Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 14. 3. 2022

CSPSD: Jak správně přes hranice. 

Výjimečně bez přestávek. 

CSPSD: Jak správně přes hranice

3.3.2022, Zdroj: Centrum služeb pro silniční dopravu (www.cspsd.cz)

Povinné záznamy v tachografu nebo na záznamových listech nejsou úplnou novinkou. Přesto nebude chybou některé věci připomenout a upřesnit.

Pokud jde o analogové tachografy, využívající pro záznam záznamový list, platí povinnost záznamu symbolu země, do které řidič s vozidlem vjel, už od 20. 8. 2020. Povinnost vychází z nařízení (EU) 2020/1054, které je součástí Balíčku mobility I. V nařízení je také uvedeno, že pokud jde o vozidla vybavená digitálním tachografem, platí povinnost záznamu od 2. 2. 2022.

Jak se má ale záznam u obou druhů tachografů provádět prakticky?

  1. Analogový tachograf:

Řidič zapíše symbol země, do které s vozidlem vjel, ručně na záznamový list. Dosud nebylo žádným způsobem upřesněno, kam se má symbol zaznamenat. Evropská komise připravila dokument, ve kterém možnosti záznamu uvádí. Dokument je těsně před zveřejněním, a protože jakákoliv jiná úprava povinností řidiče v této oblasti chybí, lze ho využít už dnes.

Záznam symbolu země se provede ručně, do prostoru pod vnitřním číselníkem a pod svislou čárou, znázorňující vyjmutí kotoučku. Pouze pokud by tento záznam nebyl možný, provede se zápis vlevo od čáry znázorňující vyjmutí kotoučku. Pokud by nebyl možný ani jeden z uvedených způsobů, uvede se symbol země na zadní stranu kotoučku, v tomto případě je nutné uvést také čas provedení zápisu a údaje potvrdit podpisem.

Ještě je třeba dodat, že vyjmutí kotoučku pro provedení tohoto záznamu, je samozřejmě dovolené.

Základní způsob záznamu

Další způsob záznamu, pokud předchozí nebude možný

  1. Digitální tachograf:

Nařízení (EU) 2021/1228, které mění nařízení (ES) č. 561/2006, uvádí, že řidič, který pro záznam činností používá digitální tachograf, zadá symbol země, do které s vozidlem vjel, jako další začátek pracovní doby.

Výsledkem bude až několik záznamů symbolů země, kde pracovní doba začíná, ale většinou jen jeden symbol země, kde pracovní doba končí. Záznam se automaticky uloží, jak na kartu řidiče, tak do paměti tachografu.

Tento způsob zadávání se nejen obejde bez vytažení karty, ale zároveň platí, že kartu lze vyjmout jen při poruše vozidla, ukončení směny nebo v případě, že se řidič vzdálil od vozidla a nemohl tachograf obsluhovat.

Se stejným způsobem záznamu musí počítat i řidiči vozidel vybavených tzv. smart tachografem. Tento typ tachografu neobsahuje bohužel mapové podklady a proto není schopen sám od sebe registrovat místo, kde došlo k překročení hranic. Vozidla uvedená do provozu v roce 2023 už budou mít smart tachograf druhé verze, kde bude záznam překročení hranic probíhat automaticky.

Záznam se má v případě analogového i digitálního tachografu provést na nejbližším vhodném místě. Tím je zpravidla parkoviště nebo odstavná plocha, kde je možné zastavit. Určitě není dovoleno zastavit s vozidlem na krajnici nebo na jiném nebezpečném místě. Na druhou stranu není ani správné, pokud řidič pokračuje v jízdě s tím, že symbol zadá až v době, kdy bude povinen čerpat přestávku v řízení.

Zbývá ještě vysvětlit, proč se záznam překročení hranic stal povinností a proč mohou dostat řidiči a dopravci za nedodržení této povinnosti pokutu. Velké téma bylo při schvalování balíčku mobility vysílání pracovníků (řidičů) a také nové podmínky kabotáže. Bez informací o době překročení hranic není možné dodržování těchto nových podmínek kontrolovat a velká část Balíčku mobility I by tak ztratila svůj smysl.


