Monitoring dotačních příležitostí.

 27. 5. 2024

Dotace z OP TAK podpoří opatření na úsporu energie ve firmách.* 

Firmy mohou žádat o dotace na produktové a procesní inovace.* 

Staré osvětlení, okna a nedostatečné zateplení budov. NRB podpoří realizaci energetických úspor ve firmách.* 

Dotace z OP TAK podpoří opatření na úsporu energie ve firmách.

Podpora komplexních projektů na instalaci obnovitelných zdrojů energie, zelených střech nebo zařízení pro zadržování a využívání dešťové vody. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo II. výzvu aktivity Úspory energie z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

10.05.2024 | Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Malé, střední a velké podniky budou moci získat maximálně 750 milionů korun na investiční projekt. Příjem žádostí bude probíhat od 24. května 2024 až do 31. října 2025 prostřednictvím portálu ISKP2021+.

„Energetické úspory jsou cestou, jak snižovat náklady na energie, zvyšovat naši energetickou bezpečnost a lépe chránit životní prostřední. Snižování spotřeby energií je navíc důležitou součástí modernizace celé české energetiky a také řízeného odchodu od uhlí. Pro konkurenceschopnost českých podniků je klíčové, aby efektivně zaváděly energeticky úsporná opatření. Proto jsme připravili výzvu z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na podporu projektů, které se na úspory energií zaměřují. Jde například o instalaci solárních panelů, technologií na vytápění nebo zařízení pro využívání dešťové vody,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Na opatření na úspory energií je pro firmy připraveno pět miliard korun. Podniky si navíc mohou vybrat z dalších výzev, které resort na energeticky úsporná opatření a rozvoj obnovitelných zdrojů energie průběžně vypisuje. Stále je tak možné podávat žádosti do výzvy na výstavbu malých vodních elektráren nebo na udržitelné hospodaření s vodou. Připravuje se také výzva na podporu výstavby větrných elektráren.

Chceme zvýšit energetickou efektivitu podniků

O podporu na projekty úspor energie budou moci žádat malé, střední a velké podniky z celé České republiky kromě Prahy. Stejně jako u předchozí výzvy budou mít vybrané kraje o něco vyšší podporu podle jejich ekonomické výkonnosti.

V rámci OP TAK vyhlásilo MPO výzvy za 35 miliard. Největší zájem je o podporu na úspory energií

„Budeme podporovat projekty na modernizaci zařízení, optimalizaci výrobních procesů nebo využití obnovitelných zdrojů energie. Cílem výzvy je podnikům pomoci zlepšit jejich energetickou efektivitu a podpořit udržitelné hospodaření, což znamená, že projekty musí být nejen technicky proveditelné, ale také ekonomicky výhodné,“ dodává vrchní ředitel Sekce fondů EU Marian Piecha.

Mezi podporované aktivity patří snížení energetické náročnosti firemních budov, kterou lze kombinovat například s podporou instalace integrovaného zařízení na místě, které vyrábí elektřinu, vytápění nebo chlazení z obnovitelných zdrojů energie. Podpořeny budou i investice do zelených střech a do zařízení pro zadržování a využívání dešťové vody.

U opatření mimo renovace budovy v rámci energetického hospodářství se pak jedná například o podporu snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé emise oxidu uhličitého) nebo využití odpadní energie pro pokrytí vlastní potřeby energetického hospodářství.

Byly vyhlášeny nové výzvy na modernizaci lokálních distribučních sítí

Maximální dotace = 750 milionů

Maximální výše dotace je zhruba 750 milionů korun (30 milionů EUR) na podnik a na investiční projekt. Celkové způsobilé výdaje (CZV) na projekt musí být minimálně ve výši 625 tisíc korun a maximálně dvě miliardy korun.

Podpora na náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a výběrové řízení, bude poskytována ve výši 50 procent ze způsobilých výdajů. Maximální výše způsobilých výdajů na organizaci výběrových řízení položku může činit 80 000 korun na jednu žádost o podporu.

Více informací k výzvě Úspory energie

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a administrací projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a zároveň provozuje bezplatnou Zelenou linku 800 800 777.

