MONITORING DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ.

 10. 5. 2022

MPO podporuje inovativní firmy, mohou získat podporu v šesté a sedmé soutěži programu TREND. 

Dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení – výzva k podávání žádostí byla zveřejněna. 

MPO podporuje inovativní firmy, mohou získat podporu v šesté a sedmé soutěži programu TREND.

29.4.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila šestou a sedmou veřejnou soutěž v aplikovanému výzkumu, vývoji a inovacích v programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND. Podpořeny budou například ty projekty, které hledají energeticky úsporná řešení či možnosti pro posílení energetické bezpečnosti nebo snížení surovinové závislosti. Firmy mohou na jeden projekt získat až 25 milionů korun.

„TREND je základním programem podpory průmyslového výzkumu určeným pro tuzemské podnikatele a jeho hlavním smyslem je přispívat k rozvoji konkurenceschopnosti domácí ekonomiky. I v současné obtížné situaci se nám podařilo zajistit rozpočtové zdroje a věřím, že udělená podpora pomůže perspektivním a inovativním firmám k dalšímu posunu směrem k ekonomice založené na znalostech,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Šestá veřejná soutěž v programu TREND, na kterou jsou vyčleněny celkem dvě miliardy korun ze státního rozpočtu České republiky, byla vyhlášena v podprogramu 1 “Technologičtí lídři”. Na sedmou veřejnou soutěž je připraveno 300 mil. Kč ze zdrojů Národního plánu obnovy ČR a bude tedy financována z prostředků Evropské unie. Tato soutěž je speciálně zaměřena na podporu projektů rozvíjejících technologie 5G.

„Vyhlašované veřejné soutěže tematicky zaměřujeme na řešení klíčových výzev dnešní doby. Podpořené projekty přispějí k digitální transformaci ekonomiky i ke smysluplnému naplňování Zelené dohody pro Evropu, včetně hledání energeticky úsporných řešení, možností pro posílení energetické bezpečnosti či snížení surovinové závislosti. Jsme připraveni podporovat i výzkumné projekty na posílení kyberbezpečnosti a dalších vysoce aktuálních oblastí, jejichž řešení pomůže jak firmám, tak všem našim občanům,“ doplňuje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

„Program TREND je klíčovým nástrojem pro budoucí rozvoj českých podniků a jejich konkurenceschopnosti. Výstupy z podpořených projektů pomáhají k transformaci a modernizaci způsobů výroby, umožňují rozvoj nových oblastí digitalizace a využití jejího potenciálu v průmyslu a službách. Díky výzkumným aktivitám v programu TREND tak vznikají zcela nové technologie reagující na aktuální požadavky v klíčových odvětvích,“ říká Petr Konvalinka, předseda TA ČR.

Na jeden projekt lze získat až 25 milionů Kč, přičemž dotace smí tvořit nejvýše 70 % z nákladů všech účastníků projektu. Žádost o podporu mohou podat podniky všech velikostí, které působí na území ČR. Projekty lze podávat od 28. dubna do 16. června 2022. Výsledky soutěže budou oznámeny nejpozději do konce roku 2022. S vybranými projekty bude uzavřena smlouva o poskytnutí podpory, realizace může začít už od ledna 2023. Podrobnosti a veškerá dokumentace jsou k dispozici na webových stránkách TA ČR https://www.tacr.cz/program/program-trend/.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-podporuje-inovativni-firmy–mohou-ziskat-podporu-v-seste-a-sedme-soutezi-programu-trend–267187/


Dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení – výzva k podávání žádostí byla zveřejněna.

29.4.2022, Zdroj: Benes Consulting Group s.r.o. (www.benesgroup.cz)

Dne 27. dubna 2022 byla zveřejněna výzva č. NPO 1/2022 k podávání žádostí o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v obcích. Příjem žádostí o dotaci bude zahájen 5. 5. 2022 prostřednictvím systému AIS MPO.

Výzva s alokací 2,5 mld. Kč v průběhu následujících čtyř let (2022-2026) je součástí Národního plánu obnovy (NPO). Dotace je určena pro obce s výjimkou obcí v národních parcích, které na tyto projekty mohou čerpat dotaci od MŽP. Veškeré potřebné dokumenty a plné znění výzvy č. NPO 1/2022 – Rekonstrukce veřejného osvětlení v komponentě 2.2.2. NPO naleznete na stránkách MPO EFEKT.

Cílem této dotace je podnítit a podpořit města a obce ve snaze dosáhnout energetických úspor a současně zkvalitnit veřejné osvětlení (VO), které zajistí vyšší bezpečnější a zdravější životní prostředí díky nižší spotřebě energie i snížením světelného znečištění nejen pro své obyvatele, ale také pro živočichy.

Výše dotace představuje 30 000 Kč za každou ušetřenou MWh elektrické energie ročně až do maximální výše 10 mil. Kč pro větší města a 4 mil. Kč pro menší města a obce do 10 000 obyvatel. Z přidělené dotace mohou příjemci hradit veškeré způsobilé výdaje, mezi které nově patří také rozšíření soustavy VO o řídící systémy, které přinášejí další úspory energie, nebo o konstrukční prvky.

Spolu s podporou energeticky účinnějšího veřejného osvětlení nabízí tato dotační příležitost také podporu dobíjecích stanic pro elektromobily. Očekávané zvýšení elektromobility ve městech a obcích také přispěje ke zdravějšímu prostředí.

Výzva je průběžná a je poskytována předem. Výše dotace na jednu žádost je kalkulována podle množství uspořené elektrické energie za rok po provedené rekonstrukci soustavy VO.

Tato dotace z NPO je logickým pokračováním dřívější aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu EFEKT.

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526