Monitoring dotačních příležitostí.

 20. 3. 2023

MMR podpoří neziskové organizace v oblastech dostupného bydlení, cestovního ruchu a regionálního rozvoje.  

Začínající firmy dostanou 1,3 miliardy korun na digitální technologie.  

MMR podpoří neziskové organizace v oblastech dostupného bydlení, cestovního ruchu a regionálního rozvoje.

22.2.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří nestátní neziskové organizace, které se zaměřují na bezbariérovost, poradenství v oblasti bydlení, udržitelný rozvoj cestovního ruchu, regionů, měst a obcí. Pro rok 2023 má ve výzvě připraveno 55 milionů korun.

V rámci oblasti „Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení“ mohou o dotaci žádat nestátní neziskové organizace, které se v rámci svých aktivit zaměřují na odborné poradenství v oblasti bydlení a bytové politiky a pomáhají zmírňovat dopady zhoršené socioekonomické situace domácností.

Oblast „Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb“ pak podpoří nestátní neziskové organizace, které se soustředí na správnou aplikaci bezbariérové vyhlášky, řeší nebezpečná místa, iniciují odstraňování architektonických bariér ve stávajících stavbách nebo zpracovávají a poskytují metodické informace pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Oblast „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“ se zaměřuje na nestátní neziskové organizace, které kontrolují, udržují a obnovují sítě značených turistických tras v ČR. Součástí projektu může být i kontrola jejich průchodnosti a bezpečnosti, obnova turistického značení i mapových informačních panelů, další rozvoj informačního systému nebo realizace školení pro značkaře.

Dále sem spadá koordinace dálkových a páteřních cyklotras, zvyšování odolnosti a udržitelnosti cestovního ruchu prostřednictvím zpracování strategických dokumentů nebo rozvoje klasifikačních a certifikačních systémů. V rámci výzvy budou v oblasti „Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí“ podpořeny také aktivity nadnárodního charakteru, u kterých lze předpokládat prokazatelný pozitivní dopad na širší cílové skupiny z okruhu aktérů regionálního rozvoje.

Podpora ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, která vychází z koncepce podpory nestátních neziskových organizací v letech 2023–2024, počítá pro tuto výzvu s částkou 55 milionů korun. Žádosti o dotaci, které je možné založit a vyplnit v internetové aplikaci DIS ZAD, mohou nestátní neziskové organizace posílat do 28. března 2023 do 12:00. Na MMR se žádosti o dotace podávají prostřednictvím datové schránky.

MMR: Zajistíme lepší regionální dostupnost hospicové a paliativní péče. Připraveno máme 280 milionů korun

MMR: Zajistíme lepší regionální dostupnost hospicové a paliativní péče. Připraveno máme 280 milionů korun

Zlepšení kvality a dostupnosti paliativní a hospicové péče. Na to se zaměřují dvě nové výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj. Pro žadatele má připraveno více než 280 milionů korun.

„Paliativní a hospicová péče jsou naprosto nezbytné pro zvýšení kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí těžké nemoci. Proto je naprosto klíčové zkvalitňování a zlepšování jejich dostupnosti, a to zejména v regionech, kde tato péče dosud poskytována nebyla,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Cílem výzev je podpořit rozvoj a dostupnost péče paliativních týmů v nemocnicích, paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta prostřednictvím poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče a lůžkové paliativní i hospicové péče.

Výzvy zvýší kvalitu a dostupnost paliativní a hospicové péče, a to zejména v regionech, kde tato péče dosud poskytována nebyla. Zároveň vzniknou nová hospicová či paliativní lůžka a dojde k posílení vazeb na navazující poskytovatele sociálních nebo zdravotních služeb v regionu.

  1. výzva IROPje určena pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici více než 180 milionů korun Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). 72. výzvacílí na území přechodových regionů, které podpoří částkou přesahující 100 milionů korun z EFRR.

Informace k semináři pro žadatele a příjemce určenému pro vyhlášené výzvy můžete sledovat na webových stránkách IROP.


Začínající firmy dostanou 1,3 miliardy korun na digitální technologie.

Vzniknou tři nové investiční nástroje pro tuzemské startupy či spin-offy. Obsáhnou širokou škálu oborů..

09.03.2023 | Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zprostředkuje Evropskému investičnímu fondu (EIF) zhruba 1,3 miliardy korun z Národního plánu obnovy (NPO) na podporu digitálních technologií. Smlouvu o financování českých startupů a spin-offů v rané fázi vývoje podepsal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a výkonná ředitelka EIF Marjut Falkstedt.

Prioritou Ministerstva průmyslu a obchodu je podporovat malé a střední podniky, které jsou páteří české ekonomiky. A to také v oblasti rychle rostoucích nadějných firem – startupů.

„Pro konkurenceschopnost České republiky je klíčové, abychom podpořili nové projekty s vysokou přidanou hodnotou a udrželi krok s ostatními zeměmi. Proto společně s Evropským investičním fondem spustíme tři pilotní fondy, které pomohou startupům s financováním v jejich začátcích,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává:

„Projekty se budou financovat z Národního plánu obnovy. Cílem je nyní podpořit vybrané oblasti s velkým potenciálem, kde trh z různých důvodů pomoc potřebuje, například v transferu technologií ze špičkového výzkumu do praxe. Do budoucna se pak chceme zaměřit na strategické technologie pro celou Evropskou unii, jako jsou obnovitelné zdroje energií, biotechnologie, mikroelektronika a další odvětví.“

Mezinárodní síť podpoří i české startupy. Pokud uspějí, mohou získat i přes půl milionu korun

Od energetických inovací až po biotechnologie

Investice do tří fondů se specializovanými strategiemi přinese na trh nové typy investičních nástrojů. Všechny fondy budou spravovány nezávislými soukromými investičními týmy, které EIF vybere pomocí standardního investičního procesu, jehož prostřednictvím dosud vyčlenil téměř 300 milionů eur pro 15 českých akciových fondů.

„První a připravený je koinvestiční fond pro firmy v rané fázi vývoje. Výzva by měla být vyhlášena v řadu týdnů,“ říká vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko a dodává: „Následovat bude technologický transfer v AI z univerzit a podpora firem v oblasti finančních technologiích. Rádi bychom také podporovali oblast strategických technologií, zejména energetické inovace, biotechnologie a mikroprocesory.“

Plánované fondy jsou pilotními projekty, na které může v budoucnu navázat další financování. Celkově fond podpoří digitální transformaci národního hospodářství a rozvoj českého trhu rizikového kapitálu.

Očekává se, že Česká republika obdrží 7 miliard eur v grantech z Národního plánu obnovy. Tři plánované fondy budou doplněny dalšími opatřeními zaměřenými na inovace v kontextu inteligentních měst, průmyslu 4.0 a kvantovou komunikační infrastrukturu.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526