Monitoring dotačních příležitostí.

 13. 5. 2024

Podpora výzkumu, vývoje a inovací. Ve třech výzvách MPO je pro podnikatele připravena jedna miliarda korun.* 

MŽP chce do budoucna více podporovat dřevostavby z programu Nová zelená úsporám.* 

Podpora výzkumu, vývoje a inovací. Ve třech výzvách MPO je pro podnikatele připravena jedna miliarda korun.

16.4.2024, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří malé a střední podniky a start-upy prostřednictvím třech nových výzev: Partnerství znalostního transferu, Spolupráce – klastry a Proof of Concept. Výzvy podpoří projekty, které spojují firmy a vědecké organizace, pomohou podnikatelům s posílením výzkumných a inovačních kapacit a podpoří rozvoj nových technologií.

Z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je na tyto výzvy celkově připravena jedna miliarda korun. Žádosti bude možné podávat prostřednictvím portálu ISKP2021+.

„Aby malé a střední podniky či start-upy uspěly se svými produkty, potřebují před uvedením na trh ověřit funkčnost svých výrobků a také šanci na úspěch na vysoce konkurenčním trhu. S rozvojem inovací může podnikům pomoci spolupráce s výzkumnými organizacemi a předávání know-how. My jim s tím chceme pomoci a přispět tak k rozvoji jejich potenciálu,” říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Proto jsme připravili tři výzvy z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, prostřednictvím kterých v tom podnikatele podpoříme. Posílíme tak konkurenceschopnost českých podniků a pomůžeme jim s prosazením na zahraničních trzích. V těchto výzvách je pro ně připravena celkem jedna miliarda korun.”

Výzva Partnerství znalostního transferu

Malé a střední podniky mohou žádosti podávat od 25. dubna 2024 do 9. dubna 2025 prostřednictvím portálu ISKP2021+. Celková alokace z OP TAK je 250 milionů korun.

S předáním know-how a znalostí podnikatelům pomohu Asistenti nebo Asistenti znalostního transferu, kteří musí být absolventy magisterského/doktorského studia. Podnik nebo znalostní organizace je vybere ve výběrovém řízení. „Asistent bude následně provádět transfer přímo v provozovně podniku za odborného dozoru akademického pracovníka z expertního pracoviště. Tímto způsobem tak fakticky dochází k propojování podniku s akademickým prostředím za účelem zavádění inovačních procesů v podnicích,“ říká vrchní ředitel fondů Evropské unie Marian Piecha.

Více informací najdete na tomto odkazu.

Výzva z programu Proof of Concept

Podnikatelé mohou žádosti podávat od 24. dubna 2024 do 10. září 2024 prostřednictvím portálu ISKP2021+. Celková alokace z OP TAK je 250 milionů korun.

Výzva se zaměřuje na podporu dvou přípravných kroků, které malým a středním podnikům nebo tzv. small mid-cap společnostem pomohou s ověřením jejich produktu před zavedením na trh a s určením prodejního potenciálu. V prvním z nich si může firma od výzkumné organizace nechat připravit studii proveditelnosti a ve druhém kroku výzkumníci ve spolupráci s firmou finalizují studii a ověří fungování prototypu v provozních podmínkách. Součástí vyhodnocení bude také detailní strategie komercializace, včetně ošetření práv duševního vlastnictví a plánu na získání finančních zdrojů.

Míra podpory pro přípravu studie proveditelnosti je 70 % pro malý podnik, 60 % pro střední a 50 % pro small mid-cap z celkových způsobilých výdajů. Na jeden projekt studie lze získat finanční příspěvek od 1 milionu do 10 milionů korun. Na dokončení studie a testování prototypu mohou malé a střední podniky získat až 50 % celkových způsobilých výdajů. Výzkumné organizace pak dosáhnou až na 85 % a small mid-cap na 25 %. Podnikatelé a výzkumné organizace mohou zažádat o dotaci v rozmezí od 1 milionu do 50 milionů korun.

Více informací najdete na tomto odkazu.

Výzva Spolupráce – klastry

Výzkumné organizace a podnikatelé mohou žádosti podávat od 25. dubna 2024 do 5. dubna 2025 prostřednictvím portálu ISKP2021+. Celková alokace z OP TAK je 500 milionů korun.

Pro zvýšení spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi je v rámci této výzvy možné žádat o podporu na konkrétní kolektivní výzkum, sdílenou infrastrukturu a na zvýšení kapacit a znalostí klastrové organizace. Výsledky projektu by měly sloužit pro více podniků. Díky tomu tak mohou podniky vyvinout vlastní specifická řešení pro nové produkty, procesy a služby. V rámci sdílené infrastruktury lze žádat o podporu na založení a rozvoj centra klastru včetně technického vybavení.

