Monitoring dotačních příležitostí.

 14. 11. 2022

Pomoc firmám podle Dočasného krizového rámce se rozšíří na další sektory.  

České firmy mohou opět žádat o dotace na projekty v rozvojových zemích.  

Pomoc firmám podle Dočasného krizového rámce se rozšíří na další sektory.

25.10.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více firem bude moci žádat z programu podpory pro firmy na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádného růstu jejich cen, tzv. Dočasného rámce Evropské komise. Vláda schválila jeho aktualizaci, díky které se pomoc firmám rozšíří i na další sektory. Předpokládaná alokace programu je až 30 miliard korun. Výzvu vypíše ministerstvo v první polovině listopadu.

„Rozšířili jsme sektorové vymezení programu na všechny sektory hospodářství České republiky. Do nynějška to bylo jen na zemědělství, rybářství, lesnictví a zpracovatelský průmysl,“ říká ministr průmyslu a obchodu a dodává: „Dále vláda upřesnila a zlepšila podmínky pro zvláště energeticky náročné podniky, tedy podniky, u kterých náklady na energie přesáhnou 3 procenta hodnoty jejich obratu.“

Pokud obrat v rámci činností uvedených v příloze I tvoří více než 50 % celkového obratu podniku za rok 2021, uplatní se podpora na úrovni 70 % způsobilých nákladů (maximálně 80 % provozních ztrát podniku) na všechny činnosti podniku, nikoliv pouze na vymezené druhy činností, jak tomu bylo původně.

Větší částky podpory od 45 do 200 milionů korun budou moci při splnění dalších podmínek žádat energeticky náročné podniky. Do částky podpory 45 milionů korun tyto omezující podmínky, v souladu s Dočasným krizovým rámcem, platit nebudou.

Mezi sektory, které nebudou z tohoto programu podporovány, patří ty, u kterých se uvažuje o zavedení daně z neočekávaných zisků a podniky spadající do kategorie zákazníků se zastropovanými cenami elektřiny a plynu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) aktualizaci komunikuje s Evropskou komisí v rámci procesu prenotifikace, aby k jejímu kladnému rozhodnutí došlo co nejdříve a aby mohlo ministerstvo v první půlce listopadu vypsat výzvu s konkrétními parametry.

Na základě jiné části Dočasného krizového rámce MPO připravuje také program „EGAP Plus“, v jehož rámci bude Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) poskytovat záruky za nové individuální úvěry podnikatelským subjektům na provozní kapitál i investice. Na program je v letošním roce ve státním rozpočtu vyčleněna částka 500 milionů korun, která umožňuje vystavení záruk v objemu 6,25 miliard korun. Návrh novely zákona je v současné době v legislativním procesu.

Na pomoc větším firmám s energeticky náročným provozem je rovněž připravena kompenzace nepřímých nákladů na emisní povolenky. Na kompenzacích za rok 2021 by celkově mělo být vyplaceno 772 milionů korun. S touto podporou rovněž resort počítá i v příštím roce. Stát také od letošního října do konce příštího roku odpouští firmám a domácnostem poplatky za podporované zdroje energie.

Více informací nejen k energetice najdete na www.energiezamene.cz.


České firmy mohou opět žádat o dotace na projekty v rozvojových zemích.

Česká rozvojová agentura opět podpoří tuzemské podnikatele. Podpora je cílena na firmy s podnikatelskými záměry, které pomohou řešit rozvojové problémy v cílových zemích a které zároveň mají zájem prozkoumat nové trhy, zajistit partnery pro spolupráci nebo přímo v dané zemi investovat a založit zde joint venture či pobočku.

13.10.2022 | BusinessInfo.cz

Česká rozvojová agentura vyhlásila na počátku října další výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na přípravu a realizaci projektů v rámci „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“, tentokrát  pro rok 2023.

Firmy mohou získat dotaci v režimu de minimis až 50 procent celkových nákladů (nejvýše však 500 tisíc korun) na přípravu studií proveditelnosti a podnikatelských plánů nebo až 40 procent celkových nákladů (nejvýše však dva miliony) na samotnou realizaci projektu. Program B2B se zaměřuje na všechny rozvojové země podle klasifikace OECD.

Cílem Programu B2B, který spravuje Česká rozvojová agentura, je zapojení soukromého sektoru do naplňování cílů zahraniční rozvojové spolupráce ČR, podpora soukromého sektoru v rozvojových zemích a zároveň plnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Projekty tak musí demonstrovat rozvojový dopad pro daný region nebo cílovou skupinu (např. rozvoj podnikatelského prostředí, zapojení místních dodavatelů do hodnotových řetězců, posílení konkurenceschopnosti, přenos technologií a know-how, tvorbu nových a kvalifikovaných pracovních míst, environmentálně přijatelné technologie nebo zavádění výrobních a pracovních standardů).

Žádosti je možno předkládat až do 21. listopadu 2022

Více informací o Programu B2B, znění aktuální dotační výzvy stejně tak jako formuláře žádostí a příklady úspěšných projektů najdete na webových stránkách České rozvojové agentury.

V souvislosti s výzvou pro předkládání žádostí o dotaci v rámci „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“ pro rok 2023 připravila Česká rozvojová agentura webinář pro potenciální žadatele.

Během online semináře se firmy seznámí se strategií a  pravidly programu, rovněž budou podrobně provedeni postupem vyplňování žádosti o dotaci. Bude zde prostor také pro dotazy a příležitost domluvit si individuální konzultace s manažerem a specialistou programu B2B.

Redakčně upravená tisková zpráva České rozvojové agentury

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526