OP TAK 2021-2027 je jeden z klíčových evropských programů na podporu podnikatelů. Jeho cílem je zvýšit přidanou hodnotu podniků, podpořit rozvoj nových inovativních firem a usnadnit chytrý přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Program se primárně zaměřuje na podporu malých a středních podniků. V oblasti úspor energie, energetické a digitální infrastruktury nebo výzkumu a vývoje nechybí ani podpora pro velké podniky. Řídicím orgánem je Sekce fondů EU Ministerstva průmyslu a obchodu.


Firmy mohou žádat o dotace na produktové a procesní inovace.

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zahájila 7. května příjem žádostí o dotace ve výzvě Inovace. Firmy tak mohou žádat o finanční podporu na produktové a procesní inovace.

07.05.2024 | Agentura pro podnikání a inovace (API)

Výzvu vyhlásilo 23. dubna 2024 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. API bude žádosti přijímat do 31. července 2024.

„Českým podnikatelům chceme vytvořit co nejlepší podmínky k tomu, aby se jim dařilo prosazovat jak doma, tak v zahraničí. Proto jsme připravili výzvu, která pomůže rozšířit jejich spolupráci s výzkumným sektorem a prostřednictvím ní zavádět inovace do praxe. Díky tomu podniky na trh uvedou nové, moderní produkty, zvýší svoji efektivitu a sníží své náklady,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že v OP TAK je pro české podniky připravena jedna miliarda korun.

Výzva cílí na posílení inovační výkonnosti českých firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na globálním trhu. „Firmy mohou využít unikátních výsledků výzkumu a vývoje, které získají ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, a rozšířit tak své know-how pro vlastní inovace nebo zvýšit efektivnost interních procesů v oblasti řízení inovací. Konečným cílem by tak měl být nárůst počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů,“ říká Jan Piskáček, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „V oblasti produktové inovace mohou žadatelé dotační podporu využít na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb. Pro procesní inovaci se mohou zaměřit na zvýšení efektivity procesů výroby a poskytování služeb.“

Firmy mohou ve výzvě získat až 60 % způsobilých výdajů zpět formou dotace. Podrobné informace o této výzvě z OP TAK jsou dostupné na webu agentury API.

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

OP TAK 2021-2027 je jeden z klíčových evropských programů na podporu podnikatelů. Jeho cílem je zvýšit přidanou hodnotu podniků, podpořit rozvoj nových inovativních firem a usnadnit chytrý přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Program se primárně zaměřuje na podporu malých a středních podniků. V oblasti úspor energií, energetické a digitální infrastruktury nebo výzkumu a vývoje nechybí ani podpora pro velké podniky. Řídícím orgánem je sekce fondů Evropské unie na Ministerstvu průmyslu a obchodu.


Staré osvětlení, okna a nedostatečné zateplení budov. NRB podpoří realizaci energetických úspor ve firmách.

Národní rozvojová banka má pro podniky připraveno celkem 1,8 miliardy korun v programu Nové úspory energie. Ty by mohly z části pokrýt jejich náklady na realizaci udržitelného projektu.

13.05.2024 | Národní rozvojová banka (NRB)

Podnikatelé se ve svých budovách dennodenně potkávají s problémy, které zvyšují jejich účty za energie. Nedostatečné těsnění oken, špatné osvětlení nebo zateplení jsou jen hrstkou z problémů, kterým čelí. Se schválením Směrnice o energetické náročnosti budov Radou EU se navíc na renovace a úsporné budovy bude klást v příštích letech výrazně větší důraz a podnikatelé budou muset do přechodu na udržitelná řešení investovat nemalé částky. Pomocnou ruku jim nabízí Národní rozvojová banka se svým programem Nové úspory energie, který z části pokryje jejich náklady na realizaci udržitelného projektu. Na program banka vyčlenila 1,8 miliardy korun.

Ceny energií v posledních letech výrazně stouply a s tím se zvýšily i zálohy za energie. Podnikatelé tak najednou museli začít řešit energetický management, který pro ně do té doby nebyl prioritou. „Začali se zajímat, kde by mohli snížit svou spotřebu, jaké stroje vyřadit z provozu a jak své budovy proměnit v úsporné. Postupně tak přišli na to, že jejich budova často nemá funkční energetický management a peníze jim často unikají doslova oknem,” říká Eva Baková, specialistka energetiky Národní rozvojové banky.

