Monitoring dotačních příležitostí.

 20. 5. 2024

CzechInvest spouští novou výzvu projektu Technologická inkubace.* 

Firmy, výzkumníci a klastry mohou žádat o dotace na inovační aktivity ve dvou výzvách OP TAK.* 

MMR už nabídlo obcím miliardu na přípravu bytových projektů. V poslední výzvě je to dalších 400 milionů korun.* 

CzechInvest spouští novou výzvu projektu Technologická inkubace.

Agentura CzechInvest spouští další výzvu projektu Technologická inkubace, který prostřednictvím sedmi technologicky specializovaných hubů podporuje startupové prostředí i nové firmy přinášející inovativní technologie na komerční trhy.

30.04.2024 | Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Příjem žádostí bude probíhat od 2. do 30. května. CzechInvest má pro inovativní startupy připraveno celkem 118 milionů korun.

„V rámci projektu Technologická inkubace otvíráme další výzvu pro inovativní startupy, které představují hnací motor vyspělé ekonomiky a zároveň se stále větší mírou začínají podílet na zaměstnanosti a hrubém domácím produktu Česka. Novou výzvou necílíme jen na současné podnikatele, ale investujeme tím i do budoucnosti, do nových nápadů a nových podnikatelských záměrů. Česko má potenciál stát se centrem inovací a projekt Technologická inkubace hraje důležitou roli při realizaci této vize,“ uvedl Jan Michal, generální ředitel agentury CzechInvest.

Do Technologické inkubace bylo možné se hlásit už celkem třikrát. Do první výzvy podalo žádost 116 startupů, ze kterých úspěšně prošlo hodnocením a do inkubace vstoupilo 37 startupů s celkovou alokací 98 milionu korun. Ve druhé pak uspělo 53 žadatelů (z celkového množství 196) a získali podporu v celkové výši 138 milionů. Třetí výzva umožnila podat přihlášky také firmám z oblastí biotechnologií, pokročilých materiálů, zdravotnictví nebo bezpečnostních řešení. Žádostí bylo přijato celkem 169 a aktuálně agentura CzechInvest dokončuje jejich hodnocení.

„V poslední, v pořadí třetí výzvě bylo vybráno 47 firem, které dostaly nejvíce bodů od odborných komisí. Nyní bude následovat formální kontrola, abychom ověřili, že budou splněny i formální podmínky. V příštích dnech budeme všem žadatelům doručovat výsledky, aby ti, na které alokace nevyšla, měli šanci přihlásit se znovu,“ říká Tereza Kubicová, náměstkyně pro technologický rozvoj v agentuře CzechInvest.

CzechInvest začíná spolupracovat s padesátkou nových startupů v projektu Technologická inkubace

„Vzhledem k velkému zájmu o nové oblasti jsme novou výzvu upravili tak, aby pro firmy z oblastí biotechnologií, pokročilých materiálů, zdravotnictví a bezpečnostních řešení byla alokována větší částka, protože těchto sektorů se netýkaly první dvě projektové výzvy,“ dodává Kubicová.

Všichni zájemci si od 30. dubna mohou z webu programu stáhnout dokumenty potřebné pro podání žádosti, včetně podrobných informací o výzvě. Jejich příjem pak začne ve čtvrtek 2. května a potrvá do 30. května 2024.

V rámci nově vyhlášené, v pořadí čtvrté výzvy lze podávat žádosti do všech podporovaných technologických oblastí – mobilita, umělá inteligence, kreativní průmysly, ekoinovace, pokročilé technologie a materiály a oblasti týkající se ochrany života, zdraví a bezpečnosti.

Možnosti pro startupy nabídne i vesmírný inkubátor

V letošním roce se také rozšiřují možnosti pro startupy využívající kosmické technologie, a to díky propojení CzechInvestem provozovaného inkubátoru Evropské kosmické agentury (ESA BIC Czech Republic) s programem Technologická inkubace. Tato spolupráce umožní startupům ze sektoru space dosáhnout na podporu až ve výši 200 tisíc eur a celkově rozšíří možnosti inkubace.

Vesmírný inkubátor funguje prostřednictvím samostatných projektových výzev. Aktuální výzva je otevřena do 5. září. Zároveň se startupy ze všech oblastí, včetně těch využívajících kosmické technologie, mohou nepřetržitě hlásit do takzvané preinkubace, která nabízí možnost poradenství ohledně projektových záměrů.

Pro letošní rok má CzechInvest opět připraveny dvě výzvy. Další, v pořadí již pátou, plánuje realizovat na podzim 2024.