Výše podpory se liší podle velikosti podniku. Na jeden projekt lze získat podporu od 2 milionů korun až do 80 milionů podle podporované aktivity.

„Cílem výzvy je přispět k vytváření vazeb mezi podniky, výzkumnými organizacemi, technologickými centry, digitálními inovačními huby a dalšími podpůrnými organizacemi, stejně jako vytvářet inovační a investiční příležitosti a akcelerovat průmyslové změny,“ říká vrchní ředitel fondů Evropské unie Marian Piecha s tím, že hlavním záměrem je především zvýšit inovační kapacity malých a středních podniků pro zavádění nových inovačních řešení a pokročilých technologií.

Více informací najdete na tomto odkazu.

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a administrací projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a zároveň provozuje bezplatnou Zelenou linku 800 800 777.

OP TAK 2021-2027 je jeden z klíčových evropských programů na podporu podnikatelů. Jeho cílem je zvýšit přidanou hodnotu podniků, podpořit rozvoj nových inovativních firem a usnadnit chytrý přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Program se primárně zaměřuje na podporu malých a středních podniků. V oblasti úspor energií, energetické a digitální infrastruktury nebo výzkumu a vývoje nechybí ani podpora pro velké podniky. Řídícím orgánem je sekce fondů Evropské unie na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/podpora-vyzkumu–vyvoje-a-inovaci–ve-trech-vyzvach-mpo-je-pro-podnikatele-pripravena-jedna-miliarda-korun–280589/


MŽP chce do budoucna více podporovat dřevostavby z programu Nová zelená úsporám.

26.4.2024, Zdroj: ČTK

Ministerstvo životního prostředí chce více podporovat výstavbu energeticky úsporných dřevostaveb pomocí dotací po chystaných změnách v programu Nová zelená úsporám. Podle úřadu je dřevo materiálem budoucnosti, protože v sobě ukládá uhlík, a pomáhá tak snížit uhlíkovou stopu. Změny v dotacích by mohly začít platit od příštího roku, uvedlo dnes MŽP v tiskové zprávě.

„Rádi bychom zvýhodnili nové energeticky úsporné dřevostavby – rodinné a bytové domy v rámci připravovaného redesignu našeho nejúspěšnějšího programu Nová zelená úsporám. Předpokládáme, že by změny měly začít platit od ledna příštího roku,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Veřejné budovy by pak mohly být podpořeny z Modernizačního fondu nebo z výnosů z emisních povolenek. „I tyto budovy ale budou muset dosáhnout stejné úrovně provozní energetické náročnosti. Zároveň však chceme usnadňovat jejich povolovací proces, který je v tuto chvíli složitý,“ dodal.

Podle Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) narůstá poptávka po dřevostavbách. „Na tuzemském trhu se posledních osm let pohybuje podíl dřevostaveb okolo 14 procent a je velmi pravděpodobné, že se bude dál zvyšovat. Dřevo je spolehlivým materiálem a svými vlastnostmi a životností se vyrovná klasickým zděným nebo betonovým konstrukcím. Dopady na životní prostředí jsou navíc několikanásobně nižší,“ uvedla ředitelka ADMD Lenka Trandová.

V budoucnu budou podle Trandové běžné dřevostavby i pro veřejné služby a velmi pravděpodobně také pro průmysl. „Například ve Finsku již nyní stojí několik veřejných budov, které jsou postaveny ze dřeva. Měli jsme možnost tyto budovy navštívit a společně se zástupci finského ministerstva životního prostředí proběhla diskuse o tom, jak je jejich strategie snižování uhlíkové stopy ve stavebnictví nastavená, a jsme připraveni podobné aktivity podporovat i u nás,“ řekla.

Ministerstvo současně připravuje metodiku pro vyhodnocení dopadu stavebních konstrukcí a budov na životní prostředí a také kalkulačku, díky které si bude moci vypočítat uhlíkovou stopu své stavby každý. „Kalkulačka pro výpočet uhlíkové stopy z různých materiálů bude počítat celý životní cyklus. Dá se očekávat, že dřevo bude vycházet velice dobře. V rámci podpory cirkularity také chceme prosazovat efektivní recyklaci odpadů, které obsahují dřevo,“ uvedl Hladík.

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) spravuje vedle ministerstva také Státní fond životního prostředí (SFŽP). V lednu oznámily, že se podpora z programu navýší o deset miliard korun. Peníze úřady vyčlení z Modernizačního fondu, který čerpá peníze z výnosů emisních povolenek. Standardní program Nová zelená úsporám podporuje rekonstrukce a změny, které přispívají k úspornějšímu bydlení. Dotace mohou pokrýt až polovinu výdajů a vyplácí se po realizaci investice.

puz snm

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526