MONITORING DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ.

 24. 5. 2022

MPO podpoří úsporu vody v průmyslu. Pro podniky je připravena 1 miliarda korun z Národního plánu obnovy.  

Podpořitelné projekty – úspora vody I. výzva.  

MPO podpoří úsporu vody v průmyslu. Pro podniky je připravena 1 miliarda korun z Národního plánu obnovy.

17.5.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje z evropského Nástroje pro oživení a odolnost výzvu na podporu úspory vody v průmyslu. Prostředky z Národního plánu obnovy (NPO) v celkové výši 1 miliardy korun jsou určeny pro podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost podniku. Podpořeny mohou být úsporné projekty z celé České republiky včetně těch na území hlavního města Prahy.

Chceme v maximální možné míře podpořit oblast udržitelného nakládání s vodou. Podpora je proto zaměřena na opatření na úspory vody a optimalizaci  využívání  vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Podpora má přispět ke snížení roční spotřeby vody v rámci vodního hospodářství podniku.

Žádosti o podporu bude možné podávat od 12. května do 30. září 2022. Výzva je otevřena pro všechny podnikatelské subjekty včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným subjektem. Míra podpory je jednotná pro všechny žadatele, a to ve výši 40 %. Maximální částka podpory na projekt činí 25 milionů korun.

„Posouzení podnikatelských záměrů se opírá o metodiku hodnocení využívání vody, tedy o tzv. vodní audit podniku v rozsahu předmětu projektu,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha a dodává: „Podpořeny budou projekty, které u opatření navrhovaných vodním auditem dosáhnou úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3/rok.“

Bližší informace, včetně textu výzvy a jejích příloh, jsou k dispozici na www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-podpori-usporu-vody-v-prumyslu–pro-podniky-je-pripravena-1-miliarda-korun-z-narodniho-planu-obnovy—267416/


Podpořitelné projekty – úspora vody I. výzva.

22-05-24 DOTACE Podpořitelne projekty úspora vody I. výzva

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526