu a karty řidiče. Policisté řidiče zadrželi a umístili do policejní cely.

Následující den policisté 40letému řidiči v rámci zrychleného zkráceného řízení sdělili podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací. Ten se při výslechu k úmyslné manipulaci s tachografem doznal. Podezřelý muž byl do 48 hodin postaven před soud, který v neděli 4. února rozhodl o jeho potrestání podmíněným trestem odnětí svobody a peněžitým trestem. Samotnému zahraničnímu dopravci dopravní policisté uložili stotisícovou kauci za porušení povinnosti dopravce, kterou uhradil.

V rámci dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu se dopravní policisté pravidelně zaměřují na nákladní dopravu. S důkladnými silničními kontrolami, zaměřenými mimo jiné i na dodržování sociálních předpisů, tak musí počítat řidiči nákladní dopravy potažmo samotní dopravci. Dodržování sociálních předpisů je důležité k zachování bezpečnosti na našich silnicích a samotnému zdraví řidičů!

Děčín 9. února 2024
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

 

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526