Monitoring dotačních příležitostí.

 7. 8. 2023

V krajích odstartovala další vlna kotlíkových dotací.  

Dotační program Nová zelená úsporám od září podpoří estetiku fasád budov.  

Webinář na aktuální téma Cirkulární ekonomika jako budoucnost rozvoje firem.  

V krajích odstartovala další vlna kotlíkových dotací.

30.6.2023, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

Kotlíkové výzvy vyhlásily k dnešnímu dni již všechny kraje. Seniorům a domácnostem s nižšími příjmy rozdělí 1,7 miliardy korun na výměnu starých neekologických kotlů.

Jako první začal v pondělí 26. června přijímat žádosti o podporu nových zdrojů vytápění Jihočeský kraj, v průběhu letních prázdnin spustí příjem žádostí Moravskoslezský, Olomoucký, Karlovarský, Královéhradecký a Ústecký kraj. Ostatní kraje plánují dotace začít rozdávat v září.

Výzva s alokací 1,7 miliardy korun pokryje zhruba 15 tisíc výměn pro ty nejzranitelnější domácnosti. Žádosti mohou podávat senioři čerpající starobní důchod, lidé ve 3. stupni invalidity či domácnosti, které čerpají příspěvek na bydlení.

„Kotlíkové dotace jsou dalším dílem do skládanky naší podpory rodinám, které jsou nejvíce ohrožené energetickou chudobou. Právě jim chceme pomoci nejvíce, proto kotlíkové dotace nabízí vůbec nejvýhodnější podporu ze všech našich programů pro domácnosti. Ty tak získají prostředky na nový a čistý zdroj tepla a díky výměně zastaralých kotlů bude v našich městech a obcích zase o kus lepší ovzduší,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Žadatelé získají až 95% podporu na výměnu nevyhovujících kotlů 1. a 2. třídy na tuhá paliva. Nahradit je mohou tepelným čerpadlem nebo kotlem na biomasu. Dotace se vztahují nejen na plánované, ale i na výměny, které domácnosti realizovaly po 1. lednu 2021. Těm, kteří výměnu zdroje teprve plánují, bude dotace vyplacena zálohově.

„Podpoříme výměny nevyhovujících zdrojů tepla ve všech domácnostech. Ti, kteří nedosáhnou na kotlíkové dotace, si mohou říct o finanční podporu až 50 % v Nové zelené úsporám, kde navíc od září nabídneme dotaci i na výměnu starých plynových kotlů za tepelné čerpadlo,“ připomíná Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Od září 2024 začne platit zákaz vytápění starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Ministerstvo životního prostředí poskytuje na jejich výměnu finanční prostředky již od roku 2015 a díky velmi úspěšnému programu kotlíkových dotací už bylo vyměněno přes 106 tisíc kotlů a vyplaceno přes 12 miliard korun. V současné době je hrubým odhadem třeba vyměnit ještě 150 tisíc neekologických kotlů. Výsledkem bude čistší a zdravější ovzduší, zejména v lokalitách, kde je právě vytápění starými kotli hlavním zdrojem prašnosti a úniku škodlivin do okolního prostředí a limity škodlivých látek jsou zde opakovaně překračovány.

Web Kotlíkové dotace www.kotliky-dotace.cz


Dotační program Nová zelená úsporám od září podpoří estetiku fasád budov.

27.6.2023, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

Od září budou platit aktualizovaná pravidla dotačního programu Nová zelená úsporám, zaměřeného na úspory energií v rodinných a bytových domech. Ve spolupráci s Českou komorou architektů byly formulovány požadavky na estetiku fasád budov, u kterých bude čerpána podpora např. na jejich zateplení. Program Ministerstva životního prostředí administruje Státní fond životního prostředí ČR.

Architekti v rámci pracovní skupiny popsali nejkritičtější situace a na jednání se Státním fondem životního prostředí ČR přišli s řešením, které vychází z tradičního vnímání fasádních odstínů. Výsledkem je seznam téměř 300 přírodních barev definovaných v systému NCS, který je ke stažení na webových stránkách programu a je závaznou podmínkou pro čerpání dotace. Omezení na tuto škálu neplatí, pokud fasádu navrhne autorizovaný architekt, nebo pokud odlišný požadavek na barevnost vyplývá ze závazného stanoviska orgánu památkové péče, úřadu městského architekta (či obdobného, obcí zřízeného útvaru), popř. z regulačního plánu, který je součástí územně plánovací dokumentace obce. Stejně tak platí respekt k původnímu barevnému řešení.

„Je to dobrý signál pro většinu žadatelů o zateplení fasády v nové etapě Nové zelené úsporám. Domácnosti mají snazší volbu barvy fasády. Pokud nejsou ve výběru limitovány památkovou péčí nebo stanoviskem městského architekta, nebo nechtějí obnovit starý tón fasády, najdou si ten svůj jednoduše ve vzorníku. Děkuji České komoře architektů za spolupráci,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Oceňuji vůli MŽP a SFŽP ČR ovlivnit při snižování tepelných ztrát budov také jejich barevné řešení, v duchu unijní iniciativy New European Bauhaus, naplňující témata Estetika, udržitelnost, pospolitost,“ uvedl Jan Kasl, předseda ČKA„Tedy že je stejně důležitým přínosem kvalitní vystavěné prostředí sídel jako splnění energetické úspornosti,“ dodal. Architekt Ondřej Chybík inicioval vznik pracovní skupiny představenstva ČKA, která pak připravila srozumitelný návrh doplnění podmínek dotace NZÚ vycházející z tradičního vnímání fasádních odstínů. „Věřím, že díky upravenému dotačnímu nástroji již nebudeme v blízké budoucnosti projíždět sídly hýřícími barvami, které sice můžeme najít ve vzornících, ale na fasády bez hlubší úvahy nepatří,“ uvedl Kasl. „Děkuji panu řediteli SFŽP Petru Valdmanovi za osvícený přístup, v úrovni státních institucí dosud málo vídaný, při aplikaci Politiky architektury a stavební kultury ČR,“ doplnil.

„Jedním z cílů programu Nová zelená úsporám je, aby prováděné rekonstrukce byly celkově kvalitní včetně barevného řešení fasád, a proto jsme se rozhodli zamezit alespoň „nejkřiklavějším“ případům, kdy investorem zvolené barevné řešení narušovalo veřejný prostor. Je to poměrně odvážný krok kupředu, ale věříme, že konečný výsledek ocení nejen majitelé samotní, ale i ostatní rezidenti ČR,“ řekl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.


Webinář na aktuální téma „Cirkulární ekonomika jako budoucnost rozvoje firem.“

23-08-08 DOTACE Cirkulární ekonomika PPINK KOMORA 29 8 leták

 

REGISTRACE: je možná přes QR kód nebo na webu https://dotacnikomora.cz/webinar-cirkularni-ekonomika-jako-budoucnost-rozvoje-firem/

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526