Technologická inkubace představuje největší iniciativu pro podporu startupů v historii Česka a je financována z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu The Country for the Future. Předpokládá podporu až 250 inovativních startupů částkou zhruba 680 milionů korun v sedmi technologických oblastech, ve kterých má Česko vysoký konkurenční potenciál.

Znění aktuální výzvy a další informace o projektu


Firmy, výzkumníci a klastry mohou žádat o dotace na inovační aktivity ve dvou výzvách OP TAK.

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zahájila na konci dubna příjem žádostí o dotace ve dvou výzvách na podporu výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Ve dvou výzvách je k dispozici 750 milionů korun.

29.04.2024 | Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Ve výzvě Partnerství znalostního transferu je pro firmy a výzkumné organizace připraveno celkem 250 milionů korun. Výzva Spolupráce – Klastry je určena pro klastrové organizace a je v ní k dispozici celkem 500 milionů korun.

Výzvy vyhlásilo 9. a 11. dubna 2024 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK.

„Inovace jsou pro každý podnik hnacím motorem rozvoje úspěšného podnikání. Proto je cílem těchto dvou výzev podpořit zavádění inovací do praxe a rozvíjet spolupráci podniků s výzkumnými organizacemi, digitálními huby nebo technologickými centry, jejímž cílem bude rozvoj nových nápadů nastartovat,“ informuje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Dotace z OP TAK podpoří i inovační výkonnost firem, ve výzvě je připravena miliarda

Záměrem výzvy Partnerství znalostního transferu je vytvořit partnerství v oblasti vývojových a inovačních aktivit mezi podniky a znalostními organizacemi a posílit tak předávání informací, odborných znalostí, souvisejících technologií a dovedností z akademické sféry, ke kterým podnik nemá přístup. Tím podpořit a urychlit inovační procesy ve firmách a naopak sladit výzkumná témata, která provádějí výzkumné organizace, s potřebami podniků.

Žádoucí je také větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou. „Žadatelé mohou dotace využít na zavedení pokročilých technologií v podniku, vývoj či inovace nových produktů a služeb nebo inovaci procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu anebo pro zlepšení výrobních či podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace,“ říká Jan Piskáček, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Firmy mohou ve výzvě získat až 70 % a výzkumné organizace až 85 % způsobilých výdajů zpět právě formou dotace.

Podrobné informace k výzvě Partnerství znalostního transferu

Výzva Spolupráce – Klastry je také zaměřena na podporu posilování vazeb. A to mezi firmami, výzkumnými organizacemi, technologickými centry, digitálními inovačními huby a dalšími podpůrnými organizacemi rozvojem inovačních klastrů jako nástrojů pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

„Podpora může organizacím sloužit například k realizaci kolektivního výzkumu nebo na založení, rozvoj a vybavení centra klastru,“ vyjmenovává možnosti dotací Jan Piskáček. Ve výzvě je možné čerpat dotace až na 70 procent způsobilých výdajů.

Podrobné informace k výzvě Spolupráce – Klastry


MMR už nabídlo obcím miliardu na přípravu bytových projektů. V poslední výzvě je to dalších 400 milionů korun.

30.4.2024, Zdroj: MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která obcím a krajům pomůže financovat přípravu projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci bytových domů. Resort na ni vyčlenil 400 milionů z evropských zdrojů – Národního plánu obnovy. Dohromady s předešlými výzvami MMR podpořilo nebo podpoří projektovou přípravu obcí zhruba 1,4 miliardy korun.

„Rozšiřování obecních bytových fondů je efektivní způsob, jak dlouhodobě zvýšit dostupnost bydlení. Větší města to dobře ví a mnoho z nich se už touto cestou samo vydalo. Od starostů a starostek menších obcí ale často slyším, že je brzdí drahá příprava bytových projektů – bez toho se pak ani nemohou hlásit o dotace nebo úvěry na výstavbu a rekonstrukce. Z Národního plánu obnovy proto samosprávám nabízíme 400 milionů korun, které pomohou tuto bariéru částečně odstranit. Za tuto částku je možné připravit projekty s celkovými investičními náklady ve výši zhruba 4 miliardy korun,” prohlásil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Výzva Ministerstva pro místní rozvoj podpoří zpracování projektové dokumentace pro výstavbu dostupného nájemního bydlení. Přihlásit se do ní mohou obce, kraje a jejich organizace. Finanční podpora jim pomůže připravit a dokončit projekty až do fáze vyhlášení soutěže na zhotovitele. Pokryje až 100 % uznatelných nákladů (mimo DPH) na pořízení projektové dokumentace, studie proveditelnosti i stavebně technologického řešení nebo realizaci architektonické a urbanistické soutěže. Kromě toho mohou samosprávy z podpory hradit také přípravu smluv typu Design and Build, PPP a EPC, v rámci kterých úzce spolupracují se soukromým sektorem. „V rámci reformy Bydlení pro život nám jde o to, aby se obce nebály spolupracovat na projektech dostupného bydlení například s bankami nebo developery. Některým to pomůže překonat případný nedostatek vlastního kapitálu nebo expertízy a získat byty za rozumný nájem pro mladé rodiny nebo různé prospěšné profese,” uvedl Bartoš.