Jedním takovým podnikatelem byl i Karel Řepa, spolumajitel společnosti Retre. „Provoz prádelny byl energeticky náročný, proto nám investice do úsporných opatření dávaly velký smysl – tím více pak při pohledu na ceny energií. Začali jsme s postupnou obnovou našeho strojního řízení. Nejdříve jsme nahradili zastaralý zdroj páry na LTO novým zařízením na plyn a poté jsme začali postupně nahrazovat parní spotřebiče, tedy žehliče a sušičky, plynovými,” říká Řepa. Tím to ale neskončilo. Společnost se pustila i do zvýšení výkonu její fotovoltaiky.

Problém firmy Retre není výjimkou, patří k řadě nejčastějších problémů, se kterými se podnikatelé u svých budov potýkají. K těm patří kromě zastaralých technologií a strojů také:

  • stará okna
  • netěsnící dveře
  • energeticky náročné osvětlení
  • špatný stav fasády budovy

„Podnikatelé v počáteční fázi často neví, co je třeba v jejich budově vylepšit či vyměnit. V této situaci jim pomohou kolegové z programu ELENA, kteří jim nabídnou pomocnou ruku s přípravou energeticky úsporného projektu a navrhnou jim řešení na míru. Ať už jde o odstranění několika starších strojů a jejich nahrazení jedním novým, který nespotřebuje tolik energie, nebo například o výměnu žárovek za LED osvětlení či dvojskel za trojskla. Podoba řešení se liší, často je to však velice komplexní. Málokdy se setkáváme s tím, že by podnikateli stačilo pouze vyměnit světla nebo okna,” říká Baková.

Program ENERG: Podpora podnikatelských projektů zaměřených na úspory energie v Praze

NRB podnikatelům pomáhá nejen s návrhem energetického projektu a vypracováním energetického posudku v rámci asistenčního programu ELENA, ale také s financováním v rámci programu Nové úspory energie. V něm mohou podnikatelé zažádat o zvýhodněný úvěr s úrokem 1,99 % p.a. Po úspěšném dokončení úsporných opatření mohou požádat o vyplacení dotační složky úvěru ve výši až 35 % ze způsobilých výdajů projektu. Díky této podpoře se mohou podnikatelé pustit do jednodušších i rozsáhlejších oprav svých budov.

O tom, že je správný čas se do renovací budov pustit, svědčí také Směrnice o energetické náročnosti budov, kterou ve druhé polovině dubna schválila Rada EU. Jejím cílem je, aby byly všechny budovy do roku 2050 uhlíkově neutrální. Státy EU budou mít dva roky na převedení této normy do národní legislativy.

Program Nové úspory energie je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027 Ministerstva průmyslu a obchodu. Program je určený pro firmy, které uvažují o projektech vedoucích k úspoře energií. V rámci programu mohou požádat o zvýhodněný úvěr, který je dostupný pro podnikatele všech velikostí, z celé České republiky, kromě hlavního města Prahy.

Program ELENA (European Local Energy Assistance) je financován z programu HORIZONT 2020 spravovaného Evropskou investiční bankou. Nabízí poradenství při zpracování energeticky úsporného projektu a získání energetického posudku. Cílem programu je usnadnit realizaci energeticky úsporných opatření. Je zaměřen na renovace stávajících nemovitostí a cílené investice do stavebních a technologických opatření spojených s budovou. Program ELENA nabízí úhradu 90 % způsobilých výdajů na vybrané činnosti spojené s přípravou projektu. Je vhodný nejen pro podnikatele, ale i pro, města, kraje a další subjekty veřejné správy.

Národní rozvojová banka, a.s., působí na trhu od roku 1992, toho času jako Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jejím cílem je přispět a podílet se na podpoře dlouhodobě udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtů krajů a evropských fondů banka poskytuje podporu formou záruk a zvýhodněných úvěrů a doplňuje tak nabídku bankovních a investičních produktů na trhu. Dceřinými společnostmi NRB jsou Národní rozvojový fond, který se zaměřuje na rozvoj infrastruktury se zapojením soukromých zdrojů, a Národní rozvojová investiční, jež poskytuje podporu ve formě kapitálových finančních nástrojů soukromému i veřejnému sektoru.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526