Monitoring dotačních příležitostí.

 11. 6. 2024

MPO podpoří opatření na úsporu energie ve firmách.* 

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů.* 

Na víkendové bouřky a déšť reaguje aktualizovaná výzva.* 

MPO podpoří opatření na úsporu energie ve firmách.

16.5.2024, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Z OP TAK je připraveno pět miliard korun

Praha, 10. května

Podpora komplexních projektů úspor energie zahrnující renovace budov, včetně instalace obnovitelných zdrojů energie, zelených střech nebo zařízení pro zadržování a využívání dešťové vody a modernizace technologií v podnikatelském sektoru. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje II. výzvu. Úspory energie z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Malé, střední a velké podniky budou moci získat až zhruba 750 milionů korun na investiční projekt. Příjem žádostí bude probíhat od 24. 5. 2024 do 31. 10. 2025 prostřednictvím portálu ISKP2021+.

„Energetické úspory jsou cestou, jak snižovat náklady na energie, zvyšovat naši energetickou bezpečnost a lépe chránit životní prostřední. Snižování spotřeby energií je navíc důležitou součástí modernizace celé české energetiky a také řízeného odchodu od uhlí. Pro konkurenceschopnost českých podniků je klíčové, aby efektivně zaváděly energeticky úsporná opatření. Proto jsme připravili výzvu z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na podporu projektů, které se na úspory energií zaměřují. Jde například o instalaci solárních panelů, technologií na vytápění nebo zařízení pro využívání dešťové vody,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že na opatření na úspory energií je pro firmy připraveno pět miliard korun. Podniky si navíc mohou vybrat z dalších výzev, které resort na energeticky úsporná opatření a rozvoj obnovitelných zdrojů energie průběžně vypisuje. Stále je tak možné podávat žádosti do výzvy na výstavbu malých vodních elektráren nebo na udržitelné hospodaření s vodou. Připravuje se také výzva na podporu výstavby větrných elektráren.

O podporu na projekty úspor energie budou moci žádat malé, střední a velké podniky z celé České republiky kromě Prahy. Stejně jako u předchozí výzvy budou mít vybrané kraje o něco vyšší podporu podle jejich ekonomické výkonnosti. „Budeme podporovat projekty na modernizaci zařízení, optimalizaci výrobních procesů nebo využití obnovitelných zdrojů energie. Cílem výzvy je podnikům pomoci zlepšit jejich energetickou efektivitu a podpořit udržitelné hospodaření, což znamená, že projekty musí být nejen technicky proveditelné, ale také ekonomicky výhodné,“ dodává vrchní ředitel Sekce fondů EU Marian Piecha.

Mezi podporované aktivity patří snížení energetické náročnosti firemních budov, kterou lze kombinovat například s podporou instalace integrovaného zařízení na místě, které vyrábí elektřinu, vytápění nebo chlazení z obnovitelných zdrojů energie. Podpořeny budou i investice do zelených střech a do zařízení pro zadržování a využívání dešťové vody. U opatření mimo renovace budovy v rámci energetického hospodářství se pak jedná například o podporu snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé emise oxidu uhličitého) nebo využití odpadní energie pro pokrytí vlastní potřeby energetického hospodářství.

Maximální výše dotace je zhruba 750 milionů korun (30 milionů EUR) na podnik a na investiční projekt. Celkové způsobilé výdaje (CZV) na projekt musí být minimálně ve výši 625 tisíc korun a maximálně dvě miliardy korun.

Podpora na náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a výběrové řízení, bude poskytována ve výši 50 procent ze způsobilých výdajů. Maximální výše způsobilých výdajů na organizaci výběrových řízení položku může činit 80 000 korun na jednu žádost o podporu.


CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů.

Agentura CzechInvest, která podporuje startupy od roku 2011, přichází s novou aktivitou zaměřenou na jejich akceleraci. Program Internacionalizace, ve kterém je připraveno celkem 215 milionů korun, nabízí českým začínajícím firmám jedinečnou příležitost rozvinout své snahy v rámci globální expanze.

30.05.2024 | Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

První výzva bude vyhlášena 31. května. Program Internacionalizace, který plánuje uveřejnit celkem dvě výzvy a potrvá do konce roku 2025, má za cíl podpořit nejméně 100 českých technologických startupů.

Příjem žádostí bude spuštěn v polovině června a přihlásit se do něj mohou malé a střední podniky – technologicky zaměřené startupy a spin-offy. Ty pak budou moci čerpat různé formy podpory dle klíčových aktivit – pre-mentoring, akcelerace, expanze, R&D expanze, a to až do výše tří milionů korun.

