Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 1. 4. 2024

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla upravuje nový zákon.* 

Řidič autobusu neměl vloženou kartu do tachografu, dopravce dostal pokutu 80 tisíc Kč.* 

Výrobce tachografů vyzývá dopravce, aby se připravili na termín pro zavedení inteligentních tachografů.* 

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla upravuje nový zákon.

14.2.2024, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Po 25 letech je tu nová právní úprava občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel.

Ve Sbírce zákonů vyšel zákon č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Vydáno: 13. 2. 2024
Účinné od: 1. 4. 2024, 23. 4. 2023 a 1. 10. 2024

Hlavní principy nové úpravy:

  • provedení změn stávající dosavadní právní úpravy tak, aby byla zcela v souladu se změnami provedenými v právní úpravě EU týkající se občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel;
  • zajištění volného pohybu vozidel, která mají obvyklé stanoviště na území EU, i osob, které jimi cestují;
  • zajištění, že s osobami poškozenými provozem vozidel bude zacházeno srovnatelným způsobem bez ohledu na to, na kterém místě EU k újmě došlo;
  • zajištění pohybu vozidel v rámci tzv. zelenokaretního systému;
  • zohlednění změn v právní úpravě pojištění a provozu silničních vozidel, ke kterým došlo od doby přijetí předchozí právní úpravy;
  • zohlednění dosavadních zkušeností s právní úpravou v dané oblasti finančních služeb.

Více o novém zákonu zde.


Řidič autobusu neměl vloženou kartu do tachografu, dopravce dostal pokutu 80 tisíc Kč.

8.2.2024, Zdroj: denik.cz (www.denik.cz)

Policie zastavila na dálnici D1 u Velkého Beranova autobus z ciziny. Řidič ujel tisíc kilometrů bez karty v tachografu, což znemožnilo kontrolu dodržování přestávek. Za tuto chybu byl dopravci udělen pokutu ve výši osmdesát tisíc korun.

Policisté dálničního oddělení z Velkého Beranova zastavili na 117. kilometru dálnice D1 směrem na Brno šestapadesátiletého řidiče autobusu z ciziny, který byl na cestě z Prahy do Minsku.

Po prohlídce dokladů policisté přešli k prozkoumání tachografu a karty řidiče, aby ověřili dodržování nutných bezpečnostních přestávek a doby odpočinku. Během pečlivé kontroly bylo odhaleno, že šestapadesátiletý řidič během předešlých dnů při řízení nevložil svou kartu řidiče do tachografu. V tomto čase najel více než tisíc kilometrů.

Jako sankci za přestupek byla dopravní společnosti nařízena kauce 80 tisíc korun. Kauci dorazil na místo události zaplatit zástupce dopravce v České republice, odpovědný za činnost řidičů, což umožnilo řidiči pokračovat v cestě.

Policie striktně trestá situace, kdy řidiči nevkládají kartu do tachografu. Bez možnosti ověřit dobu řízení ze záznamů vzniká oprávněný předpoklad, že řidiči úmyslně porušují limit stanovený pro dobu řízení a ignorují povinné bezpečnostní přestávky. To může vést k nadměrnému vyčerpání řidiče, což zvyšuje riziko, že unavený řidič způsobí na silnici nehodu.


Výrobce tachografů vyzývá dopravce, aby se připravili na termín pro zavedení inteligentních tachografů.

8.3.2024, Zdroj: Trans.INFO (trans.info)

V reakci na blížící se termíny vydal evropský výrobce tachografů Stoneridge Electronics otevřený dopis dopravnímu průmyslu. Peter Österberg, generální ředitel společnosti Stoneridge Electronics, v něm opakuje, že je naléhavě nutné, aby dopravní společnosti urychleně vyměnily své tachografy a předešly tak nárůstu instalací v dílnách na konci tohoto roku. Konkrétně se jedná o konečný a nezměnitelný termín pro tuto operaci, kterým je 31. prosinec 2024.