Z výsledků loňského průzkumu MMR vyplývá, že jen asi třetina větších obcí v České republice měla v posledních osmi letech nějakou zkušenost s vlastní bytovou výstavbou. Se svým bytovým fondem je přitom nespokojeno zhruba 70 % všech obcí. „Nechceme opakovat chyby předchozích vlád, kdy dotace na výstavbu obecních bytů narazily na nezájem žadatelů. To neznamená, že by samosprávy nechtěly stavět. Důvodem bylo také to, že neměly připravené projekty, vysoutěženého dodavatele, územní rozhodnutí, stavební povolení, schválený záměr, vhodný pozemek atd. Díky této podpoře mohou mít obce projekty v zásobě a jakmile se objeví možnost výhodného financování, budou na to připravené. To je klíčové, aby se nastartoval dlouhodobý trend budování obecních bytů,” vysvětlil BartošPodle pravidel výzvy mají obce realizovat výstavbu podle projektů do deseti let od získání podpory – to pomůže zvýšit výstavbu dostupných nájemních bytů ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Resort v rámci své reformy Bydlení pro život nabízí samosprávám praktické poradenství ohledně financování, přípravy a realizace projektů. Obrátit se mohou na Kompetenční a koordinační centrum, v rámci kterého jsou k dispozici odborníci z oblasti veřejných investic, nebo Regionální centra podpory investic pod Státním fondem podpory investic. Ten také ve druhé polovině roku vyhlásí program Dostupné bydlení  letos v něm obce i soukromé subjekty mohou na výstavbu, rekonstrukce a nákupy bytů získat dotace a úvěry ve výši přes dvě miliardy korun. Na výběru vhodných projektů a možnostech financování dostupného bydlení v České republice MMR spolupracuje také s Evropskou investiční bankou.

MMR zahájilo příjem žádostí ve výzvě na přípravu bytových projektů na začátku května. Detailní dokumentaci najdete na tomto odkazu.

Výzva č. 5 komponenty 4.1. Systémová podpora veřejných investic, subkomponenty 4.1.3 Finanční podpora přípravy projektů souladných s cíli EU je zaměřena na podporu dostupného nájemního bydlení v souladu s novými výzvami v oblasti digitální a zelené tranzice.

Evropská komise povolila program na podporu dostupného nájemního bydlení

Evropská komise schválila český program veřejné podpory ve výši 476 milionů eur (12 mld. korun) na podporu výstavby, rekonstrukce a pořízení cenově dostupných nájemních bytů. Projekt bude částečně financován z nástroje pro obnovu a odolnost. Příprava notifikace a vyjednávání s Evropskou komisí probíhaly s podporou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Cílem programu je podpořit dodatečnou nabídku nájemních bytů, které by trh sám o sobě nezajistil. Byty budou poskytovány za dostupné nájemné domácnostem spadajícím do jedné z následujících skupin: i) domácnosti s nedostatkem finančních prostředků, ii) mladé rodiny a iii) domácnosti, jejichž alespoň jeden člen vykonává povolání zásadního charakteru, jako je zdravotnictví, vzdělávání, udržování veřejné bezpečnosti, poskytování sociálních služeb nebo veřejná správa.
Podpora bude poskytována formou půjčky nebo kombinací půjčky a přímého grantu. V rámci programu budou moci podporu na výstavbu a rekonstrukci získat za určitých podmínek všechny právnické osoby se sídlem v Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, zatímco podporu na pořízení nemovitostí budou moci získat pouze právnické osoby veřejného sektoru a neziskové organizace, které se prokazatelně dlouhodobě věnují poskytování sociálního nebo dostupného bydlení. Příjemci budou vybíráni na základě řady kritérií, jako je kvalita projektu a environmentální, sociální a ekonomická udržitelnost. Podpora v rámci tohoto opatření bude poskytována do 31. prosince 2029.
Komise shledala, že opatření je nezbytné a vhodné k podpoře nabídky cenově dostupných nájemních bytů. Komise dále dospěla k závěru, že opatření je přiměřené, neboť je omezeno na nezbytné minimum a má omezený dopad na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy. Na tomto základě Komise český program schválila podle pravidel EU pro státní podporu.
Tisková zpráva Evropské komise.

