Monitoring dotačních příležitostí.

 16. 1. 2023

Druhá výzva projektu Technologická inkubace bude vyhlášena začátkem roku.  

Příjem žádostí v Nové zelené úsporám Light startuje 9. ledna.  

Druhá výzva projektu Technologická inkubace bude vyhlášena začátkem roku.

Projekt Technologická inkubace představuje zásadní investici do budoucnosti českého průmyslu, zejména inovativních startupů.

05.12.2022 | Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Druhá výzva se, vzhledem k rozšíření možností pro preinkubované startupy, přesouvá z původně avizovaného zveřejnění na přelomu listopadu a prosince na začátek příštího roku.

Jedním z důvodů odložení výzvy je příprava vyhlášení všech 7 oblastí podpory Technologické inkubace, mezi které patří umělá inteligence, mobilita, kreativní průmysly, kosmické technologie, ekologie a cirkulární ekonomika, chytrá řešení v oblastech zdravotnictví a farmacie nebo pokročilé materiály. Další je pak spojen s procesem vyhodnocování, vzhledem k velkému počtu přihlášených startupů bude nastaven rychlejší a efektivnější systém vyhodnocování. Velkým plusem také bude výzva v anglickém jazyce.

Projekt Technologická inkubace představuje zásadní investici do budoucnosti českého průmyslu. V horizontu nadcházejících pěti let předpokládá podpořit až 250 inovativních startupů částkou zhruba 850 milionů korun v sedmi klíčových oblastech. Ty jsou vysoce perspektivní pro další ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost České republiky. Program odpovídá aktuální strategii agentury CzechInvest v podobě podpory vzniku inovací s vysokou přidanou hodnotou a technologického transferu realizovaného formou startupů.

Více informací o projektu naleznete na stránkách agentury CzechInvest.


Příjem žádostí v Nové zelené úsporám Light startuje 9. ledna.

6.1.2023, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

V pondělí 9. ledna 2023 v 10.00 hodin se otevírá příjem žádostí o dotace z dotačního programu Nová zelená úsporám Light.

Dotace na rychlé renovace domů jsou určeny seniorům a domácnostem pobírajícím příspěvek na bydlení. Zájemci si mohou požádat  o 150 tisíc korun na zateplení fasády, střechy, stropů a podlah, na výměnu oken a vchodových dveří. Finanční prostředky mohou získat zálohově a na realizaci úsporných opatření pak mají celý rok. Žádat lze i zpětně na opatření uskutečněná po 12. září 2022.

Žádosti budou přijímány elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR.

Každému žadateli je k dispozici poradenská síť Místních akčních skupin a konzultačních středisek EKIS, které ho provedou celým procesem vyřízení dotace. Proškolení specialisté pomohou s výběrem vhodných opatření, s podáním žádosti i s doložením realizace.

Více informací o dotacích z NZÚ light i o tom, komu jsou určeny, najdou zájemci na stránce Nová zelená úsporám Light a v sekci Časté dotazy.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526