Výjimečně bez přestávek

4.3.2022, Zdroj: ČTK

Řidiči kamionů by ve výjimečných situacích nemuseli dodržovat přestávky.

Ministerstvo dopravy bude moci ve výjimečných situacích povolit řidičům v nákladní dopravě, aby mohli po určitých úsecích silnic jezdit i bez dodržování požadavků na přestávky v jízdě a odpočinek. Důvodem bude moci být například podstatné zhoršení sjízdnosti dané silnice, úplné přerušení sjízdnosti, případně ochrana života, majetku a zdraví. Novelu zákona o silniční dopravě, která to má umožnit, v úvodním kole podpořila Sněmovna. Novela zavádí do zákona takzvaný evropský balíček mobility. Balíček v roce 2020 schválil Evropský parlament a upravuje pravidla pro řidiče kamionů převážejících náklad po Evropě.

Úřady, na které se bude ministerstvo dopravy obracet při vydávání takové výjimky, budou ministerstvo vnitra, policie a krajský úřad. Bude ho ale smět vydat pouze se souhlasem Evropské komise a bude ho moci upravit podle jejích případných připomínek.

Ministerstvo bude ale moci takové rozhodnutí vydat i zrychleně, pokud hrozí nebezpečí z prodlení, třeba při přírodní kalamitě. V takovém případě ho bude smět vydat nejvýše na 30 dní. Vláda uvádí, že současná vnitrostátní právní úprava s vydáváním takových výjimek výslovně nepočítá.

Vláda v důvodové zprávě poukazuje na nedávnou situaci související s pandemií nemoci covid-19, kdy řada států opětovně zavedla hraniční kontroly, některé silnice kvůli tomu byly zablokované a nebylo možné dodržovat požadavky na odpočinek. Týkalo se to hlavně zásobování. „K zablokování pozemních komunikací dochází též v souvislosti se zhoršením povětrnostních podmínek nebo v případě stávek, ať již v České republice nebo zahraničí. Udělení výjimek může vyžadovat například i zhoršená bezpečnostní situace v určité oblasti,“ uvádí vláda v návrhu. Ministerstvo ale bude muset vymezit konkrétní požadavky, které nebude nutné dodržet.

Balíček také rozšiřuje definici takzvaného velkého vozidla i o nákladní vozidla a soupravy o hmotnosti od 2,5 do 3,5 tuny, což jsou hlavně velké dodávky, pokud provozují mezinárodní silniční dopravu, případně takzvanou kabotáž, tedy silniční dopravu v zemi, v níž nesídlí. Důvodem je to, že roste počet podniků, které jimi tuto dopravu provozují. Unie se snaží zabránit tomu, aby obcházely pravidla. Navíc to má sblížit pravidla hospodářské soutěže. Povinnost mít tachograf na ně podle balíčku dopadne až v roce 2026.

Balíček představuje reformu silniční dopravy v EU. Upravuje přístup na trh nákladní dopravy, vysílání zaměstnanců v dopravě a má zlepšit pracovní podmínky řidičů. Nová pravidla mají zamezit situacím, kdy některé zejména západoevropské státy vyžadovaly vyplácet řidičům minimální mzdu ve výši země, kterou právě projíždí. Vzhledem k tomu, že v těchto zemích jsou mzdy mnohem vyšší než v Česku nebo dalších okolních zemích, by byla tato pravidla podle dopravců pro české firmy téměř likvidační.

Podle dřívějšího vyjádření ministerstva dopravy je největším úspěchem české strany při vyjednávání o balíčku možnost jízd tzv. koleček. To jsou případy, kdy řidič naloží zboží v ČR, odveze jej například do Španělska a na cestě zpět učiní třeba dvě různé přepravy. Jde o nejčastější obchodní model českých dopravců. Dopravci uvítali také možnost překročit při návratu domů dobu řízení o dvě hodiny, což jim umožní strávit více času doma.


Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526