Monitoring dotačních příležitostí.

 15. 6. 2023

Podpora pro vstup malých a středních podniků na zahraniční trhy.  

Miliarda korun z OP TAK podpoří firmy s infrastrukturou pro výzkum a vývoj.  

Podpora pro vstup malých a středních podniků na zahraniční trhy.

2.6.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje mezinárodní expanzi malých a středních podniků, částkou 250 milionů korun podpoří jejich účast na zahraničních veletrzích. Resort vypsal novou výzvu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Žádosti mohou podnikatelé podávat od 19. června do 30. října 2023.

„Chceme firmám pomoci prosadit se na zahraničních trzích a pomoci jim tak zde zvýšit jejich konkurenceschopnost. Podpoříme tedy jejich účast na zahraničních výstavách a veletrzích a s tím související služby, jako je například pronájem výstavní plochy, doprava, nebo marketingové propagační materiály,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Jedná se o průběžnou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení. „Míra podpory je stanovena na maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů, přičemž minimální výše dotace na projekt činí 200 000 Kč, maximální pak 2 450 000 Kč,“ říká vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha.

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu. Společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu provádí hodnocení a výběr projektů. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a zároveň také provozuje tzv. Zelenou linku 800 800 777, kam se mohou zájemci se svými dotazy obracet.

Podrobnější informace jsou k dispozici na webu MPO.


Miliarda korun z OP TAK podpoří firmy s infrastrukturou pro výzkum a vývoj.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první výzvu Potenciál v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK).

23.05.2023 | Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Výzva je určena nejen malým, ale i středním podnikům a také malým společnostem se střední tržní kapitalizací a společnostem se střední tržní kapitalizací. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 2. června do 25. září 2023.

„Podpora firem s infrastrukturou pro výzkum a vývoj je pro Českou republiku výhodná proto, že tak posílíme naše inovační kapacity a díky tomu i rozvoj podnikaní s vysokou přidanou hodnotou. Proto vypisujeme tuto výzvu, ve které je pro ně k dispozici až jedna miliarda korun na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající například v pořízení nových strojů, zařízení a dalšího vybavení nezbytného pro zajištění aktivit těchto center. V rámci výzvy Potenciál lze podpořit také náklady na investice do budov,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Dotace na projekt je minimálně ve výši 2 milionů korun a maximálně do výše 100 milionů korun. Míra podpory se pohybuje od 20 do 70 % dle velikosti podniku. Spolu s malými a středními podniky jsou ve výzvě podporovány rovněž malé společnosti se střední tržní kapitalizací s nejvýše 499 zaměstnanci a společnosti se střední tržní kapitalizací, které mají nejvýše 3 000 zaměstnanců.

„Model hodnocení výzvy je v souladu s principem „významně nepoškozovat“ životní prostředí, tedy principem Do no significant harm, který je ukotven v Zelené dohodě pro Evropu,“ vysvětluje vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • založení nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení technologií, zařízení a jiného vybavení nezbytného pro zajištění výzkumných a vývojových aktivit

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé a střední podniky
  • small-mid caps
  • mid caps

Systém sběru žádostí:

  • kolový

Nepodporované aktivity

  • prostá obnova majetku
  • výrobní aktivity a produktivní investice.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.

Zájemci o dotaci z této Výzvy se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace (API), která je zprostředkujícím subjektem OP TAK. Agentura pomáhá žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu. API má regionální kanceláře ve všech krajích republiky, kde poskytuje individuální konzultace. Agentura také provozuje zelenou linku 800 800 777, kam se mohou se svými dotazy obracet zájemci o dotace z celé České republiky.

Podrobnější informace k výzvě jsou na stránkách API.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526