„Prostřednictvím agentury CzechInvest, která navazuje na velmi úspěšné programy CzechAccelerator a CzechDemo, chceme podpořit technologické startupy od mentoringu až po samotnou expanzi, a tím zvýšit konkurenceschopnost Česka a prezentaci naší země na globálních trzích jako technologicky vyspělého partnera,“ uvádí ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Co získají účastníci programů?

Účastníci programu budou mít možnost navštěvovat prestižní zahraniční technologické konference, získávat důležitou zpětnou vazbu na své produkty a zapojovat se do mezinárodních akceleračních programů. Důležitým cílem je také otevírání obchodních příležitostí na nových trzích, inovace produktů a služeb na základě mezinárodního know-how a přenos zkušeností z konkurenčního globálního prostředí.

„Díky spolupráci s předními světovými experty a mentory budou moci startupy zdokonalovat své služby a využívat kapacity globálních technologických parků a vědecko-výzkumných pracovišť. Program rovněž poskytne lepší přístup k zahraničnímu kapitálu,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Jan Michal.

Program Internacionalizace je realizován v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 1.4 – Digitální ekonomika a společnosti, inovativní startupy a nové technologie, financovaného z EU Nástroje pro oživení a odolnost.


Na víkendové bouřky a déšť reaguje aktualizovaná výzva.

3.6.2024, Zdroj: MMR ČR

Regionální centra pro podporu investic už pomáhají desítkám obcí s bytovými projekty. MMR je připraveno pomoci s obnovou obecního majetku, který poškodily bouřky a vydatný déšť.

MMR je připraveno pomoci s obnovou obecního majetku, který poškodily bouřky a vydatný déšť

Ministerstvo pro místní rozvoj přijímá žádosti o podporu v programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Reaguje tím na mimořádné události spojené s počasím na přelomu května a června. V letošní výzvě je pro samosprávy připraveno až 150 milionů korun, které je možné použít například na opravu mostů a komunikací, veřejného osvětlení, prostranství a budov.

S detaily výzvy se můžete seznámit na odkazu zde.

Ke dni 30. května 2024 se vydává aktualizovaná Výzva č. 1 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2023 pro dotační titul č. 2 (řešení následků pohrom na území krajů a obcí, pro něž nebyly vyhlášeny krizové stavy), číslo výzvy 1/2023/117D925, z důvodu provedených změn v termínu pro příjem žádostí a limitu dotace na jednu žádost. Zásady podprogramu pro poskytování dotací a veškeré přílohy Zásad zůstávají v platnosti beze změny.

Regionální centra pro podporu investic už pomáhají desítkám obcí s bytovými projekty

Regionální centra pro podporu investic do bydlení, která v dubnu založil Státní fond podpory investic (SFPI), už naplno poskytují služby samosprávám. Od starostů a starostek evidují desítky žádostí o konzultace nejrůznějšího charakteru. S činností jednoho z těchto osmi nových expertních poradenských center se na svém výjezdu do Plzeňského kraje seznámil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

„Regionální centra pro podporu investic jsou důležitou částí mozaiky, kterou je naše reforma Bydlení pro život. Jsem nadšený ze zájmu, který už samosprávy o jejich služby projevily. Věřím, že centra budou městům a obcím velkou oporou, a to nejen při zářijovém spuštění našeho programu Dostupné bydlení,” řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš při příležitosti návštěvy plzeňského Regionálního centra pro podporu investic do bydlení.

„Regionální centra řeší dotazy z nejrůznějších oblastí. Těší mě, že se po tak krátké době svého fungování stala partnery našich starostů a starostek. Naši experti zodpovídají dotazy ohledně projektového řízení, implementace a strategického plánování investic, dále pomáhají s finančním modelováním a financováním projektů, a také s technologickými návrhy a řešením staveb, aby byly efektivní a udržitelné,“ vysvětluje ředitel SFPI Daniel Ryšávka.

Ministr Ivan Bartoš navštívil i město Přeštice, které leží dvacet kilometrů jižně od Plzně. Na místě se chystá projekt dostavby areálu pro seniorské bydlení a moderní zázemí terénní pečovatelské služby. Také tam vznikne 14 nových bytů pro seniory. S přípravou projektu pomáhá Regionální centrum pro podporu investic do bydlení SFPI. „Jsme rádi, že stát prostřednictvím poradenství SFPI poskytuje také expertní podporu konkrétním záměrům, jakým je projekt pro naše seniory v Máchově ulici. Obce tak mohou zrychlit a zefektivnit investiční výstavbu,“ říká Tomáš Chmelík, starosta města Přeštice. Obec plánuje na tento projekt nájemního bydlení využít program SFPI Dostupné bydlení, který bude spuštěn v září.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526