Monitoring dotačních příležitostí.

 8. 11. 2022

Nejzajímavější dotace pro podnikatele.

 

Národní plán obnovy (NPO)

 1. Dotace na FVE s/bez akumulace– již vyhlášeno, zvýšena alokace o další 2 mld. Kč a příjem žádostí nyní až do 30.11.2022
 • Výše dotace bude 35 % pro všechny a žádat budou moci podniky všech velikostí, od malého přes střední až po velké.
 • Výhoda oproti minulým výzvám:

Není stanovena minimální vlastní spotřeba a podpořeny budou i projekty, kde vyrobená elektřina zamíří až ve 100 % do sítě.

Není nutná realizace výběrového řízení.

K realizaci projektu můžete mít pronajatou pouze střechu budovy, nikoli budovu celou.

 1. Elektromobilita– momentálně nemáme žádné informace o chystané výzvě pro podnikatele. Nyní běží pro veřejný sektor (až 50 % z ceny vozu, max 1 mil. Kč a prostředky na dobíjecí stanice).

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

 1. Aplikace– zaměřeno na vývoj nových produktů, softwaru nebo zlepšování konstrukčních řešení, již běží příjem žádostí do 31.1.2023.
 2. Inovace- zavádění inovovaných výrobků nebo produktů na trh a s tím spojené výdaje, již běží příjem žádostí do 30.11.2022.
 3. Úspory energie– snížení energetické náročnosti podnikatelských provozů (FVE, nové energeticky méně náročné stroje, modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu, využití odpadní energie atd.), již běží příjem žádostí do 30.11.2023.

– liší se míra podpory: 55 % pro malý podnik, 45 % střední podnik a 35 % velký podnik, ale v některých krajích je podpora pro každý typ podniku vyšší o 10 % než uvedená.

 1. Inovační vouchery (běží ještě z OP PIK)- určeno na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací, pro MSP, až 85 % způsobilých nákladů a možno podat žádost do 31. 12. 2022.

 

Modernizační fond

 1. Výzva RES+ č. 1/2022 – Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp, příjem žádostí již běží, do 15.3. 2023.
 • Na podporu výstavby malých FV elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) pro stávající nebo budoucí držitele licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje, maximální výše podpory 50 %

Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci podniků

Tato výzva je určena MSP a podpoří poskytování odborného poradenství v oblasti digitální transformace malých a středních podniků. Můžete získat podporu až 85 % způsobilých nákladů a příjem žádostí běží do 31. 3. 2023.

Technologická agentura ČR (TAČR) a její programy zaměřené především na výzkum a vývoj:

 • Více různorodých programů zaměřených od témat ekologických (biodiverzita, vodní zdroje,..) přes udržitelnou ekonomiku až po energetickou transformaci.
 • Pro podniky vždy v účinné spolupráci s výzkumnými organizacemi.

 

CO SE CHYSTÁ V ROCE 2023?

 • Zejména pokračování OP TAK se spoustou výzev, například na pořízení technologií s důrazem na digitalizaci, úspory vody, oběhové hospodářství, výzvy zamřené na výzkum a vývoj a mnoho dalšího.

V případě jakýchkoli dotazů či individuálních dotačních požadavků, nás prosím kontaktujte na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526