Monitoring dotačních příležitostí.

 21. 8. 2023

Malé a střední podniky mohou žádat o dotace na svou digitalizaci.  

Rolnický fond podpoří investice do technologických zařízení pro potravináře.  

Malé a střední podniky mohou žádat o dotace na svou digitalizaci.

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Digitální podnik – Virtuální podnik.

03.07.2023 | Agentura pro podnikání a inovace (API)

Malé a střední podniky mohou žádat o podporu na svou digitalizaci. Výzvu vyhlásilo 19. dubna 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. Žádosti bude API přijímat až do 2. listopadu 2023. Pro žadatele je připraveno celkem půl miliardy korun.

Cílem výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků. „Podnikatelé mohou finanční podporu využít na nákup a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií a služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu propojení firemních procesů. Firmy tak mohou zvýšit funkčnost výrobku, rozvíjet on-line služby, modernizovat postupy nebo přejít na obchodní modely založené na vynechání zprostředkovatelů u výroby zboží a poskytování služeb,“ uvádí Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Firmy mohou v této výzvě získat až 40 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, maximálně 200 tisíc EUR na jeden projekt.

Podrobné informace o aktuální výzvě z OP TAK jsou dostupné na webu agentury API.

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.

Agentura API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.


Rolnický fond podpoří investice do technologických zařízení pro potravináře.

1.8.2023, Zdroj: Automatizace v potravinářství (www.prumyslovaautomatizace.com)

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) letos spustí nový program zaměřený na potravinářské podniky na pomoc s placením části úroků z komerčních úvěrů. Žádosti bude přijímat po celý rok. Fond to uvedl v tiskové zprávě.

Otevření nového programu tento týden schválila vláda. Částku, kterou fond rozdělí, zatím neuvedl. „Zcela novým programem, u kterého jsme reflektovali potřeby výrobců potravin, je titul Potravinář, jehož příjem žádostí bude kontinuální po celý rok. Jeho smyslem je podpora podnikatelů, kteří se zabývají výrobou potravin,“ uvedl předseda představenstva PGRLF Josef Kučera.

Program podpoří investice na pořízení technologických zařízení související se zpracováním zemědělským produktů v potravinářství. Podpořit má také výstavbu, rekonstrukce nebo vybavení prodejen či prodejních automatů. „Celková výše podpory v režimu de minimis poskytnutá jednomu podniku nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období překročit korunový ekvivalent 200.000 eur,“ uvedl fond v tiskové zprávě. To podle aktuálního kurzu odpovídá přibližně 4,8 milionu korun.

Fond uvedl, že předpokládá otevření příjmu žádostí do programů Potravinář ještě letos. Informace k programu budou pak zveřejněny na webu fondu.

PGRLF vznikl před 30 lety, je akciovou společností, ve které 100 procent akcií vlastní stát. Práva jediného akcionáře zajišťuje ministerstvo zemědělství. Fond podle jeho mluvčí Barbory Šenfeldové za dobu své existence umožnil českým podnikům čerpat podporu na nákup více než 61.000 zemědělských strojů, podpořil nákup 103.000 hektarů půdy a poskytl podporu splácení úvěrů ve výši 29,8 miliardy korun. Díky podporám umožnil čerpat úvěry v objemu 221 miliard korun, řekla ČTK mluvčí letos v červnu.

Zdroj: https://www.prumyslovaautomatizace.com/rolnicky-fond-podpori-investice-do-technologickych-zarizeni-pro-potravinare/

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526