Monitoring dotačních příležitostí.

 18. 9. 2023

MPO vypsalo novou výzvu z OP TAK na rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury.* 

Ministerstvo zemědělství rozdělí 128 milionů Kč na obnovu lesů.* 

MPO vypsalo novou výzvu z OP TAK na rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury.

11.8.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo I. Výzvu Služby infrastruktury v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Ve výzvě je pro malé a střední podniky a výzkumné organizace připravena 1 miliarda korun formou dotace. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 9. srpna 2023 a poběží do 18. ledna 2024.

Výzva je rozdělena na dvě oblasti podpory, přičemž Aktivita A se zaměřuje na poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům, kdy výzkumná a inovační infrastruktura bude podporována prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby specializovaného poradenství.

V aktivitě B podpora směřuje k rozšíření prostor a modernizaci otevřené výzkumné a inovační infrastruktury včetně pořízení nového vybavení, budování nové otevřené výzkumné a inovační infrastruktury.

Cílem Výzvy je rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury a zkvalitňování jejích služeb, které povedou ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na výzkum, vývoj a inovace nových technologií a zavádění pokročilých inovačních řešení.

„Tyto aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního ekosystému v ČR v souladu s konceptem inteligentní specializace“ říká vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha.

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a s administrací projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a zároveň také provozuje tzv. Zelenou linku 800 800 777, kam se mohou zájemci se svými dotazy obracet.

Podrobnější informace jsou k dispozici na webu MPO.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-vypsalo-novou-vyzvu-z-op-tak-na-rozvoj-vyzkumne-a-inovacni-infrastruktury—275889/


Ministerstvo zemědělství rozdělí 128 milionů Kč na obnovu lesů.

6.9.2023, Zdroj: ČTK

Na obnovu lesů po kalamitách rozdělí ministerstvo zemědělství 128 milionů korun. Peníze půjdou z dotací v druhém kole Programu rozvoje venkova. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. Žádosti o podporu začne přijímat 21. listopadu, možnost je podat skončí pro zájemce 12. prosince.

O podporu na investice do obnovy kalamitních ploch budou moct žádat subjekty hospodařící v lesích včetně státních podniků. „Podpora je zaměřena na obnovu lesních porostů po nepříznivých situacích například po požáru, suchu, vichřici, námraze a také po poškození chorobami a škůdci. Nově byl na seznam škůdců zařazen kůrovec, preferenci však mají projekty obnovy po nepříznivých klimatických situacích,“ uvedlo ministerstvo. Peníze mají podle resortu využít majitelé na přípravu terénu, nákup sazeni a výstavbu.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) uvedl, že nově musí lesníci při výsadbě dodržet doporučený vyšší podíl melioračních a zpevňujících dřevin, tedy listnatých stromů a jedlí. „To povede k lepšímu zajištění lesů před případnými budoucími kalamitami,“ doplnil.

Peníze mohou majitelé soukromých a obecních lesů získat také na investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin. Dotace má v tom případě pomoci vybudovat dřevěné nebo drátěné oplocenky na ochranu před zvěří.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526