Monitoring dotačních příležitostí.

 28. 8. 2023

Dotační novinky srpen 2023.  

Cirkulární ekonomika.  

Dotační novinky srpen 2023.

Tři nové výzvy z OP TAK:

  1. Služby infrastruktury

Výzva zaměřená zejména na podporu rozvoje výzkumné a inovační infrastruktury (VaI) a zkvalitňování jejich služeb.

✅rozděleno na dvě podporované aktivity:

🅰️Poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům.

🅱️Rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené VaI infrastruktury- pro MSP, i pro velké podniky, výzkumné organizace a municipality.

➡️podporu můžete získat na investice do majetku, osobní a režijní náklady, na propagaci a marketing, a mnohé další aktivity.

💲až 30 mil. Kč na jeden projekt a maximálně 75 % způsobilých výdajů v aktivitě A, až 150 mi. Kč a maximálně 50 % v aktivitě B.

📆příjem žádostí odstartuje 9.8.2023 a skončí 18.1.2024. Jedná se o výzvu kolovou, takže kvalitní projekt a výborně zpracovaná žádost o dotaci budou mít největší šanci.

 

  1. Obnovitelné zdroje energie- malé vodní elektrárny

✅žádat mohou malé, střední i velké podniky, realizace ovšem musí proběhnout mimo hl. m. Prahu (nicméně sídlo může být v Praze).

➡️na modernizaci či výstavbu MVE.

💲až 65 % způsobilých výdajů a od minimálně 1 do maximálně 100 mil. Kč na projekt.

📆příjem žádostí odstartuje 6.9.2023 a skončí 13.12.2024.

 

  1. Obnovitelné zdroje energie- vtláčení biometanu

✅opět mohou žádat podniky všech velikostí a realizace projektu musí být mimo Prahu.

➡️na technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě/jeho plnění.

💲až 65 % způsobilých výdajů a od minimálně 1 do maximálně 100 mil. Kč na projekt.

📆příjem žádostí odstartuje 6.9.2023 a skončí 13.12.2024.

 

Dotace z NPŽP

Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

Zajímavá dotace pro zemědělce a další žadatele v oblasti nakládání s kompostem a zpracování biologicky rozložitelného odpadu⬇️⬇️⬇️

📆 1. září začne příjem žádostí ve výzvě „Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu“, cílem je podpořit zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku.

Hned tři aktivity, které toho mají pomoci docílit:

✅A. pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu na zemědělskou půdu pro zemědělské podniky a podnikatele.

✅B. pořízení techniky pro koncové zapravování kompostu (případně digestátu a fugátu) na zemědělský půdní fond pro provozovatele kompostáren a bioplynových stanic.

✅C. intenzifikace, modernizace a výstavba nových kompostáren a úprav digestátu z odpadových bioplynových stanic.

💲až 70 % způsobilých výdajů na projekt, minimálně 750 tis. Kč bez DPH na jeden projekt.

‼️ Pozor, žádat mohou nejen zemědělští podnikatelé, ale také veřejný sektor (obce, kraje, atd.), obchodní společnosti, družstva nebo FO podnikající.

Pokud byste chtěli připravit kvalitní žádost o dotaci se vzdělanými a zkušenými dotačními poradci, neváhejte nás kontaktovat, na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz nebo na +420 774 874 603. Naši členové umí všechny typy dotačních výzev👍


Cirkulární ekonomika.

23-08-29 DOTACE Cirkulární ekonomika

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526