Monitoring dotačních příležitostí.

 27. 2. 2023

MŽP navyšuje alokaci v NZÚ Light na tři miliardy korun, první domácnosti už mají peníze na účtech.  

2,8 miliardy korun na revitalizaci brownfieldů.  

MŽP navyšuje alokaci v NZÚ Light na tři miliardy korun, první domácnosti už mají peníze na účtech.

26.1.2023, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Program Nová zelená úsporám Light se u seniorů a domácností s nižšími příjmy těší velkému zájmu. Za první dva týdny od spuštění příjmu žádostí jsou vyčerpány dvě třetiny finančních prostředků, kterými program disponuje a Státní fond životního prostředí ČR už proplácí první schválené žádosti.

Ministr životního prostředí proto oznámil zdvojnásobení alokace programu Nová zelená úsporám Light na 3 miliardy korun. Díky němu mohou senioři, samoživitelé nebo lidé s hendikepem rychle a bez finančních bariér provést jednoduchá opatření s velkým efektem trvalých úspor energií. 

Program NZÚ Light jako součást vládní pomoci oslovil hned na svém startu domácnosti nejvíce ohrožené nárůstem cen energií. Státní fond životního prostředí ČR od prvních minut po otevření příjmu žádostí registruje obrovský zájem o dotace na rychlé a snadné renovace trvale obývaných rodinných domů a rekreačních objektů.

„Zájem o NZÚ Light ukazuje, že program podpory rychlého zateplení byl nastaven správně a oslovuje přesně ty domácnosti, pro které je určen. Počet žadatelů je tak velký, že v prvních dvou týdnech byla vyčerpána už miliarda z alokovaných prostředků,“ informuje ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL) a dodává: „Vnímáme narůstající zájem o podporu opatření, dlouhodobě snižujících spotřebu energií, a proto navyšujeme alokaci na 3 miliardy korun. Naším cílem je, aby se dotační program pro nízkopříjmové skupiny obyvatel stal stálou součástí nabídky Státního fondu životního prostředí ČR a jeho financování bylo kontinuálně doplňováno. Chceme, aby každý oprávněný zájemce, který bude chtít zateplit své obydlí, měl možnost dotaci získat.“

Nová zelená úsporám Light podporuje rychlé renovace domů s cílem snížit náklady na vytápění i těm, kteří nedisponují dostatečnými finančními prostředky. Úsporná opatření je možné realizovat i svépomocí a k žádosti není nutné dokládat žádná energetická hodnocení ani projektovou dokumentaci. Dotace je vyplácena zálohově a může pokrýt až 100 % vynaložených nákladů.

„Naší prioritou je, aby stát chytře investoval do dlouhodobých opatření, která trvale sníží energetickou náročnost rodinných domů a tím i celkové náklady domácností na energie. Jen za prosinec 2022 jsme přiznali a vyplatili příspěvky na bydlení v celkové výši přesahující jednu miliardu korun. Od Nové zelené úsporám Light si proto slibujeme, že se po realizaci opatření ze strany žadatelů posléze výrazně sníží náklady státu na příspěvek na bydlení, které vloni činily celkem 8,56 miliardy,“ doplňuje Marian Jurečka.

„Mám velkou radost, že se nám podařilo připravit opravdu jednoduchý a na administraci nenáročný program pro ty nejohroženější. Už v dnešních dnech, po pouhých dvou týdnech od spuštění příjmu žádostí, mají první žadatelé na účtech peníze a mohou se pustit do úprav, které jim sníží výdaje na bydlení ještě v letošní topné sezóně,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Největší zájem je o podporu výměny oken, program podporuje i zateplení fasády, střechy, stropů a podlah. O dotaci nejčastěji žádají majitelé nemovitostí z řad seniorů. Průměrný věk žadatelů se pohybuje kolem 72 let, výjimkou nejsou ale ani starší ročníky, rekord zatím drží 96letá žadatelka.

„Aktuálně máme přijato přes osm tisíc žádostí a každý den chodí v průměru okolo 500 žádostí, to jsou skvělá čísla. Nová zelená úsporám Light podporuje zateplení rodinných domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, ale často se na nás obracejí i vlastníci bytových jednotek v bytových domech s dotazy, zda mohou využít dotaci NZÚ Light. Pro tyto zájemce máme připravenou nabídku pro bytové domy ve standardní Nové zelené úsporám, kterou výhledově také rozšíříme o nabídku pro domácnosti s nižšími příjmy. Celkově projde program Nová zelená úsporám v první polovině letošního roku několika inovacemi, s cílem otevřít možnosti energetických úspor a instalací FVE maximu domácností,“ přibližuje další plány rezortu Petr Hladík, náměstek ministra životního prostředí (KDU-ČSL).