Österberg zdůrazňuje důležitost tohoto přechodu vzhledem k nadcházející legislativě, která vstoupí v platnost v roce 2024. Tato legislativa vyžaduje, aby majitelé analogových tachografů a digitálních tachografů 1B používaných v mezinárodní dopravě provedli jejich výměnu. Vzhledem k tomu, že čas běží, tlak na odvětví se zvyšuje.

„Společnost Stoneridge Electronics, výrobce tachografu druhé generace, zaznamenává, že poptávka na trhu zdaleka nedosahuje plánovaných objemů. Je znepokojující, že evropský dopravní průmysl odkládá modernizaci tachografů. Přímým důsledkem by mohlo být podcenění výroby s náporem instalací v servisních centrech na konci roku. Abychom ochránili naše zákazníky před zpožděním a delšími čekacími dobami v autoservisech, vyzýváme vás, abyste přijali preventivní opatření a zahájili modernizaci vozidel již od dubna 2024,“ píše se v dopise.

Österberg rovněž zdůrazňuje, že je třeba, aby se všechny zúčastněné strany v odvětví dopravy zavázaly k tomu, že balíček mobility EU bude proveden a prosazen v přiměřeném a nezměněném časovém rámci.

Generální ředitel společnosti Stoneridge Electronics také zdůrazňuje aktivní přístup odpovědných dopravců, kteří již začali s výměnou tachografů a využívají dostupnosti zařízení a absence čekacích lhůt v servisech. Společnost však varuje před možnými problémy ke konci roku, kdy budou všichni dopravci nuceni rychle vyměnit zařízení ve svých nákladních vozidlech, což pravděpodobně povede k vysoké zátěži servisních středisek. To by zase mohlo narušit plynulý chod dopravců a ovlivnit jejich běžný provoz.

Za zmínku stojí, že od 1. ledna 2025 začne dopravní inspektorát kontrolovat, zda jsou vozidla vybavena inteligentními tachografy druhé generace. Podnikům, které nesplní požadavek na výměnu, budou hrozit vysoké pokuty.

V souladu s tímto vývojem vyzvalo Generální ředitelství Evropské komise pro mobilitu a dopravu (DG MOVE) Mezinárodní unii silniční dopravy (IRU), aby své členy informovala o nadcházejících termínech pro povinnou modernizaci inteligentních tachografů na verzi 2.

V dopise generálního ředitele DG MOVE Kristiana Schmidta adresovaném generální delegátce IRU při EU Raluce Marian jsou tyto lhůty uvedeny. Vozidla provozovaná v jiném členském státě, než ve kterém jsou registrována, musejí být do 31. prosince 2024 dovybavena nejnovější technologií inteligentních tachografů, pokud jsou v současnosti vybavena analogovým nebo non-smart digitálním tachografem, a do 18. srpna 2025, pokud jsou v současnosti vybavena inteligentním tachografem verze v1.

DG MOVE odhaduje, že v těchto termínech bude třeba modernizovat stovky tisíc vozidel v celé EU. Dopis varuje před možnými důsledky včetně zvýšených nákladů, potíží s nalezením servisních dílen s dostatečnou kapacitou, a dokonce i před nedodržením termínů a omezením používání vozidel.

Aby se tyto problémy zmírnily, vyzývá DG MOVE Mezinárodní unii pro silniční dopravu, aby svým členům doporučila co nejdříve zahájit proces modernizace. Využití nadcházejících pravidelných kontrol tachografů, které se konají nejméně jednou za dva roky, může modernizaci v2 usnadnit. Kromě toho dopis ujišťuje IRU, že výrobci tachografů mají v současné době dostatečné zásoby, aby uspokojili poptávku, a zdůrazňuje závazek DG MOVE monitorovat situaci a podporovat hladký přechod na inteligentní tachografy v2.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526