MONITORING DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ.

 12. 7. 2022

Čerpání evropských dotací startuje, EK schválila Operační program Zaměstnanost plus.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvy na podporu digitalizace podniků.  

Čerpání evropských dotací startuje, EK schválila Operační program Zaměstnanost plus.

15.6.2022, Zdroj: ČTK

MPSV je může vypisovat až do celkové výše 46 miliard korun.

Praha, 8. června

První výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) pro období 2021–2027 mohou být spuštěny. MPSV, jež je řídicím orgánem tohoto programu, je může vypisovat až do celkové výše 46 miliard korun. Posledním krokem, který spuštění výzev umožnil, bylo dnešní ustavující zasedání monitorovacího výboru, přičemž samotný program schválila Evropská komise v pátek 3. června.

„Nový program, který je zaměřený na pomoc a podporu ohrožených lidí, bude přínosný zejména v dnešní nelehké době. Díky dobré přípravě byl OPZ+ schválen mezi prvními programy v EU,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Téměř 23 miliard korun půjde na podporu zaměstnanosti a na nové výzvy na trhu práce. Sociálnímu začleňování připadne zhruba 18 miliard korun a necelá miliarda korun bude věnována sociálním inovacím. Na potravinovou a materiální pomoc nejchudším osobám jsou určeny 2 miliardy korun,“ popsala rozdělení finančních prostředků náměstkyně pro řízení sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce Martina Štěpánková. Zbývající
prostředky budou využity na technickou pomoc, tedy na řízení celého programu včetně podpory žadatelů a příjemců.

OPZ+ navazuje na končící Operační program Zaměstnanost. Oproti minulému období je sice rozpočet programu zhruba o 28 miliard nižší, příjemci se však v novém období mohou těšit na jednodušší a flexibilnější pravidla. Ta zahrnují např. širší využití zjednodušených metod vykazování, jako jsou nepřímé náklady, paušální sazby nebo jednotky.

Schválení programu předcházela náročná příprava se zapojením zástupců jednotlivých resortů, regionů, měst a obcí, nestátních neziskových organizací, sociálních a dalších partnerů. V říjnu 2021 program schválila vláda ČR a v lednu 2022 byl předložen Evropské komisi. Následovalo vyjednávání o jeho konečné podobě a nakonec byl 3. 6. 2022 program oficiálně schválen také ze strany Bruselu.

V návaznosti na schválení programu dnes zasedal Monitorovací výbor OPZ+ dohlížející na realizaci programu, který na svém ustavujícím zasedání projednal přípravu zahájení implementace a zejména schválil kritéria pro výběr projektů. Díky tomu je nyní možné spustit proces vyhlašování výzev pro předkládání projektů. První výzvy budou postupně vyhlašovány od příštího týdne.


Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvy na podporu digitalizace podniků.

9.6.2022, Zdroj: MPO ČR

struktura dokumentu

Více než 4 miliardy korun. MPO vyhlašuje I. výzvu Digitální podnik a I. výzvu Virtuální podnik. V OP TAK je pro podnikatele připraveno 81,5 miliardy korun.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvy na podporu digitalizace podniků

Žádosti mohou podnikatelé podávat od 16. června do 16. září 2022. Na obě výzvy má ministerstvo v rámci Národního plánu obnovy připraveno více než 4 miliardy korun, které je nutné proinvestovat do roku 2025.

„Krize způsobená covidovou pandemií ukázala potřebu digitalizace českého byznysu. Velkou výzvou je ale překonat zatím ještě přetrvávající nedůvěru tradičních podnikatelů k digitálním inovacím a ukázat jim, že je možné jejich nasazením reálně snížit provozní náklady, zvýšit efektivitu a zároveň i pozitivně ovlivnit ekologické zatížení,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo dotační výzvy na pomoc podnikům s digitalizací. Alokováno na to jsou více než čtyři miliardy korun. Cílem je podpora zvyšování digitální úrovně podniků působících na českých trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií. Ty pomohou zajistit výrazný posun v digitalizaci díky podpoře automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů. Výzvy jsou vyhlašovány v rámci komponenty č. 1.5 Digitální transformace podniků.

„Nově vypsané výzvy jsou zaměřeny na oblasti, které nejsou pro žadatele zatím příliš zažité. MPO si v rámci OPPIK obdobnou aktivitu vyzkoušelo a otestovalo si budoucí koncepce a strategie na výzvě Digitální podnik. Jedinečností těchto výzev je kromě přímé podpory procesu digitální transformace i podpora zavádění digitálních technologií v oblastí logistiky a počítačové bezpečnosti,“ říká náměstek ministra pro EU fondy Marian Piecha.

