22-05-31 Dotacni zpravodaj pro podnikatele_05_2022_OPTAK

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526