MMR: Dvacet let od vstupu do Unie může Česko poprvé financovat dostupné byty z veřejných zdrojů

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a Státní fond podpory investic dojednali s Evropskou komisí podporu dostupného bydlení v České republice z veřejných peněz. Díky tomu může stát financovat vznik nájemních bytů s nižším než tržním nájemným například pro mladé lidi do 35 let nebo prospěšné profese v regionech. Dotace a výhodné úvěry na projekty dostupného bydlení budou moci získat samosprávy i soukromé subjekty – už letos to budou zhruba dvě miliardy korun.

Stát dosud finančně podporoval vznik sociálních bytů, na které může v ČR dosáhnout zhruba 130 tisíc lidí. Podpora dostupného bydlení, tedy standardních nájemních bytů i pro střední třídu, ale dosud možná nebyla.  Bránil tomu chybějící souhlas Evropské komise, že je to v souladu s pravidly veřejné podpory. „V zahraničí hraje sektor dostupného bydlení klíčovou roli při zvládání bytové krize, u nás se ale žádná z předchozích vlád ani nepokusila ho s Evropskou komisí vyjednat. Zhruba za rok se nám podařilo dohodnout vše potřebné a ve druhé polovině roku rozjíždíme první program. Podmínky pro cílovou skupinu splňují asi dva miliony lidí v ČR,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

V rámci takzvané notifikace státy sedmadvacítky oznamují Evropské komisi své záměry podporovat určité oblasti z veřejných zdrojů. Musí prokázat, že kvůli nim nedojde k narušení volného trhu, případně dokládají, že společenský přínos veřejné podpory převáží nad riziky. Teprve poté může Evropská komise potvrdit, že konkrétní záměr vyhovuje pravidlům a je slučitelný s vnitřním trhem. „Rozhodnutí Evropské komise nám dovoluje poskytnout podporu sektoru dostupného nájemního bydlení až ve výši dvanácti miliard do roku 2030. První tři roky máme zajištěné financování z Národního plánu obnovy. Do programu se mohou přihlásit obce i ostatní právnické osoby. Půjde o kombinaci dotací a výhodných úvěrů, takže se investované prostředky budou státu vracet a v budoucnu podpoří další bytové projekty,“ dodává ředitel Státního fondu podpory investic (SFPI) Daniel Ryšávka.

Náklady na výstavbu, rekonstrukce nebo nákupy dostupných nájemních bytů se budou postupně vracet z nájemného. To se bude dlouhodobě držet pod tržní hladinou nájemního bydlení v daném místě a srovnatelné kvality. „Chceme, aby tu byla důstojná alternativa pro lidi, kteří z různých důvodů nedosáhnou na vlastní bydlení nebo si ho nepřejí. Budeme rádi, když se o podporu budou co nejvíce hlásit obce – podle průzkumu jich je většina se svými bytovými fondy nespokojená. Zároveň jsme se snažili vše nastavit tak, aby bylo dostupné bydlení zajímavé i pro soukromý sektor,“ prohlásil Bartoš. Podporované byty budou například pro mladé rodiny, učitele, zdravotníky i lidi, kteří nevlastní nemovitost a zároveň nepatří mezi 20 % obyvatel s nejvyššími příjmy.

Notifikaci programů dostupného bydlení už Evropská komise dříve schválila například Irsku nebo Švédsku. „Příklad Irska ukazuje, že podpora dostupného bydlení má na trh pozitivní dopady. V době vysokých úroků hypoték a padající poptávky po nemovitostech se stavební firmy mohou více zaměřit na dostupné nájemní byty. Díky tomu během krizí nedochází k tak prudkému poklesu celkové výstavby,“ dodal Bartoš.

Podpora dostupných nájemních bytů je součástí širší reformy Bydlení pro život realizované MMR. Mimo jiné do ní patří také nový stavební zákon nebo návrh zákona o podpoře v bydlení. Na hledání vhodných projektů dostupného bydlení i zdrojů financování resort spolupracuje s Evropskou investiční bankou a dalšími institucemi. Samosprávám dále nabízí finanční podporu přípravy bytových projektů a přímo v regionech i související expertízu.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526