Výzva Digitální podnik je vyhlášena v souladu s novou regionální mapou, kde míra podpory může v některých regionech dosáhnout až 60 z celkových způsobilých výdajů. Tato výzva je zaměřena na větší komplexnější projekty digitalizace. Mohou žádat jak výrobní podniky, tak podniky poskytující služby.

„Velká část malých a středních firem zcela jasně vnímá přínosy digitální transformace v podobě snížení nákladů nebo zvýšení produktivity. Nicméně nemají zkušenosti s digitalizací svojí výroby, logistiky nebo firemních procesů a váhají, zda takovou velkou změnu učinit. Obě výzvy by měly tento rozhodovací proces usnadnit a pomoci uskutečnit zásadní krok směrem k digitální transformaci. K tomu chceme našim firmám a partnerům pomoci jak touto výzvou, tak i podporou tzv. Center pro digitální inovace,“ říká náměstek pro digitalizaci a inovace Petr Očko. Výzva Virtuální podnik se zaměřuje na menší projekty. Nově mohou žádat i firmy z hlavního města Prahy. Míra podpory je stanovena podle velikosti podniků od 20 % do 40 %.

Z obou výzev mohou žádat všechny podniky bez ohledu na jejich velikost. Realizace projektů je omezena maximálně na dvě etapy.

Pro lepší orientaci v podmínkách výzvy Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje informativní video a prezentace. Bližší informace a konkrétní parametry výzev najdete zde.

V OP TAK je pro podnikatele připraveno 81,5 miliardy korun

Na podporu českých podnikatelů se v období 2021–2027 zaměří nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) Ministerstva průmyslu a obchodu. Celková alokace z fondů Evropské unie činí 81,5 mld. Kč. Podpora je zaměřena na celé území ČR s výjimkou projektů realizovaných na území hl. m. Prahy.

„Výzvy, které před nás postavila dnešní doba, jsou obrovské. Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost nám může alespoň částečně pomoci se jim postavit,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Dnes lépe, než kdy jindy vidíme, že ekonomický růst a energetická svoboda nejsou samozřejmostí. Proto využijme každé příležitosti, kterou nám naše členství v Evropské unii poskytuje.“

Podoba programového dokumentu OP TAK je v závěrečném kole vyjednávání s Evropskou komisí a finální schválení se očekává do konce června. První otevřené výzvy budou následovat v letních měsících. Při příležitosti blížícího se startu OP TAK uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu zahajovací konferenci.

Konference přivítala hospodářské a sociální partnery, potenciální žadatele i širokou veřejnost, kterým poprvé představila podporované aktivity (dříve programy), zásadní novinky, změny v požadavcích při zpracování žádosti o podporu a nejen to. Ministerstvo seznámilo zájemce s parametry prvních výzev na rok 2022 a vyzvalo podnikatele k přípravě nových projektů.

OP TAK navazuje na svého programového předchůdce Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a láká na další příležitosti podpory podnikání v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a digitalizace, rozvoje podnikání a dovedností, digitální infrastruktury, chytré energetiky, cirkulární ekonomiky nebo čisté mobility.

„V novém programovém období klademe nadále důraz na podporu výzkumu a vývoje, pozornost se však více zaměří na úsporu všech zdrojů. Významná část prostředků proto směřuje do oblasti cirkulární ekonomiky, úspor vody v průmyslu, a především osvědčených úspor energie, které budou i s ohledem na růst cen energií patrně nejatraktivnější podporovanou aktivitou operačního programu,“ říká náměstek pro EU fondy Marian Piecha.

OP TAK primárně cílí na malé a střední podniky. Nově nabídne podporu i pro kategorie „small mid-caps“ a „mid-caps“ a stejně jako v předchozích letech umožní zapojení velkých podniků v oblastech výzkumu a vývoje nebo energetiky. U vybraných aktivit budou moci být podpořeni i provozovatelé výzkumných a inovačních infrastruktur nebo organizace pro výzkum a šíření znalostí, dále kraje nebo obce, či státní organizace a organizační složky státu.

Záznam z konference je k dispozici zde.

Připomínky: Návrh vyhlášky o zárukách původu energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu zaslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o zárukách původu energie, který je předkládán v návaznosti na novelu zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, provedenou zákonem č. 382/2021 Sb.

Návrh vyhlášky upravuje registrace výroben energie v systému operátora trhu pro vydání záruky původu, rozsah předávaných údajů operátorovi trhu pro vydání záruky původu, postupy, termíny a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání, vyřazení a zrušení záruky původu, náležitosti žádosti o vydání záruk původu a převod záruk původu, způsob předávání informací a ověřování údajů nutných k vydávání záruk původu, způsob převodu, uznání, uplatnění, vyřazení, zrušení záruky původu a vedení účtů v evidenci záruk původu, pravidla převodu záruk původu pokročilého biometanu a způsob stanovení podílu dodavatelů plynu na celkové dodávce zemního plynu a biometanu.

Dokumenty ke stažení:

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526