Monitoring dotačních příležitostí.

 17. 6. 2024

Firmy mohou žádat o dotace na produktové a procesní inovace.* 

Příspěvky na rozvoj digitálních dovedností.* 

Ze 7 mld Kč z plánu obnovy na dětské skupiny má MPSV žádosti za 0,7 mld Kč.* 

Firmy mohou žádat o dotace na produktové a procesní inovace.

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zahájila 7. května příjem žádostí o dotace ve výzvě Inovace. Firmy tak mohou žádat o finanční podporu na produktové a procesní inovace.

07.05.2024 | Agentura pro podnikání a inovace (API)

Výzvu vyhlásilo 23. dubna 2024 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. API bude žádosti přijímat do 31. července 2024.

„Českým podnikatelům chceme vytvořit co nejlepší podmínky k tomu, aby se jim dařilo prosazovat jak doma, tak v zahraničí. Proto jsme připravili výzvu, která pomůže rozšířit jejich spolupráci s výzkumným sektorem a prostřednictvím ní zavádět inovace do praxe. Díky tomu podniky na trh uvedou nové, moderní produkty, zvýší svoji efektivitu a sníží své náklady,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že v OP TAK je pro české podniky připravena jedna miliarda korun.

Výzva cílí na posílení inovační výkonosti českých firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na globálním trhu. „Firmy mohou využít unikátních výsledků výzkumu a vývoje, které získají ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, a rozšířit tak své know-how pro vlastní inovace nebo zvýšit efektivnost interních procesů v oblasti řízení inovací. Konečným cílem by tak měl být nárůst počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů,“ říká Jan Piskáček, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „V oblasti produktové inovace mohou žadatelé dotační podporu využít na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb. Pro procesní inovaci se mohou zaměřit na zvýšení efektivity procesů výroby a poskytování služeb.“

Firmy mohou ve výzvě získat až 60 % způsobilých výdajů zpět formou dotace. Podrobné informace o této výzvě z OP TAK jsou dostupné na webu agentury API.

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

OP TAK 2021-2027 je jeden z klíčových evropských programů na podporu podnikatelů. Jeho cílem je zvýšit přidanou hodnotu podniků, podpořit rozvoj nových inovativních firem a usnadnit chytrý přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Program se primárně zaměřuje na podporu malých a středních podniků. V oblasti úspor energií, energetické a digitální infrastruktury nebo výzkumu a vývoje nechybí ani podpora pro velké podniky. Řídícím orgánem je sekce fondů Evropské unie na Ministerstvu průmyslu a obchodu.


Příspěvky na rozvoj digitálních dovedností.

14.5.2024, Zdroj: ČTK

Firmy mohou žádat o příspěvek z plánu obnovy na digitální vzdělávání zaměstnanců.

Zaměstnavatelé mohou od čtvrtka 23. 5. 2024 začít žádat o příspěvky z Národního plánu obnovy (NPO) na školení pracovníků v digitálních dovednostech. Na vzdělávání svého zaměstnance mohou získat 42 900 korun. Úřad práce jim může z projektu DIGI pro firmu do konce září příštího roku rozdělit přes 2,14 miliardy korun.  Aplikaci pro podávání žádostí spustí úřad plošně 23. května.

„Digitální aplikace je velmi zjednodušená. Od dubna jsme projekt spustili v pilotním režimu. Otestovali jsme ho na prvních firmách a funguje to velmi dobře,“ uvedl generální ředitel úřadu Daniel Krištof. Do pilotního ověřování se zapojilo 23 zaměstnavatelů.

Podporu na vyškolení zaměstnanců mohou získat firmy, neziskové či církevní organizace i samosprávy a soukromé školy. Příspěvek je také pro živnostníky. Žádosti bude možné podávat jen on-line na adrese https://www.uradprace.cz/app/npo-digi. Měl by to dělat statutární zástupce.

Zaměstnavatel si najde kurz či vzdělavatele pro své pracovníky. Úřad práce pak přispěje na výdaje. Podporu vyplatí po ukončení školení a po předložení potřebných dokladů. Velké podniky mohou získat 20 procent z vykázaných výdajů, malé 80 procent.

„Celková finanční částka, kterou může Úřad práce ČR v rámci projektu poskytnout jako příspěvek zaměstnavateli na jednoho vzdělávaného zaměstnance je 42 888,8 koruny,“ uvedl úřad.

