MONITORING DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ.

 2. 8. 2022

CzechInvest otevřel příjem žádostí v projektu Technologická inkubace

Program Zateplování znovu otevřen.  

CzechInvest otevřel příjem žádostí v projektu Technologická inkubace.

Agentura CzechInvest přijímá od 1. července žádosti do projektu Technologická inkubace. Příjem žádostí bude probíhat do konce měsíce a do první výzvy se mohou přihlásit startupy, které se zaměřují na mobilitu, kreativní průmysly, ekologii a cirkulární ekonomiku nebo umělou inteligenci.

04.07.2022 | Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

V posledních třech týdnech se registrovalo přes sto potenciálních zájemců o inkubaci, kterým se nyní budou zaměstnanci CzechInvestu věnovat.

„Jedná se skutečně o dlouho očekávaný a největší projekt agentury CzechInvest od jejího založení, který pomůže České republice zařadit se mezi inovační lídry. Jedná se o výsledek dlouholeté práce a vychází ze zkušeností z už realizovaných projektů, zejména z velmi úspěšného projektu vesmírného podnikatelského inkubátoru ESA BIC. Čerpali jsme i ze zahraničních zkušeností od inovačně úspěšných zemí. Zaměříme se na jednotlivé podporované oblasti a rádi bychom kolem nich vytvořili skutečné komunity. Právě napojení na potenciální partnery je jedním z největších přínosů pro podpořené startupy,“ uvedl Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu, který je v současné době pověřen řízením agentury CzechInvest.

Projekt Technologická inkubace představuje zásadní investici do budoucnosti českého průmyslu. V horizontu nadcházejících pěti let předpokládá podpořit až 250 inovativních startupů částkou až 850 milionů korun v klíčových oblastech. Patří mezi ně umělá inteligence, mobilita, kreativní průmysly, kosmické technologie, ekologie a cirkulární ekonomika, chytrá řešení v oblastech zdravotnictví, farmacie či kybernetické bezpečnosti.

CzechInvest Startup Challenge vyhrál Dronetag zaměřený na bezpečný provoz dronů

Další velkou výhodou projektu je možnost pre-inkubace, jedná se o možnost konzultací projektového záměru před jeho oficiálním předložením. Cílem je připravit klienty na proces podání žádosti. „Zatím to vypadá, že zájem o konzultace, respektive pre-inkubaci, je poměrně velký. Za 3 týdny se nám přihlásilo přes sto potenciálních kandidátů a postupně s nimi všemi začínáme komunikovat. Pre-inkubace není navázaná na výzvu a tato možnost zde bude po celou dobu realizace projektu Technologická inkubace. Výzvy budeme vypisovat dvakrát, maximálně třikrát do roka,“ říká Tereza Kubicová, náměstkyně agentury CzechInvest pro technologický rozvoj.

Termín první výzvy projektu je stanoven od 1. do 31. července 2022. Uchazeči, kteří uspějí, získají na nákup služeb finanční podporu až 5 milionů korun. Tyto peníze poslouží k vývoji nebo dokončení produktu nebo služby a splnění cíle, který si uchazeč nastaví ve svém projektovém záměru. Součástí poskytované podpory je také inkubační balíček, který představuje zásadní rozdíl mezi inkubací a klasickou dotací. S firmou bude po dobu až dvou let intenzivně pracovat tým expertů, který jí pomůže s vlastním byznysem, ale také s právním servisem, marketingem či financemi. Klíčovou oblastí poradenství a mentoringu přitom budou konkrétní technologie.

Výzvu a další dokumenty naleznete na webu agentury CzechInvest.


Program Zateplování znovu otevřen.

18.7.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Od pátku 15. července 2022 je opět možné žádat o úvěr z programu Zateplování (nařízení vlády č. 16/2020 Sb.). Finanční prostředky jsou určené na energetickou modernizaci bytových domů, kterou se sníží energetická náročnost budov minimálně o 20 % oproti stavu před modernizací. Lhůta pro podání žádosti začíná běžet 15. července 2022 a končí 31. srpna 2022. Program není určen pro bytové domy na území hl. m. Prahy.

Státní fond podpory investic vyhlašuje dne 15. července 2022 výzvu k předkládání žádostí o úvěr dle NV č. 16/2020 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů.

Číslo výzvy: 1/16/2022

Věcné a územní zaměření

Výzva je zaměřena na podporu energetické modernizace bytových domů na území České republiky mimo území hl. města Prahy prostřednictvím stavebních úprav, jejichž realizace povede ke snížení energetické náročnosti budov nejméně o 20 % oproti stavu před rekonstrukcí.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dne 15. července 2022 a končí dne 31. srpna 2022.

Druh výzvy – průběžná

Žádosti jsou vyřizovány v pořadí jejich doručení do podatelny SFPI.

Alokace výzvy je 130 000 000 Kč.

Podání žádosti:

Žádosti o úvěr lze podat na pracovištích Státního fondu podpory investic v Praze (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2) a v Olomouci (Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc), a to osobně, poštou, nebo datovou schránkou.

Žádost včetně požadovaných příloh zašlete na adresu vámi zvoleného pracoviště Státního fondu podpory investic. Žádosti lze rovněž podat přes datovou schránku žadatele. Žádost musí stejně jako v případě osobního nebo poštovního podání obsahovat povinné přílohy. Dokumenty, u kterých SFPI požaduje notářské ověření nebo originál, musí projít autorizovanou konverzí. Stejně jako se u poštovních nebo osobních podání považuje za datum podání doručení žádosti do SFPI, u datových schránek se za doručení považuje termín doručení do datové schránky adresáta.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.

Podrobné podmínky k programu naleznete v textu nařízení vlády č. 16/2020 Sb. Fond není oprávněn podmínky měnit, ani z nich udělovat výjimky.

Text výzvy ke stažení:

Webové stránky IROP naleznete zde.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526