Monitoring dotačních příležitostí.

 25. 6. 2023

V NZÚ vyměníte plynový kotel za čerpadlo.  

Aktuální dotace pro společnost vlastnící nemovitost.  

V NZÚ vyměníte plynový kotel za čerpadlo.

2.6.2023, Zdroj: Priorita (www.priorita.cz)

Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR představilo základní parametry dotace na výměnu starých plynových kotlů i zjednodušení podmínek pro podporu fotovoltaiky při zachování stávajících parametrů i maximální výše dotace.

Nová zelená úsporám (NZÚ) vstoupí od září do nového období s větším objemem prostředků (v programu HOUSEnerg Modernizačního fondu je nyní připraveno 55 miliard korun na pokrytí financování NZÚ i NZÚ Light) a se změnami, které ještě více pomohou domácnostem s přechodem na úspornější bydlení. Žadatelé se dočkají navýšení dotačních částek v některých oblastech podpory, zjednodušení podmínek u instalace fotovoltaických systémů a zcela nově získají možnost vyměnit starý plynový kotel za tepelné čerpadlo.

„Od loňského jara se nás dotazují české domácnosti na možnost výměny starých kotlů na plyn. Podařilo se nám s Evropskou investiční bankou tuto možnost vyjednat a již od září si zájemci můžou v NZÚ podat žádost o výměnu plynových kotlů a topidel starších než dvacet let za tepelná čerpadla. V novém programovém období Nové zelené úsporám se tím rozšíří dotační portfolio na výměnu tepelných zdrojů – k pevným palivům či elektřině přibyde plyn. Doplňujeme ho v návaznosti na úspěšně nastartovaný trend energetických úspor v domácnostech a v neposlední řadě i kvůli požadavku snižovat celkovou spotřebu plynu v Česku,“ uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík.

Podmínkou podpory bude aspoň částečně zateplený dům dosahující minimálně úrovně D klasifikační třídy energetické náročnosti budovy.

„Pokud dům nesplňuje minimální požadovanou úroveň energetické náročnosti, může domácnost využít kombinaci podpory se zateplením v rámci jedné žádosti o podporu,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR a dodává: „V případě špatně zateplených domů nemusí teplo vyrobené tepelným čerpadlem stačit k dostatečnému tepelnému komfortu a pro obyvatele domu to může znamenat přidané náklady na přitápění elektřinou. Teoreticky by se pak mohlo stát, že by žadatelé platili za elektřinu více, než kdyby topili plynem.“

Majitelé starších plynových kotlů a dalších plynových topidel, jako jsou třeba tzv. WAVky, dostanou příspěvek na výměnu za tepelné čerpadlo. Vybrat si mohou z různých typů čerpadel tak, aby vybrané zařízení co nejlépe vyhovovalo otopné soustavě v jejich domě.

Výměna zdrojů tepla v novém období bude pokračovat za podobných podmínek jako dosud. Novinkou bude o 40 tisíc korun vyšší podpora na tepelná čerpadla typu země-voda s plošným kolektorem. Nová zelená úsporám nově podpoří i individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu. Naopak tepelná čerpadla se zemními vrty již podporována nebudou.

Dlouhodobě nejvíce poptávaným úsporným opatřením je dotace na fotovoltaiku. Od října 2021 si o ni požádalo již přes 90 tisíc domácností a zájem neklesá. Aktuálně chodí každý měsíc přes 6 500 žádostí. V nové etapě dojde k zásadnímu zjednodušení – nebude potřeba dokládat projektovou dokumentaci, pouze vyhodnocení úspor a přínosů. Základní podpora se sjednotí bez ohledu na instalovaný měnič, maximální výše dotace 200 tisících korun zůstává zachována.

„Ujišťuji každou domácnost se zájmem o fotovoltaiku, že v podpoře budeme pokračovat jako doposud. V další etapě Nové zelené úsporám se pro žadatele nic zásadního nemění. Základní změnou je zjednodušení administrace žádostí a navýšení dotací na vybraná opatření. Obavy, že od podzimu bude Nová zelená úsporám méně výhodná, případně že bude méně dostupná, nejsou namístě. Naopak, díky přechodu financování pod Modernizační fond budeme moct podpořit více domácností,“ zdůrazňuje Petr Valdman.

Stejně jako dnes mohou žadatelé zkombinovat v jediné žádosti více úsporných opatření a získat motivační bonus ve výši 10 tisíc korun za každou kombinaci. „Kromě toho 10% bonifikací zvýhodníme domácnosti v hospodářsky a sociálně znevýhodněných obcích s rozšířenou působností,“ doplňuje ministr Hladík.

Příjem žádostí ve stávající Nové zelené úsporám bude ukončen 30. června 2023, příjem žádostí v nové etapě začne v září 2023. Dotační „prázdniny“ se budou týkat pouze příjmu žádostí. Administrace již přijatých žádostí, dokládání realizace úsporných opatření i vyplácení finančních prostředků budou pokračovat i v letních měsících bez přerušení.


Aktuální dotace pro společnost vlastnící nemovitost.

22.5.2023, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chystáte se nechat zpracovat digitální dvojče budovy – BIM? Nebo vás čeká zateplení budov určených k podnikání, výměna oken, osvětlení, kotlů, využití odpadního tepla, nové rozvody elektřiny, plynu, tepla, zavedení systému měření a regulace energie, pořízení a instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu, akumulace energie apod.?

Využijete aktuální výzvy Digitální podnik – virtuální podnik a Úspory energie, které představujeme níže.

Digitální podnik – virtuální podnik Úspory energie
Vyhlašovatel MPO NRB
Forma podpory Dotace úvěr
Příjemci Podnikající FO a PO Podnikající FO a PO (malý a střední podnik)
Příjem žádostí od-do Od 3. července 2023; 10:00:00

Do 2. listopadu 2023; 10:00:00

Od 27.4.2023

Do 30. 11. 2026

Podporované aktivity Digitální transformace firmy

Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie

Vnitropodniková konektivita (včetně senzorových sítí)

Kybernetická bezpečnost

Jednorázová školení zakončena certifikací

BIM a CDE systémy

Vytvoření digitálního dvojčete

zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní

zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov

zvýšení energetické účinnosti osvětlení prostor budovy

zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách

Způsobilé výdaje Dle přílohy č. 3 výzvy Souvislost s realizací projektu a pořízením majetku, nutno doložit účetními a dalšími doklady, blíže viz kap. 6 výzvy
Maximální podpora v Kč 200 000 EUR (dle pravidel pro podpory de minimis) Max. zvýhodněný úvěr 60 mil. Kč, příspěvky 35 % – 65 % dle velikosti podniku a regionu NUTS II
Odkaz na výzvu https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/digitalni-podnik/2023/4/Digitalni-podnik-_-virtualni-podnik-_-vyzva-I.pdf https://www.nrb.cz/produkt/uspory-energie/nove-uspory-energie-optak/#dokumenty-ke-stazeni-nove-uspory-energie-19937
Kontakty, možnost konzultace na: Agentura pro podnikání a inovace Žitná 18, 120 00 Praha 2 Tel. 800 800 777 www.agentura-api.org, e-mail: programy@agentura-api.org anebo Regionální kanceláře API ve všech krajských městech centrála NRB spolu s pobočkou Praha, Přemyslovská 2845/43, Žižkov, Praha 3, kontaktní formulář na: https://www.nrb.cz/produkt/uspory-energie/nove-uspory-energie-optak/#dokumenty-ke-stazeni-nove-uspory-energie-19937

Informační linka: 255 721 111

E-mail: info@nrb.cz

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526