Příspěvek se dá získat na rozvoj digitálních dovedností. Týká se například znalostí a úkonů k obsluze, tvorbě a správě programů či počítačových sítí. Podpora se dá čerpat ale i na základní vyškolení pro práci s počítačem, týkat se to může třeba starších pracovníků. Firmy mohou pracovníky připravit také na práci s roboty a využívání autonomních systémů a umělé inteligence, tedy pro takzvaný Průmysl 4.0. Počítá se i se vzděláváním, kde digitální nástroje slouží jako prostředek, a to třeba při účetnictví, upřesnil úřad.

Zájemci mohou využít také e-shop s rekvalifikacemi a školeními www.jsemvkurzu.cz. Na kurzy k posílení digitálních dovedností a k přípravě na Průmysl 4.0 jim úřad práce může poskytnout z Národního plánu obnovy až 50 000 korun. V plánu je vyškolit do roku a půl asi 100 000 lidí.


Ze 7 mld Kč z plánu obnovy na dětské skupiny má MPSV žádosti za 0,7 mld Kč.

21.5.2024, Zdroj: ČTK

Praha 20. května

Ze sedmi miliard korun na budování dětských skupin z Národního plánu obnovy (NPO) ministerstvo práce přijalo zatím žádosti o podporu projektů asi za 0,7 miliardy korun. Novinářům to dnes na semináři pro starosty o možnosti získat evropské dotace řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Celkovou sumu je potřeba vyčerpat a budování zařízení dokončit nejpozději do poloviny roku 2026. Podle šéfa resortu zájem obcí o evropské peníze v poslední době vzrostl. Jurečka věří, že se celou částku podaří využít.

„Náš cíl je vytvořit tisíce míst, abychom rodičům byli schopni nabídnout model flexibility a oni nemuseli čekat s návratem do práce, protože jim tříleté dítě do zařízení vezmou až další rok v září,“ řekl ministr. Podle dřívější analýzy ministerstva práce chyběla místa ve školkách a dětských skupinách pro 70.000 chlapců a děvčat. Ministr dnes řekl, že by to mohlo být až 90.000 míst. Poptávka totiž ještě poroste po zkrácení čerpání rodičovské na tři roky, rozšíření částečných úvazků a ohlášeném záměru uzákonit držení původního pracovního místa rodičům dva roky.

Podle evidence funguje teď 1730 skupin s 23.328 místy. Péči dětem poskytuje 1046 poskytovatelů. Od konce března tak přibyly dvě desítky zaregistrovaných skupin a devět poskytovatelů, míst je téměř o 400 víc.

Podle dřívějších údajů ministerstva loni vzniklo 285 skupin pro 3645 dětí a letos do konce března 51 pro 692 chlapců a děvčat. Do konce prvního čtvrtletí resort přidělil z plánu obnovy 340 milionů korun, dosud má žádosti na projekty za 700 milionů. Jurečka věří, že zájem poroste a celá suma se zvládne vyčerpat. Ministerstvo podle šéfky oddělení metodiky fondů Petry Hájkové ví o 120 „předpřipravených projektech“. Pokud by se peníze nedařilo využít, snažila by se vláda o přesun dotací do jiné oblasti, řekl ministr.

Žádosti o peníze začalo ministerstvo přijímat před rokem. Termín ukončení třikrát prodlužovalo, naposledy do konce letošního roku. Zmírnily se také podmínky pro získání dotace. Resort nabízí na pořízení pozemků a budov či na opravy objektů a zázemí pro dětské skupiny i vybavení až 25 milionů korun, hradí se celé výdaje. Pokud by vznikala skupina pro víc než 24 dětí, na každé místo nad tento limit se přidá až 900.000 korun bez DPH. Všechny projekty musí být dokončené nejpozději do poloviny roku 2026.

Někteří starostové mají obavy, že při klesající porodnosti za pár let zařízení nevyužijí. Požadovaná udržitelnost je deset let, z toho minimálně prvních pět let pro děti a dalších pět let na jiné služby. „I když se starostům může zdát, že peak mají za sebou a počty dětí půjdou pomalu dolů, tak bych byl opatrný. Celá řada rodičů by se ráda vracela do práce dřív než ve třech letech dítěte. Říkají nám to i data,“ dodal Jurečka.

Zajištění dostatku míst ve školkách navrhuje jako jedno z opatření na podporu hospodářského růstu Národní ekonomická rada vlády (NERV). Česko patří k zemím s nejnižší zaměstnaností matek malých dětí. Podle několik let staré evropské zprávy o dostupnosti dětských zařízení byla ČR v sedmadvacítce v nabídce jeslí, školek či jiné péče pro chlapce a děvčata do tří let druhá nejhorší, pro děti od tří let do nástupu do školy byla devátá od konce.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526