Monitoring dotačních příležitostí.

 5. 12. 2022

1,8 miliardy korun na nové chodníky a bezpečnost chodců.

27.10.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Nové lávky pro chodce a cyklisty, ale také chodníky. To všechno si mohou pořídit města a obce ze dvou výzev, které právě vypsal Integrovaný regionální operační program (IROP) spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj. Celkem je pro ně připraveno více než 1,8 mld. korun.

„Největšímu nebezpečí v dopravě stále čelí chodci a cyklisté. I proto jsme se v IROP rozhodli vypsat další výzvy na bezpečnost dopravy a výstavbu chybějících chodníků v kritických místech. Stejně tak si mohou obce a města podat žádost o finance na lávky pro pěší a cyklisty překonávající frekventované silnice nebo také na stavební úpravy v místě křižovatek v obcích, kde dochází k častým nehodám,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Výzvy podporují výstavbu a rekonstrukci komunikací pro cyklisty a pěší, které jsou vedeny podél silnic a místních komunikací s hustou dopravou. Díky dotacím by mělo dojít ke zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy v lokalitách, kde dochází k častým nehodám.

  1. výzva IROPmá stanovenou částku 1, 1 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a je určena pro projekty na území méně rozvinutých regionů. Ve 41. výzvě IROPje připravená částka ve výši 695 mil. Kč z EFRR a je pro projekty na území přechodových regionů.

V obou případech se jedná o průběžné výzvy, což pro žadatele znamená, že hodnocení projektu bude probíhat po podání žádosti o dotaci do Monitorovacího systému 2021+.

Informace k semináři pro žadatele a příjemce určenému pro vyhlášené výzvy je možné sledovat na webových stránkách IROP.

Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526