23-06-06 DOTACE Nová dotační výzva I Marketing na účast na zahraničních veletrzích

 5. 6. 2023

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526