MONITORING DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ.

 1. 11. 2022

Na podporu z IROPu na speciální vybavení školních učeben dosáhne více žadatelů.

11.10.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

struktura dokumentu

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš se sešel se zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Asociace krajů ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy kvůli nastavení parametrů výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na zkvalitňování zázemí pro výuku na základních školách. Dohodli se, že limit celkových způsobilých výdajů na projekt bude v rozmezí od 3 do 50 milionů korun.

Výzva, kde je pro základní školy připraveno 3,2 mld. Kč, bude vyhlášená 1. listopadu 2022

Zároveň se mění míra financování z IROPu podle kategorie regionů, aby přidělování dotací bylo co spravedlivější. Celkem by v nadcházejícím období do rozvoje odborných učeben v základních školách mělo zamířit až 8,2 mld. Kč ve třech výzvách, kromě CLLD i přes ITI pro rozvoj metropolitních oblastí.

Výzva, kde je pro základní školy připraveno 3,2 mld. Kč, bude vyhlášená 1. listopadu 2022. Škola bude moct podat maximálně jeden projekt. Prázdné a duplicitní žádosti budou vyřazovány. Žadatelé budou znát předem informace o základních parametrech prostřednictvím avíza výzev. Pro projekty menších obcí, za podmínek kofinancování ze strany Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) ve výši 95 %, je pak určena výzva přes Místní akční skupiny, kterou vyhlásíme do konce roku.

Budování školské infrastruktury objektivně potřebuje další zdroje financování, k jejichž hledání Poslanecká sněmovna v září vládu usnesením vyzvala. Ivan Bartoš toto usnesení podpořil a při vyjednávání o rozpočtu postupoval v souladu s jeho závěry.

Do konce roku je dále plánovaná výzva pro základní školy prostřednictvím Integrovaných územních investic (ITI) s výší prostředků 2,8 mld. Kč z EFRR, kde budou opět platit původní podmínky, protože k zacílení dojde prostřednictvím strategie ITI. Bude vypsána i výzva prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), kde odhadujeme zájem až o 2,2 mld. Kč z EFRR na podporu základních a mateřských škol.

Další investice mohou školy, jakožto veřejné budovy, čerpat na snížení energetické náročnosti prostřednictvím Operačního programu životní prostředí a na neformální vzdělávání v uhelných regionech pak i z Operačního programu spravedlivá transformace. Oba programy má v kompetenci Ministerstvo životního prostředí.

Dvě nové IROP zajistí více než miliardu do českých muzeí

Nové expozice, revitalizace budov a depozitářů, restaurování sbírek i budování návštěvnických a edukačních center. Na to přispějí dvě nové výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) spravovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které se zaměřují na česká muzea. Celkem je pro ně připraveno více než 1,1 miliarda korun.

„Kdo se nepoučí z historie, je odsouzen ji opakovat. Podpora městských, krajských a státních muzeí je proto naprosto klíčová. Výzvy navíc přispějí k rozvoji udržitelného cestovního ruchu. Jedná se tak o další finance, prostřednictvím kterých podpoříme cestovní ruch, na který výrazně dopadá Putinova agrese na Ukrajině i dozvuky pandemie koronaviru,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš s tím, že právě odolnost, udržitelnost a digitalizace cestovního ruchu je jednou z priorit MMR nejen během českého předsednictví Radě EU.

Výzva č. 33 je určena pro projekty na území méně rozvinutých regionů, výzva č. 34 pro projekty na území přechodových regionů.

  1. výzva IROPmá stanovenou částku z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) ve výši 684,1 milionů korun. Ve 34. výzvě IROPje připraveno 458,9 milionů korun z EFRR. Žádat mohou muzea a jejich zřizovatelé.

Informace k semináři pro žadatele a příjemce určenému pro vyhlášené výzvy je možné sledovat na webových stránkách IROP. Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP.

Na výše uvedené výzvy bude navazovat 50. výzva IROP, která se zaměří na revitalizaci muzeí a podpoří integrované projekty realizované na území metropolitních oblastí (Pražská, Brněnská a Ostravská) a aglomerací (Českobudějovická, Hradecko-pardubická, Jihlavská, Karlovarská, Liberecko-jablonecká, Mladoboleslavská, Olomoucká, Plzeňská, Ústecko-chomutovská a Zlínská). Výzva bude cílit na žadatele z kategorie méně rozvinutých regionů a na žadatele z kategorie přechodových regionů. Pro žadatele z méně rozvinutých regionů bude připraveno 733 milionů korun a pro žadatele z přechodových regionů je určeno 332 milionů korun z EFRR. Vyhlášení ITI výzvy je plánováno na prosinec tohoto roku.

MMR pomůže až 2 425 lidem v bytové nouzi

Program pro města, obce, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti na stavební úpravy bytů nebo ubytovacích jednotek je ukončen. Ministerstvo pro místní rozvoj díky němu pomůže až 2 425 uprchlíkům z Ukrajiny, případně i dalším potřebným osobám. Žadatelé mohli podávat žádosti do 30. září 2022 a opravené byty zůstanou jejich majetkem.

„Přijali jsme celkem 178 žádostí v částce téměř 220 milionů korun. Díky tomu pomůžeme až 2 425 lidem v bytové nouzi. Cílem programu bylo totiž co nejvíce rozšířit ubytovací kapacity pro nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Navíc obce a města, ale i neziskové organizace či církve budou moci ubytovávat v bytech formou nájemného bydlení i jiné osoby. Například lidi s nízkými příjmy, osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby, osoby zletilé mladší 30 let, a to už po půlroce v případě, kdy uprchlíci z Ukrajiny neměli o volnou ubytovací kapacitu v bytě zájem nebo po třech letech od ukončení realizace stavebních úprav,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526