Pro usnadnění cesty k získání dotace byla vytvořena robustní poradenská síť zahrnující Místní akční skupiny, konzultační střediska EKIS, pracovníky úřadů práce i vybraných místních úřadů.

„Není třeba se obávat, že zájemci proces získání dotace nezvládnou. Proškolení poradci z MAS a EKIS jsou průvodci doslova každého žadatele o dotaci z NZÚ Light. Potvrzují odborný posudek a závěrečnou zprávu o realizovaných opatřeních. Jejich role je ale mnohem významnější. Těm, kteří si sami neporadí, pomohou projít celým procesem od výběru vhodných opatření přes podání žádosti až po doložení realizace. Jejich úlohou je též vytipovávat a aktivně oslovovat domácnosti, pro které by úsporná opatření byla vhodná. Nikdo se nemusí bát, že si poradenství a pomoc s vyřízením dotace nebude moct dovolit. Tato služba je pro zájemce a žadatele o dotace z NZÚ Light je zcela zdarma,“ doplňuje Petr Valdman.

K dnešnímu dni bylo podáno 8 306 žádostí s požadavkem na dotaci 951 milionů korun, první desítky milionů dnes odchází na účty domácností.

Program Nová zelená úsporám Light je financován z programu HOUSEnerg Modernizačního fondu, který čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030. První výzva byla vyhlášena 14. listopadu 2022. Příjem žádostí byl spuštěn 9. ledna 2023.


2,8 miliardy korun na revitalizaci brownfieldů.

1.2.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

struktura dokumentu

Státní fond podpory investic (SFPI), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil čtyři výzvy na revitalizaci území se starou stavební zátěží. Peníze z Národního plánu obnovy podpoří projekty na obnovu velkých i menších brownfieldů. Jednou z podmínek je realizace do prosince 2025.

2,8 miliardy korun na revitalizaci brownfieldů

Přípravu žádostí MMR konzultuje se zájemci, aby v případě udělení dotace mohli včas zahájit stavební práce. Příjem žádostí Fond spustí 20. února.

Program NPO brownfieldy se skládá ze čtyř samostatných výzev. Podpoří hlavně rekonstrukci už stávajících staveb v zanedbaných areálech. V menší míře dotace půjdou na demolici technicky nebo jinak nevyhovujících objektů a výstavbu energeticky úsporných novostaveb. U odlehlých míst, jako jsou například bývalé vojenské areály, je možné žádat peníze na jejich zalesnění. V takovém případě budou sloužit jako takzvaná přírodní úložiště uhlíku.

O dotaci na malé projekty v rozmezí 3 až 30 milionů korun mohou žádat územní samosprávné celky. U velkých projektů se podpora pohybuje mezi 30 a 500 miliony korun a příjemcem mohou být i právnické osoby. V obou případech jsou zásadním kritériem potřeby lidí v daném regionu. Peníze půjdou na projekty v oblasti výchovy, vzdělávání, sportu nebo kultury. Další budou moci využívat složky integrovaného záchranného systému a úřady. Celkem MMR společně se SFPI v programu připravilo 2,8 miliardy korun.

Náročné bylo hlavně nastavení hodnotících a výběrových kritérií a podzimní kolo krajských brownfieldových konzultačních dnů. Už od jara navíc individuálně řešíme přípravu projektů a pomáháme potenciálním žadatelům vypořádat se s technickými požadavky programu,“ vysvětlila praktickou stránku přípravy programu ředitelka Odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Klára Horzinková.

Na samotnou realizaci budou mít úspěšní žadatelé zhruba dvě stavební sezóny. Projekty by měli dokončit do prosince 2025. MMR předpokládá, že podporu získá asi 60 brownfieldů. Výsledkem by mělo být kvalitní občanské vybavení, které zajistí podmínky k dalším investicím do lokalit a jejich rozvoji.

Výzvy k podávání žádostí jsou dostupné na www.sfpi.cz. Jejich elektronický příjem SFPI spustí 20. února 2023. 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526