Monitoring dotačních příležitostí.

 19. 12. 2022

Výzva Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci podniků.  

Dotace pro rok 2023.  

Výzva Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci podniků.

V polovině října byla MPO vyhlášena výzva na podporu digitální transformace malých a středních podniků, která se zaměřuje na odborné poradenství v této oblasti.

Tato výzva je financována z Národního plánu obnovy a celková alokace je 500 mil. Kč.

Kdo může o dotaci žádat?

Jak už jsme zmínili, jsou to malí a střední podnikatelé na celém území ČR.

Co bude z dotace podpořeno?

Hlavním cílem je podpořit poskytování odborného poradenství v oblasti digitální transformace malých a středních podniků působících na českém trhu.

Jaké jsou způsobilé výdaje?

Financování bude poskytováno na nákup služeb poradců, expertů a znalců v oblasti digitalizace. Služby se musí zaměřovat na identifikaci procesů (screening), jejich zhodnocení a návrhy způsobů řešení (nastavení/design) vedoucí k digitální transformaci podniků, která povede ke zvýšení jejich odolnosti vůči následkům krize způsobené epidemií COVID-19, ale také jejich připravenosti čelit v budoucnosti dalším negativním jevům.

Nakupované služby se musí koncentrovat na: nákup a prodej, marketing a péče o zákazníky, kybernetická bezpečnost, projektové a procesní řízení, výroba a technologie, finance (účetnictví a controlling), logistika, komunikace a vzdělávání zaměstnanců, datová integrace a analýza.

Jaký je typ a výše dotace?

Jedná se o dotaci ex-post (tedy proplacenou zpětně), která je hodnocena průběžně. Míra podpory je 85 % způsobilých výdajů projektu, minimálně však 50 000 Kč. a maximálně 200 000 EUR.

Příjem žádostí probíhá od 11. října 2022 do 31. března 2023 (nebo do vyčerpání alokace).

Pokud byste ve výzvě Czech Rise Up 3.0 chtěli požádat o dotaci, tak máte nejvyšší čas pro přípravu projektu, který by měl být nejen kvalitně zpracován, ale také vzhledem k průběžnému hodnocení co nejdříve podán. Naši členové z řad zkušených dotačních poradců jsou připraveni Vám nabídnout své služby a o projekt se postarat od A do Z. V případě zájmu nebo dotazů nás kontaktujte na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz.


Dotace pro rok 2023.

22-12-20 DOTACE 2023

Celý příspěvek v pdf.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526