Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 15. 4. 2024

Hlášení vozidel k výjimce pro řemeslníky v Německu.* 

Zkontrolujte si řidičák! Letos vyprší platnost ještě více než 360 tisícům z nich.* 

CSPSD: Není čas ztrácet čas.* 

Hlášení vozidel k výjimce pro řemeslníky v Německu.

20.3.2024, Zdroj: Toll Collect (www.toll-collect.de)

Od 1. července 2024 vyžaduje zákon o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) také mýtné pro vozidla s maximální technicky přípustnou hmotností (MTPH) vyšší než 3,5 a nižší než 7,5 t, která jsou určena pro silniční nákladní dopravu nebo se k tomuto účelu používají. Vozidla, která využívají řemeslné podniky, jsou za určitých podmínek osvobozena od mýtné povinnosti. Zda jsou příslušné požadavky splněny, závisí na konkrétní jízdě a přepravovaném zboží.

Výjimka pro řemeslníky platí, je-li vozidlo řízeno zaměstnancem řemeslného podniku a přepravuje-li materiál, vybavení nebo stroje, které jsou nezbytné k výkonu služeb a prací řemeslného podniku, nebo přepravuje-li řemeslné zboží, které je vyrobeno, dále zpracováno nebo opraveno ve vlastním řemeslném podniku.

Předpoklady pro uplatnění výjimky pro řemeslníky splňují všechny profese uvedené v přílohách A a B řemeslnického řádu (Handwerksordnung), jakož i profese odborného vzdělání uznávané v Německu, jejichž profil činnosti je srovnatelný s profilem řemeslné profese.

Výjimka pro řemeslníky platí také pro zahraniční řemeslné podniky.

Na webové stránce společnosti Toll Collect mohou řemeslné podniky nahlásit vozidla s maximální technicky přípustnou hmotností vyšší než 3,5 a nižší než 7,5 t, která se pohybují po silničních komunikacích za podmínek platných pro výjimku pro řemeslníky. Na základě těchto informací mohou být kontroly mýtného přizpůsobeny tak, aby se minimalizoval počet případů odklonění vozidla a úředních postihů.

Nahlásit řemeslnická vozidla

V případě jízd, kde nejsou splněny požadavky na uplatnění výjimky pro řemeslníky, lze mýtné zaúčtovat a zaplatit v aplikaci Toll Collect nebo na webových stránkách společnosti Toll Collect před zahájením jízdy.

V případě vozidel řemeslných podniků, z nichž většina nesplňuje požadavky pro uplatnění výjimky pro řemeslníky, doporučujeme instalaci palubního přístroje od společnosti Toll Collect nebo od poskytovatele služby European Electronic Toll Service (poskytovatel EETS), aby bylo možné komfortní hrazení mýtného.

Společnost Toll Collect poskytuje palubní přístroje (OBU Windshield nebo OBU do DIN přihrádky) pro všechna vozidla nad 3,5 a do 7,5 t. Instalace palubních přístrojů se provádí v dílně servisního partnera. Společnosti by si měly co nejrychleji domluvit schůzku s jedním z 1300 servisních partnerů.

Informace k OBU

Se zavedením mýtného pro hmotnostní třídu s maximální technicky přípustnou hmotností nad 3,5 t se od 1. července 2024 mírně sníží sazby mýtného pro některé třídy vozidel.

Sazby mýtného od 1. července 2024

Další informace najdete také na webové stránce Spolkového úřadu pro logistiku a mobilitu.

www.balm.bund.de


Zkontrolujte si řidičák! Letos vyprší platnost ještě více než 360 tisícům z nich.

3.4.2024, Zdroj: LESENSKY.CZ (www.lesensky.cz)

Od začátku letošního roku už sice není povinné mít na cestách po České republice řidičský průkaz vždy u sebe, je ale nutné, aby byl platný. Do konce roku zbývá vyměnit ještě přes 360 tisíc dokladů s končící platností, nejvíce ve Středočeském kraji (50 850), nejméně v kraji Karlovarském (9 506). O nový řidičák můžete požádat buď přímo na úřadě, nebo přes Portál dopravy.

„Doporučujeme všem řidičům si zažádat o nový řidičský průkaz online přes Portál dopravy. Tato možnost ušetří řidičům jednu návštěvu úřadu a usnadní a urychlí celý proces díky automatickému předvyplnění formuláře včetně fotografie a podpisu. Žadatel si tak jen nastaví kontaktní údaje a vybere si ten úřad, kde si doklad vyzvedne,“ připomíná ministr dopravy Martin Kupka a dodává, že i nadále je možné o nový průkaz žádat fyzicky na úřadě.

Elektronicky i fyzicky je možné podat žádost o výměnu neplatného řidičského průkazu jak ve lhůtě standardní, tj. do 20 dní (bez poplatku), tak ale i ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů. Tento úkon je již zpoplatněn částkou 700 Kč, přičemž při elektronické žádosti k úhradě tohoto správního poplatku dochází v okamžiku vyzvednutí nového řidičského průkazu.

Důležité je mít na paměti, že ačkoli novela silničního zákona zrušila od 1. ledna 2024 povinnost mít řidičský průkaz na našem území vždy u sebe, nadále platí povinnost řidičů disponovat platným dokladem, což vyplývá z mezinárodních předpisů, protože řidičský průkaz je mezinárodním dokladem.

Do Portálu dopravy se občané mohou přihlásit pomocí své bankovní identity, identity občana, mobilním klíčem eGovernmentu nebo pomocí eObčanky. Videonávod k ePodání skrze Portál dopravy naleznete zde.

Podrobnosti ke konci platnosti řidičáků v letošním roce naleznete zde.


CSPSD: Není čas ztrácet čas.

15.3.2024, Zdroj: Centrum služeb pro silniční dopravu (www.cspsd.cz)

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku 2024 nahradit stovky tisíc tachografů ve vozidlech registrovaných v zemích EU. Povinnost platí v mezinárodní silniční dopravě, kdy musí být vozidla s datem první registrace před 15. 6. 2019 vybavena nejnovějšími tachografy druhé generace, druhé verze (G2V2).

Pro novější vozidla, vybavená tachografy G2V1, je nejzazším termínem pro výměnu 18. 8. 2025. I když ani jeden z těchto termínů se na první pohled nezdá být příliš blízký, existuje reálná obava, že by se výměnu nemuselo podařit provést včas. Jednak jde o stále poměrně omezené dodávky nových schválených tachografů a dále je třeba počítat s omezenou kapacitou autorizovaných metrologických středisek (AMS), která jsou kapacitně nastavena především na ověřování tachografů a jen občasnou výměnu nebo dodatečnou montáž.

Pro snížení dalších nákladů, kterým se bohužel dopravci v nejbližších měsících nevyhnou, je rozumné provést výměnu tachografu v době, kdy tomu původnímu končí termín pro pravidelné ověření. Výměnu je ale vhodné konzultovat s dílnou předem. Ne všechny tachografy se hodí do všech vozidel, ne vždy bude mít dílna na tachografy požadovaný typ na skladě.

Ze zprávy Evropské komise dále vyplývá, že by s ohledem na poměrně krátkou dobu na provedení náhrady tachografů, měli dopravci výměnu řádně zvážit a neodkládat ji. Pokud výměna neproběhne včas, nebude možné s těmito vozidly dál provozovat mezinárodní silniční dopravu.

Ačkoliv tyto zprávy nejsou pro dopravce nijak příznivé, je třeba je brát vážně. Nikdo nemůže očekávat, že budou v závěru roku udělovány výjimky nebo že bude termín pro výměnu posunut. Pokud se starším vozidlem v mezinárodní dopravě stále počítáte, určitě proveďte výměnu tachografu včas. V druhé polovině roku by to nemuselo být tak jednoduché.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526